Bästa blandfonder 2020

Blandfonder

Blandfonder är slags fond som innebär en kompromiss mellan avkastning och risk. I denna artikel kommer jag att gå igenom vad blandfonder är och hur de fungerar. Du får lära dig hur du sparar på ett bra sätt och vilka 12 blandfonder jag tycker är bäst. Vad är en blandfond? En blandfond är en fond […]

PPM fonder – 20 bästa PPM fonderna [TOPPLISTOR]

PPM fonder

Hur hittar man bäst PPM fond? Ja, det är frågan. Premiepension och premiepensionsfonder kan vara lite svårt att få grepp om, bland annat på grund av att systemen de baseras på är i regelbunden förändring. Här kommer därför en grundläggande guide som tar upp några av de viktigaste aspekterna när det gäller din pension, hur […]

Indexfonder – här är de bästa indexfonderna 2020 [GUIDE]

bästa indexfonderna

Indexfonder (även kallade passiva fonder) följer ett index. Indexfond  är en värdepappersfond som strävar efter att dess värdeutveckling ska spegla ett marknadsindex. Ett index är ett jämförelsetal som beskriver hur någonting utvecklas, ex börsen eller aktiemarknaden. Indexfonder är vad vi skall titta närmare på i det här avsnittet. Vad finns det för fördelar och nackdelar […]

Bästa fonder att investera i 2020

Hur hittar man de bästa fonderna 2020? Ja, det är frågan. Att spara i fonder är ett enkelt sätt att bli aktieägare och få del av aktiemarknadens tillväxt. Hur hittar man då de bästa fonderna? När man börjar med fonder så kan det många gånger vara svårt att veta var man skall börja och framförallt vad […]

De bästa Aktiefonderna 2020

För investerare som önskar placera sina tillgångar i aktier men inte har tiden eller intresset att själv göra sin efterforskning kan en aktiefond vara en intressant finansiell produkt att investera i. En aktiefond förvaltas i de flesta fall av en sakkunnig fondförvaltare men det finns ett fåtal indexfonder som också klassas som aktiefonder. En indexfond […]

aktier

Här hittar du länkar och samarbeten till andra bloggar och webbsidor. Ett företag är en organisation eller företagande företag som bedriver kommersiell, industriell eller yrkesverksamhet. Företagen kan vara vinstdrivande enheter eller ideella organisationer som arbetar för att uppfylla ett välgörenhetsuppdrag eller vidare en social orsak. Företag är också de organiserade insatserna och aktiviteterna hos individer att producera […]

Aktiefond, vad är det? – definition och förklaring

Aktiefond, vad är det? – definition och förklaring Aktiefond är en fond som till 75% består av aktier. För att kallas aktiefond så får det inte vara mer än 25% räntebärande värdepapper. En aktiefond har större risk än vad räntefonder och blandfonder har. En aktiefond är en samling av aktier i vilken man kan köpa delägarskap. […]