Bästa fonder med låg avgift

Bästa fonder med låg avgift – Lista på billiga fonder

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Billiga fonder blir alltmer populära i takt med att alltfler sparare upptäcker den positiva effekt som en låg avgift har på avkastningen. Här listas några av marknadens just nu bästa fonder med låg avgift – i flera kategorier och med en efterföljande guide om sparande i lågprisfonder. 

Är man ny och oerfaren inom sparande kan det vara svårt att veta hur man ska leta för att verkligen hitta de fonder som har låg avgift, och samtidigt kan ge en förväntad bra avkastning.

Många känner heller inte till vilken betydelse avgiften har för den framtida avkastningen, varför det kan vara lätt hänt att välja en fond med en förvaltningsavgift som under åren äter upp hela eller stora delar av ens vinst.

Nedan hittar du några av de bästa fonderna med låg avgift, uppdelat utifrån några av de mest populära fondkategorierna.

Bästa fonder med låg avgift – 12 kategorier

Indexfonder med lägst avgift

Indexfonder är passivt förvaltade fonder som strävar efter att generera likvärdig avkastning som ett specifikt index – varken mer eller mindre. Den passiva förvaltningen håller nere avgifterna och gör indexfonder till den billigaste fondkategorin på marknaden.

Indexfonder är utmärkt val för dig som vill spara riktigt billigt, men ändå kunna förvänta dig en bra värdeökning över tid.

Så gott som alla fondkategorier (land, region, bransch etc) innehåller både aktivt förvaltade aktiefonder och passivt förvaltade indexfonder. Indexfonder har lägre avgift, varför många av de billigaste fonderna i artikelns övriga kategorier också är indexfonder.

Nedanstående sex fonder är emellertid de billigaste indexfonderna alla kategorier sammantaget.

Topp 6

 1. Avanza Zero – 0,0%
 2. Avanza Global – 0,10%
 3. Länsförsäkringar USA Indexnära – 0,20%
 4. DNB USA Indeks A – 0,21%
 5. Avanza USA – 0,17%
 6. Länsförsäkringar Global Indexnära – 0,22%

Bästa billiga indexfonden sett till både värdeutveckling och avgift är den populära Avanza Zero – som faktiskt saknar avgift helt och hållet. Fonden har drygt 90% exponering mot den svenska marknaden, och framförallt i företag verksamma inom industri, teknik och finans.

Indexfonder kan ha såväl global, som regions-, lands- eller branschinriktning, innehålla olika många bolag och följa olika index. Tack vare de låga avgifterna och den breda exponering man som sparare får, kan indexfonder vara en attraktiv fondkategori att bygga upp sin portfölj med.

Dessutom visar statistik att aktivt förvaltade fonder sällan lyckas slå index i värdeutveckling över tid, och att indexfonder ofta kan vara mer lönsamma i längden.

Billigaste globalfonderna

Globalfonder ger dig bred exponering och bäst riskspridning mot många marknader över hela världen, varför de passar mycket bra att bygga basen av i en bra diversifierad fondportfölj.

Eftersom USA utgör ungefär 65% av den totala globala marknaden, har så gott som alla globalfonder störst exponering mot just den amerikanska marknaden.

Topp 6

 1. Avanza Global – 0,1%
 2. Länsförsäkringar Global Indexnära – 0,22%
 3. DNB Global Indeks A – 0,21%
 4. Skandia Global Exponering A – 0,30%
 5. SPP Aktiefond Global A – 0,34%
 6. Swedbank Robur Access Global – 0,34%

Bästa globalfonden med låg avgift är Avanza Global, vilken är en passivt förvaltad indexnära fond med underliggande tillgångar i drygt 1500 värdepapper spridda över flera marknader.

Fonden är den mest populära globalfonden hos nätmäklaren Avanza, men även övriga fem ligger i topp vad gäller både billig avgift och antal ägare.

En globalfond är på grund av den breda riskspridningen ett av de tryggaste fondalternativen (även om risk alltid föreligger med fondsparande) man kan välja.

En vanlig rekommendation är därför att låta en globalfond utgöra ca 50% av innehavet i portföljen.

Europafonder med billigast avgift

Europafonder kan vara ett bra komplement till globalfonder om man önskar mer riktad exponering mot de europeiska marknaderna. Europas börser är i regel både stabila och välskötta, och innehåller såväl många värdeaktier som tillväxtaktier.

Länder som Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Schweiz brukar representera de största innehaven, men även Sverige och de övriga nordiska marknaderna brukar ingå.

Topp 6

 1. Avanza Europa – 0,17%
 2. Länsförsäkringar Europa Indexnära – 0,23%
 3. SPP Aktiefond Europa – 0,23%
 4. Skandia Europa Exponering – 0,29%
 5. DNB Europa Indeks A – 0,32%
 6. Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) – 0,32%

Europafonden med lägst avgift är den nystartade Avanza Europa, vilken bara funnits sedan februari men som redan lockat över 20 000 ägare hos Avanza.

Europafonder är exponeringsmässigt ett mellanting mellan globalfonder och Sverigefonder, och kan således vara ett intressant alternativ att addera till portföljen för ytterligare diversifiering.

Nordamerikafonder med lägst avgift

Nordamerikafonder passar dig som särskilt tror på framförallt den amerikanska marknaden, men även övriga marknader inkluderade i den nordamerikanska regionen.

Med en billig Nordamerikafond får du riktad exponering mot världens största ekonomi och ett rikt näringsliv innehållande bland annat världsledande företag som Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Tesla och Facebook.

Topp 6

 1. Avanza USA – 0,17%
 2. Länsförsäkringar USA Indexnära – 0,20%
 3. DNB USA Indeks A – 0,21%
 4. SPP Aktiefond USA – 0,22%
 5. Swedbank Robur Access USA – 0,26%
 6. Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK – 0,27%

Billgaste Nordamerikafonden är Avanza USA, som likt Avanza Europa är en relativt nystartad fond men likväl redan populär.

Flest ägare av alla Nordamerikafonder med låg avgift hos Avanza har SPP Aktiefond USA.

Billigaste Sverigefonderna

Sverigefonder är populära som komplement till exempelvis globalfonder, Asienfonder och Europafonder eftersom de tillför exponering mot den svenska marknaden – vilken annars är relativt lågt representerad i till exempel Europafonder.

Svenska bolag är kända för att överlag vara väldigt stabila och välskötta, och på marknaden finns såväl blomstrande storbolag som lovande tillväxtbolag inom branscher som teknik, finans, fastigheter, industri och sjukvård.

Topp 6

 1. Avanza Zero -0,00%
 2. Länsförsäkringar Sverige Indexnära – 0,22%
 3. SPP Aktiefond Sverige A – 0,22%
 4. Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK – 0,26%
 5. SEB Sverige Indexfond – 0,26%
 6. Spiltan Aktiefond Investmentbolag – 0,28%

Billigaste Sverigefonden är indexfonden Avanza Zero, vilken ju också är den billigaste fonden överlag eftersom den är helt gratis.

Fonderna på listan är samtliga indexfonder, precis som i övriga kategorier, eftersom indexfonder är de som har lägst avgift. Vill man satsa på en aktivt förvaltad fond med lite dyrare avgift har Avanza ett bra utbud av sådana Sverigefonder också.

Asienfonder med billigast avgift

Med en billig Asienfond exponeras din investering mot flera länder i världens största tillväxtregion – däribland Kina, Indien, Taiwan samt de tio ASEAN-länderna.

De flesta Asienfonder exkluderar japanska bolag ur sina innehav, men det finns också fonder med exponering mot Japan – om än i ett mycket mindre utbud. Vissa Asienfonder inkluderar även Australien och Nya Zealand, och benämns då som Asia Pacific.

Fonder med fokus på Asien ger dig bland annat andelar i stora, internationella bolag som Alibaba, Tencent, Samsung och stora asiatiska banker. Regionen är framförallt framstående inom teknik och konsumtion.

Topp 6

 1. Swedbank Robur Access Asien – 0,35%
 2. AMF Aktiefond Asien Stilla havet – 0,47%
 3. CS (Lux) Asia Corporate Bond B USD – 1,27%
 4. CS (Lux) Asia Local Currency Bd B USD – 1,41%
 5. Fidelity Asian Bond A-Acc-USD – 1,54%
 6. Swedbank Robur Asienfond – 1,68%

Billigaste Asienfonden är Swedbank Robur Access Asien, som är en passivt förvaltad indexfond precis som listans tvåa – AMF Aktiefond Asien Stilla havet.

Övriga fyra fonder på topplistan är aktivt förvaltade aktiefonder med de lägsta avgifterna i just den kategorin.

Billigaste tillväxtmarknadsfonderna

En tillväxtmarknadsfond ger dig exponering mot spännande marknader på stark ekonomisk frammarsch – till exempel Indien, Kina, Brasilien och Sydafrika samt fler asiatiska och sydamerikanska länder.

Tillväxtmarknader är lite mer riskfyllda än andra marknader, och många fonder med fokus på tillväxtmarknader tenderar att ha en lite högre avgift. Chans till riktigt bra avkastning finns emellertid, varför en tillväxtfond kan vara attraktiv att krydda sitt sparande med.

Topp 6

 1. Avanza Emerging Markets – 0,29%
 2. Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A – 0,44%
 3. AMF Aktiefond Tillväxtmarknader – 0,47%
 4. DNB Global Emerging Markets Indeks A – 0,49%
 5. SPP Emerging Markets SRI – 0,50%
 6. SPP Emerging Markets Plus A – 0,58%

Tillväxtmarknadsfonden med lägst avgift är ytterligare en av Avanzas egna fonder – Avanza Emerging Markets. Fonden är en indexfond och en så kallad matarfond, vilket innebär att fondens tillgångar placeras i en annan fond. I det här fallet hos fondföretaget Amundi Index MSCI Emerging Markets.

Korträntefonderna med lägst avgift

En korträntefond investerar i räntebärande värdepapper utgivna av framförallt staten –  så kallade statsskuldväxlar – vilka har en löptid på maximalt ett år.

Korträntefonder är i det närmaste icke-korrelerade med börsen och följer istället utvecklingen för den korta marknadsräntan.

Avkastningen i en kort räntefond utgörs av den ränta fonden erhåller för att ha lånat ut pengar till den aktör räntepappren köptes av.

På grund av den korta löptiden är både riskerna och den potentiella avkastningen mycket låga. Korträntefonder lämpar sig således bäst för ett kortsiktigt sparande som alternativ till ett sparkonto med insättningsgaranti.

Topp 6

 1. AMF Räntefond Kort – 0,11%
 2. Swedbank Robur Räntefond Kort – 0,12%
 3. SEB Likviditetsfond SEK – 0,14%
 4. Länsförsäkringar Kort räntefond – 0,20%
 5. Öhman Kort Ränta A – 0,20%
 6. SPP Korträntefond – 0,21%

Billigaste korträntefonden hos Avanza är den populära AMF Räntefond Kort.

Gemensamt för alla korta räntefonder är att de investerar i överlåtbara räntebärande värdepapper som endast har en duration på max 12 månader, alternativt har haft en längre duration men med endast några månader som återstår.

Långräntefonderna med lägst avgift

Långa räntefonder investerar i motsats till de korta i räntebärande värdepapper – även kallade skuldsedlar – som har en löptid på mer än ett år. Dessa räntepapper kallas också för obligationer, och kan ges ut av både staten, företag, kommuner, bostadsinstitut etc.

Långa räntefonder kan innehålla räntepapper med en löptid på alltifrån 1-5 år ända upp till 20-30 år. Dessa fonder har högre risk än kort räntefonder, och ju längre löptid räntepappren i en fond har desto högre blir risken.

Räntefonder (både korta och långa) är lågt korrelerade med börsen, vilket innebär att de utvecklas oberoende av hur aktiemarknaden utvecklas. Av den anledningen kallas de ofta för portföljens krockkudde, som kan fungera som ett skydd mot alltför stora förluster på börsen.

Topp 6

 1. AMF Räntefond Lång – 0,14%
 2. Öhman Obligationsfond A – 0,16%
 3. SPP Obligationsfond – 0,22%
 4. Öhman Obligationsfond SEK A – 0,43%
 5. Captor Iris Bond A – 0,50%
 6. Länsförsäkringar Lång Räntefond A – 0,55%

Billigaste långräntefonden är AMF Räntefond Lång, som också är den långa räntefond med överlägset flest ägare hos Avanza.

Billigaste företagsobligationsfonderna

Företagsobligationer är räntebärande värdepapper som utfärdas av företag. Fonder som investerar i företagsobligationer lånar således ut pengar till företagen som givit ut skuldsedlarna, och får sedan avkastning i form av en löpande så kallad kupongränta.

Företagsobligationsfonder är betydligt mer riskfyllda än vanliga långa räntefonder och bör snarare ses som ett mellanting mellan räntefonder och aktiefonder.

Topp 6

 1. AMF Företagsobligationsfond – 0,15%
 2. Cliens Räntefond Kort – 0,21%
 3. Simplicity Likviditet A – 0,21%
 4. Danske Invest Sverige Kort Ränta SA – 0,23%
 5. Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK – 0,23%
 6. Handelsbanken Kortränta (A1 SEK) – 0,24%

Billigaste företagsobligationsfonden är AMF Företagsobligationsfond, vilken huvudsakligen investerar i korta räntepapper utgivna av företag med högt kreditvärde.

Billigaste blandfonderna

En blandfond kan beskrivas som en mix mellan en aktiefond och en räntefond, i vilken investeringar görs i både aktier och aktierelaterade värdepapper samt korta och långa räntebärande värdepapper. Blandfonder är populära bland svenska sparare då de erbjuder fördelar från flera olika tillgångsslag.

Med en blandfond kan du dra nytta av såväl en uppgång på börsen, samtidigt som ränteinslagen också skyddar dig mot alltför stora förluster.

Topp 6

 1. Swedbank Robur Access Mix – 0,26%
 2. AMF Balansfond – 0,41%
 3. KPA Etisk Blandfond 2 – 0,48%
 4. Avanza Auto 1 – 0,49%
 5. Avanza Auto 3 – 0,52%
 6. Spiltan Enkel – 0,78%

Blandfonden med lägst avgift är Swedbank Robur Access Mix som investerar 50% i aktier och 50% i räntepapper. Fonden förvaltas indexnära och strävar efter att efterlikna OMX Stockholm Benchmark Cap GI och OMRX Bond All i fråga om värdeutveckling.

PPM-fonderna med billigast avgift

Via premiepensionssystemet är det möjligt att hitta riktigt bra fonder till billiga avgifter tack vare att många förvaltningsavgifter är rabatterade i PPM-systemet.

Premiepensionssystemet innehåller hundratals fonder från olika kategorier vilka du själv kan byta och ändra helt utan kostnad. Här hittar du hela listan med PPM-fonder.

Topp 6

 1. Avanza Zero – 0,00%
 2. AP7 Aktiefond – 0,08%
 3. Handelsbanken Europa Index Criteria A1 – 0,16%
 4. Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 – 0,16%
 5. Handelsbanken USA Index Criteria A1 – 0,16%
 6. Länsförsäkringar Europa Indexnära – 0,16%

Billigaste PPM-fonden är Avanza Zero, med sin avgift på 0,00%.

Många av de fonder som har dyrare avgift kan hitta i PPM-systemet till en kraftigt rabatterad avgift. Ju lägre avgift, desto mindre av din avkastning försvinner i kostnader.

Därför är billiga fonder att föredra

Ett misstag många oerfarna (och ibland även erfarna) sparare gör är att stirra sig blinda på den historiska avkastningen och hur mycket vinst en fond har genererat. Inte sällan missar man att titta på avgiften, eller tänker att någon procentenhet hit eller dit knappast kan spela någon roll.

Hur hög avgift en fond har är emellertid viktigare än många tror, varför den bör tas med i beräkningen som ett viktigt urvalskriterium.

Hur mycket (eller lite) en fond kommer att öka i värde framöver kan vi aldrig säga säkert, men avgiften vet vi till 100% hur mycket den blir.

Ju dyrare en fond är desto mer måste förvaltarna lyckas slå index för att du ska få valuta för de pengar du betalar i avgift. Lägger man därtill på ränta på ränta-effekten blir det än mer påtagligt.

Exempel: Om en fond har en avgift på 2,25%, måste den prestera 2,25% bättre än index bara för att generera en avkastning i likhet med index. För att avgiften ska vara värd att betala krävs således en ännu bättre utveckling än så – något som historiskt sett visat sig vara svårt.

Faktum är att statistik visar att det rent generellt är mycket svårt för fondförvaltare att slå index på sikt, varför en billigare indexfond många gånger kan vara det mest lönsamma alternativet.

Vad räknas som en billig fondavgift?

Att ge en rekommendation om att välja billiga fonder eller fonder med så låg avgift som möjligt kan många gånger bli lite luddigt, eftersom begreppet “billigt” kan ha olika innebörd för olika människor.

Det kan med andra ord vara svårt att vilken prisnivå som faktiskt räknas som en billig avgift för fonder, i synnerhet om man är ny inom fondsparande.

Nivån på fondavgifter varierar mellan 0,00% upp till ungefär 4%, men det finns också de som är ännu dyrare. Svenska fonder har en genomsnittlig avgift på ca 1%, vilket är att betrakta som relativt lågt. Börjar avgifterna krypa en bra bit över 1% eller närmare 2% kan de klassas som dyra.

Ett tips om man vill ha en måttstock att gå efter kan vara att kika på PPM-systemets regel när det gäller avgifter. Inom PPM får ingen aktiefond ha en avgift högre än 0,89% efter rabatt.

Totalavgift och förvaltningsavgift – vad är skillnaden?

En fonds avgift redovisas alltid med två separata procentsatser – en som visar den totala avgiften och en som visar förvaltningsavgiften. Dessa är dock inte två separata avgifter, utan förvaltningsavgiften ingår som en del i den totala avgiften.

Förvaltningsavgiften är den ersättning fondbolaget får för att aktivt förvalta en fond. Nivån på förvaltningsavgiften kan variera friskt från fond till fond.

Viktigt att komma ihåg är att en dyrare förvaltningsavgift inte per automatik betyder att fonden är bättre och kommer att ge högre avkastning.

Resten av den totala avgiften består av administrativa avgifter för bland annat köp och försäljningar samt distribution. Utländska fonder är i regel dyrare än svenska, eftersom omkostnaderna för att köpa och sälja andelar i dem är dyrare.

Ger lågprisfonder sämre avkastning?

En vanlig missuppfattning är att dyrare fonder automatiskt ger bättre värdeutveckling. Så behöver dock inte alltid vara fallet.

Lågprisfonder är emellertid i regel indexfonder (eftersom dessa är passivt förvaltade), vilket innebär att de programmeras att ge en avkastning i nivå med index – varken bättre eller sämre.

En aktivt förvaltad aktiefond ämnar alltid slå index, och lyckas det kan avkastningen bli mycket hög. Samtidigt är också risken högre med en aktivt förvaltad fond än med en billig indexfond, varför nedgången också kan bli större om börsen går ned.

Sammanfattningsvis: Fördelar och nackdelar med lågprisfonder

Fördelar

 • Låg avgift låter dig behålla mer av den vinst dina fondandelar genererar – speciellt vid långsiktigt sparande där ränta på ränta-effekten spelar stor roll
 • Statistik visar att det är svårt att slå index på sikt, och att de billigare passivt förvaltade fonderna oftast är vinnare i det långa loppet

Nackdelar

 • Lågprisfonder är i regel indexfonder med vilka du inte kan förvänta dig någon skyhög avkastning

Vill du öka på dina kunskaper om fondsparande ytterligare och ge dig själv bättre förutsättningar att bygga din framtida pengamaskin? Här på Bästa Fonderna hittar du massor av bra information om olika typer av fonder och fondkategorier samt hur man kommer igång med ett fondsparande.

En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Share this post