Aktiefond, vad är det? – definition och förklaring

Last Updated on april 16, 2022 by admin

Aktiefond, vad är det? – definition och förklaring

Aktiefond är en fond som till 75% består av aktier. För att kallas aktiefond så får det inte vara mer än 25% räntebärande värdepapper.

En aktiefond har större risk än vad räntefonder och blandfonder har.

En aktiefond är en samling av aktier i vilken man kan köpa delägarskap.

Vanliga aktiefonder investerar i minst 16 olika aktier vilket ger sparare en riskspridning. Om de aktier som köpts ökar i värde eller ger utdelning då stiger värdet på fondandelen. Sjunker värdet på aktierna så sjunker värdet på fondandelen.

Aktiefonder kan placera över hela världen, i en region, i ett land eller i en specifik bransch. Aktiefonder kan också vara indexfonder, aktivt förvaltade eller hedgefonder.

Aktiefond heter på engelska equity fund.

Fond i fond

En fond i fond är en fond som placerar i andra fonder. Det innebär att om du valt en fond i fond så kommer förvaltaren av den fonden i sin tur välja de fonder som han eller hon gillar bäst. Det kan vara alltifrån räntefonder, aktiefonder eller mer hedgefondliknande fonder.

Det finns fond i fonder som enbart placerar i aktiefonder, hedgefonder alternativt enbart i räntefonder, men också fond i fonder med kombinationer av olika fondtyper.

Fond i fond skulle kunna vara attraktivt för de som vill hitta en fond som sprider sina risker över flera marknader och tillgångsslag. Nackdelen med fond i fond är att de många gånger ha en ganska dålig avkastning i jämförelse med exempelvis globalfonder. Det beror delvis på höga avgifter men också på dåliga förvaltare.

Share this post

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email