Aktiefond, vad är det? – definition och förklaring

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Aktiefond, vad är det? – definition och förklaring

Aktiefond är en fond som till 75% består av aktier. För att kallas aktiefond så får det inte vara mer än 25% räntebärande värdepapper.

En aktiefond har större risk än vad räntefonder och blandfonder har.

En aktiefond är en samling av aktier i vilken man kan köpa delägarskap.

Vanliga aktiefonder investerar i minst 16 olika aktier vilket ger sparare en riskspridning. Om de aktier som köpts ökar i värde eller ger utdelning då stiger värdet på fondandelen. Sjunker värdet på aktierna så sjunker värdet på fondandelen.

Aktiefonder kan placera över hela världen, i en region, i ett land eller i en specifik bransch. Aktiefonder kan också vara indexfonder, aktivt förvaltade eller hedgefonder.

Aktiefond heter på engelska equity fund.

Fond i fond

En fond i fond är en fond som placerar i andra fonder. Det innebär att om du valt en fond i fond så kommer förvaltaren av den fonden i sin tur välja de fonder som han eller hon gillar bäst. Det kan vara alltifrån räntefonder, aktiefonder eller mer hedgefondliknande fonder.

Det finns fond i fonder som enbart placerar i aktiefonder, hedgefonder alternativt enbart i räntefonder, men också fond i fonder med kombinationer av olika fondtyper.

Fond i fond skulle kunna vara attraktivt för de som vill hitta en fond som sprider sina risker över flera marknader och tillgångsslag. Nackdelen med fond i fond är att de många gånger ha en ganska dålig avkastning i jämförelse med exempelvis globalfonder. Det beror delvis på höga avgifter men också på dåliga förvaltare.

Share this post