Aktiefond, vad är det? – definition och förklaring


Aktiefond, vad är det? – definition och förklaring

Aktiefond är en fond som till 75% består av aktier. För att kallas aktiefond så får det inte vara mer än 25% räntebärande värdepapper.

En aktiefond har större risk än vad räntefonder och blandfonder har.

En aktiefond är en samling av aktier i vilken man kan köpa delägarskap.

Vanliga aktiefonder investerar i minst 16 olika aktier vilket ger sparare en riskspridning. Om de aktier som köpts ökar i värde eller ger utdelning då stiger värdet på fondandelen. Sjunker värdet på aktierna så sjunker värdet på fondandelen.

Aktiefonder kan placera över hela världen, i en region, i ett land eller i en specifik bransch. Aktiefonder kan också vara indexfonder, aktivt förvaltade eller hedgefonder.

Aktiefond heter på engelska equity fund.

Recent Content