Bästa teknikfonderna

Bästa teknikfonderna 2021

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Bästa teknikfonderna på marknaden just nu? Se topplistan över de 8 fonder som genererat bäst utveckling de senaste åren i en av de absolut starkaste fondkategorierna överlag.

Fonder med inriktning på teknik, IT och elektronik har gått som ett skenande tåg de senaste åren tack vare det alltmer digitaliserade samhället och den ständigt ökande konsumtionen av tekniska prylar och lösningar.

Fortsätter utvecklingen som den gjort hittills, kan en satsning i en av de nedan listade bästa teknikfonderna idag mycket väl visa sig bli en kraftfull pengamaskin längre fram.

Bästa teknikfonderna – Topp 8

 1. Swedbank Robur Ny Teknik A
 2. BGF World Technology A2 USD
 3. JPM US Technology A (acc) USD
 4. Franklin Technology A Acc USD
 5. Swedbank Robur Technology A SEK
 6. Öhman Global Growth
 7. Fidelity Global Technology A-Dis-EUR
 8. Skandia Time Global

Listan över de åtta bästa teknikfonderna är skapad med hjälp av statistik från Avanza. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Sparande i fonder innebär alltid en risk, och det är aldrig säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Bästa teknikfond just nu är Swedbank Robur Ny Teknik A, som bjudit på en massiv värdeökning sett över både 1 år, 5 år och 10 år. Fonden är även den överlägset mest populära hos Avanza, med närmare 130 000 ägare.

Swedbank Robur Ny Teknik A

Listetta bland de bästa teknikfonderna just nu. Swedbank Robur Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på framförallt små och medelstora bolag verksamma inom olika segment i teknikbranschen.

Tyngdpunkt ligger på den svenska och nordiska marknaden, med närmare 60% av innehavet i svenska teknikföretag. Resterande procent är relativt jämnt fördelat mellan bland annat USA, Storbritannien och ett antal europeiska länder.

Förvaltat kapital uppgår till drygt 24 miljarder SEK, och största aktieinnehaven finns i de svenska bolagen Stillfront Group, Sinch, Embracer Group och Paradox Interactive.

Avgift: 1,34% (förvaltningsavgift 1,25%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Swedbank Robur Ny Teknik A och se fondens värdeutveckling. 

BGF World Technology A2 USD

Femstjärning aktiefond under vingarna av fondbolaget BlackRock.

BGF World Technology A2 USD investerar minst 70% av fondens totala nettoförmögenhet i företag verksamma inom teknikbranschen. Huvudsaklig marknad är USA, där över 60% av placeringarna finns, följt av Kina med drygt 15% och resterande andelar utspridda globalt.

Betydligt högre avgift än Swedbanks vinnarfond, men också en mycket positiv utveckling på både kort och lång sikt. Bra alternativ för dig som vill ha del i bjässar som Microsoft, Apple och Amazon.

Avgift: 2,56% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om BGF World Technology A2 USD och se fondens värdeutveckling. 

JPM US Technology A (acc) USD

Amerikansk teknikfond med inriktning på både mer och mindre väletablerade företag verksamma inom forskning, tillverkning, underhåll och supporttjänster i teknikindustrin.

Med denna fond får du en nästintill 100%-ig exponering mot USA, med undantag för ett fåtal procent av tillgångarna som är placerade i bland annat Kina och Brasilien.

Bra alternativ för dig som söker något annat än den vanligaste topptrion bland innehav; Microsoft, Apple och Amazon. I JPM US Technology A finns istället de största tillgångarna i Advanced Micro Devices Inc, Tesla Inc och Synopsys Inc.

Jämförelseindex är Russell 1000 EW Technology NR USD, och förvaltat kapital är drygt 27 miljarder SEK.

Avgift: 1,96% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om JPM US Technology A (acc) USD och se fondens värdeutveckling. 

Franklin Technology A Acc USD

Stor aktiefond (drygt 58 miljarder SEK i förvaltat kapital) som köper aktier och aktierelaterade värdepapper i små, medelstora och stora företag som arbetar med ny teknik.

Analys- och förvaltningsteamet använder en kombinerad bottom up/top down-teknik som investeringsstil i urvalet av potentiellt intressanta bolag.

Franklin Technology är också en USA-tung fond (87%), följt av Kina som den marknad där näst mest kapital är placerat. Största innehaven är Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Apple Inc och Alibaba Group.

Fondens jämförelseindex är MSCI World/Information Tech NR USD.

Stort plus för låg förvaltningsavgift.

Avgift: 2,01% (förvaltningsavgift 1,o0%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Franklin Technology A Acc USD och se fondens värdeutveckling.

Swedbank Robur Technology A SEK

Systerfond till vinnarfonden av bästa teknikfonderna, med inriktning på den amerikanska marknaden istället för den svenska och nordiska.

Swedbank Robur Technology A SEK är en aktivt förvaltad aktiefond som främst fokuserar på USA-baserade bolag verksamma inom informationsteknologi. Innehav finns dock även i Taiwan, Kina samt ytterligare några asiatiska länder och ett par europeiska.

Största innehaven finns i NVIDIA Corp, Adobe Inc och PayPal och fondens jämförelseindex är MSCI World/IT Services NR USD.

Avgift: 1,39% (förvaltningsavgift 1,25%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Swedbank Robur Technology A SEK och se fondens värdeutveckling. 

Öhman Global Growth

Svensk teknikfond med globalt fokus som investerar både långsiktigt och i mesta möjliga mån hållbart.

Öhman Global Growth är ett bra alternativ för dig som vill ha en riktigt bred spridning på ditt innehav, utan för mycket riktat fokus på USA eller Sverige. Knappt 60% av tillgångarna finns i USA (liksom i övriga globalfonder) men resten är relativt jämnt fördelat över länder i hela världen.

Bra utveckling över både 1 år, 5 år och 10 år med två- och tresiffrig avkastning. Fondens jämförelseindex är MSCI World NR EUR, och största innehaven finns i svenska Sinch, nederländska Alfen NV och sydkoreanska Samsung SDI Co Ltd.

Avgift: 2,05% (förvaltningsavgift 1,80%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Öhman Global Growth och se fondens värdeutveckling.

Fidelity Global Technology A-Dis-EUR

Bred teknikfond som både investerar i företag verksamma inom utveckling av tekniska produkter och tjänster, samt företag som förvaltnings- och analysteamet bedömer kan gynnas av tekniska framsteg.

Fidelity Global Technology A-Dis-EUR förvaltar aktivt drygt 70 miljarder kronor, vilket gör den till den största fonden på listan. Inga begränsningar finns vad gäller storlek på bolag, och fonden investerar globalt – om än med tyngdpunkt på USA.

Största innehaven är Apple Inc, Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred och Alphabet Inc, och aktuellt jämförelseindex MSCI ACWI/Information Technology NR USD.

Avgift: 1,82% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Fidelity Global Technology A-Dis-EUR och se fondens värdeutveckling.

Skandia Time Global

Listans tredje svenska fond som likt ovanstående sju bjudit på en mycket fin utveckling under de senaste åren.

Skandia Time Global är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i globala bolag verksamma inom de så kallade TIME-sektorerna – telekom, information, media och underhållning (entertainment).

Fonden fokuserar främst på marknadsledande stora företag, men exkluderar sådana som inte motsvarar fondbolagets hållbarhetskrav och/eller bryter mot etiska kriterier gällande exempelvis kontroversiella produkter.

Drygt 40% exponering mot USA, jämsförelseindex är MSCI TMT NR och största aktieinnehaven hittas i Apple Inc, Deutsche Telekom AG, Alphabet Inc samt Facebook Inc.

Avgift: 1,66% (förvaltningsavgift 1,40%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om Skandia Time Global och se fondens värdeutveckling.

Teknikfonder kan bli framgångsraketer

Att samhället i allt snabbare takt går mot mer och mer digitalisering visar sig tydligt på de senaste årens värdeutveckling i teknikfonder. Många har genererat flera hundra procents avkastning på knappt 10 år – en positiv trend som sannolikt kommer att fortsätta även framgent.

Givet teknikföretagens utveckling och digitaliseringens fortsatt positiva framtidsutsikter, kan en branschfond med inriktning på teknik visa sig bli ett mycket värdefullt inslag i din fondportfölj.

Många av fonderna är breda på så sätt att de investerar i flera olika segment inom teknikbranschen – så som tillverkning, forskning, kommunikation, produkter, tjänster, IT och så vidare – samt att de investerar globalt.

USA är den största fokusmarknaden för många teknikfonder eftersom landet är hem för många både redan framgångsrika bolag samt sådana som har en expansiv tillväxt och bedöms kunna bli stora framöver.

Välkända techjättar som Microsoft, Apple, Facebook, Alphabet (Google) och Amazon utgör ofta de största innehaven i både amerikanska och globala teknikfonder, men även kinesiska Alibaba och sydkoreanska Samsung brukar finnas med i topp.

I teknikfonder med inriktning på den svenska och/eller nordiska marknaden regerar bland andra Stillfront Group, Embracer Group och Sinch – framgångsrika techbolag inom gaming och online-kommunikation.

Vilken teknikfond ska man välja?

Det beror på vilken investeringsstrategi du har, hur stor din riskaptit är samt vilken marknad och vilka bolag just du tror lite extra mycket på.

Topplistor likt den vi presenterat över de bästa teknikfonderna just nu kan fungera som värdefull inspiration och en hjälp att hitta rätt, men det är alltid viktigt att välja fond med omsorg och utifrån dina egna förutsättningar.

Tänk också på att fondkurser är dynamiska värden som hela tiden ändras i takt med att marknaden ändras.

Hur stor del av sitt sparande bör man viga åt en teknikfond?

Teknikfonder tillhör kategorin branschfonder, vilket innebär att de är snävt nischade mot en specifik bransch. Ju snävare inriktning, desto högre risk.

Med anledning av den smala inriktningen bör en teknikfond inte utgöra alltför stor del av en fondportfölj. Som komplement till en bra bas av globalfonder, en region- och/eller landsfond samt någon tillväxtmarknadsfond passar teknikfonder däremot utmärkt.

En bra rekommendation brukar vara att låta branschfonder – däribland teknikfonder – utgöra ungefär 5-10% av det totala innehavet i en portfölj.

Teknikfonder vs egna aktier

En teknikfond är det enklaste, smidigaste och mest bekväma sättet att få exponering mot den framgångsrika teknikbranschen utan att du själv behöver besitta särskilt mycket kunskaper om marknaden, eller ha mycket tid att viga åt dina placeringar.

Att köpa egna aktier i stjärnbolag som Apple, Tesla, Stillfront eller Amazon kan förstås kännas lockande om man tittar på den utveckling de haft – men aktieköp kräver också mer kunskap, tid och engagemang från dig som investerare.

För att lyckas med aktier krävs en viss marknadskännedom och att du aktivt följer upp och förvaltar ditt innehav. Med fonder slipper du det.

Väljer du en teknikfond får du bred exponering mot såväl teknikmarknader i flera länder, som mot många olika bolag. Du får dessutom förvaltningen ombesörjd av professionella förvaltare och analytiker.

Potentiell avkastning är något lägre i teknikfonder än med aktier, men samtidigt är också risken lägre.

Populära teknikfonder i PPM-systemet

Genom det svenska premiepensionssystemet kan du välja mellan ett antal olika teknikfonder och dessutom få rabatt på avgiften.

Några av de mest populära teknikfonderna i PPM-systemet är:

 1. DNB Teknologi A
 2. Swedbank Robur Technology A
 3. SEB Teknologifond
 4. Skandia Time Global
 5. Lannebo Teknik

Vilka risker finns det med att investera i en teknikfond?

Som alltid vid fondsparande är det viktigt att känna till riskerna med de instrument man väljer. För teknikfonder är riskerna framförallt:

 • Teknikfonder är nischade branschfonder – ju smalare inriktning, desto högre risk
 • Risk för övervärdering till följd av att en del amerikanska techbolag bedöms vara övervärderade
 • En del fonder innehåller även bolag som inte hängt med i utvecklingen utan fortfarande sysslar med omodern teknik och har dåliga vinstmarginaler

Sammanfattning: Fördelar & nackdelar med teknikfonder

Fördelar

 • Ökad digitalisering med AI, VR, automatiska betalsystem, robotteknik, globalisering etc bidrar till stora framgångar för teknikbranschen och många företag går mycket starkt
 • Teknikfonder ger bredare exponering och bättre riskspridning än aktier
 • Möjlighet att ta del av utvecklingen i framgångsrika techbolag som Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet och Amazon
 • Mycket bra instrument att spetsa fondportföljen med för bättre diversifiering

Nackdelar

 • Många av de största innehaven i globala teknikfonder är desamma som i globalfonder – det vill säga stora, marknadsledande amerikanska bolag. Risk för överexponering och dubbla avgifter finns om man har två fonder med liknande innehav
 • En del teknikfonder har hög förvaltningsavgift

 

Läs gärna mer om fondsparande och andra fondkategorier här på Bästa Fonderna.

Share this post