Aktiefond, vad är det? – definition och förklaring

Last Updated on september 28, 2020 by admin

Aktiefond, vad är det? – definition och förklaring

Aktiefond är en fond som till 75% består av aktier. För att kallas aktiefond så får det inte vara mer än 25% räntebärande värdepapper.

En aktiefond har större risk än vad räntefonder och blandfonder har.

En aktiefond är en samling av aktier i vilken man kan köpa delägarskap.

Vanliga aktiefonder investerar i minst 16 olika aktier vilket ger sparare en riskspridning. Om de aktier som köpts ökar i värde eller ger utdelning då stiger värdet på fondandelen. Sjunker värdet på aktierna så sjunker värdet på fondandelen.

Aktiefonder kan placera över hela världen, i en region, i ett land eller i en specifik bransch. Aktiefonder kan också vara indexfonder, aktivt förvaltade eller hedgefonder.

Aktiefond heter på engelska equity fund.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email