Bästa hållbara fonderna

Bästa hållbara fonderna 2021 – Lista: Sveriges mest gröna fonder

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Fonder med fokus på miljö, hållbarhet och etiska faktorer som mänskliga rättigheter och arbetsvillkor blir allt mer populära bland svenska sparare. Nedan listas sex av de bästa hållbara fonderna på marknaden just nu, sett utifrån både avkastning och hållbarhetsbetyg.

Fonderna som presenteras i listan investerar enbart i företag med låg CO2-risk, samt sådana företag som har ett aktivt positivt klimatarbete, har högsta hållbarhetsbetyg och är fossilfria.

Topplista bästa hållbara fonderna

 1. Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 2. SEB Teknologifond
 3. SEB Teknologifond D USD – Lux utd
 4. Case All Star
 5. Fidelity Sustainable Euroz Eq A-Acc-EU
 6. BMO Responsible Global Equity A Inc U

Statistik över bästa hållbara fonderna är hämtad hos Avanza. Observera att fondernas utveckling är ett dynamiskt värde som ständigt förändras. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital. 

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Nummer ett av bäst hållbara fonderna just nu sett till både historisk avkastning och hållbarhetsbetyg är Spiltan Aktiefond Investmentbolag. En fond som faktiskt inte är en uttalad hållbar eller etisk fond men som likväl knäpper många sådana på näsan med ett högre hållbarhetsbetyg.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en svensk fond inriktad på svenska investmentbolag, med största innehav i bjässar som Investor, Kinnevik och Lundbergföretagen.

Fonden är helt fossilfri, arbetar med ett positivt klimatarbete och är dessutom ett riktigt bra lågkostnadsalternativ.

Drygt 14 miljarder SEK i förvaltat kapital, över 340 000 ägare hos Avanza och en mycket fin utveckling över både kort och lång sikt.

Avgift: 0,28% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Spiltan Aktiefond Investmentbolag och se fondens värdeutveckling. 

SEB Teknologifond

Ännu en fond som inte har en uttalad hållbar inriktning men som har ett bättre klimatarbete och färre kontroversiella branscher än flera av de fonder med hållbart och/eller etiskt fokus på hållbarhet.

SEB teknologifond har likt många andra teknikfonder gått mycket starkt de senaste 5-10 åren som ett resultat av det allt mer digitaliserade samhället. Fonden har sin tyngdpunkt på stora techbolag varför störst exponering naturligt blir mot USA – även om inriktningen är global.

SEB teknologifond har högsta möjliga hållbarhetsbetyg, ligger högre än genomsnittet i den aktuella branschen och saknar nästan helt innehav i företag inom kontroversiella branscher.

Förvaltat kapital uppgår till knappt 10 miljarder kronor, och flest aktier ägs i Apple Inc, Microsoft Corp och NVIDIA Corp.

Avgift: 1,60% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om SEB teknologifond och se fondens värdeutveckling. 

SEB Teknologifond D USD – Lux utd

Systerfond till ovanstående, men listad i amerikanska dollar (valutarisk föreligger).

SEB Teknologifond D USD – Lux utd investerar också den globalt i företag verksamma inom forskning samt utveckling av olika slags teknologiska tjänster och produkter – däribland Apple inc, Microsoft Corp och NVIDIA Corp.

Hållbarhetsbetyget ligger på topp och så gott som inget innehav finns i företag med tveksamma produkter eller metoder.

Knappt en halv miljard i förvaltat kapital, och mycket bra utveckling över både 1 år, 5 år och 10 år.

Avgift: 1,67% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om SEK Teknologifond D USD och se fondens värdeutveckling. 

Case All Star

Case All Star är en relativt ny svensk specialfond med friare placeringsregler än en traditionell aktiefond. Fonden har framförallt fokus på företag inom finans, teknik och industri – med bland andra Kinnevik, Investor och Millicom Int. Cellular i topp.

Inte heller Case All Star är en uttalad hållbarhetsfond, men placerar sig icke desto mindre i topp både vad gäller hållbarhetsbetyg (avsevärt bättre än genomsnittet) och historisk värdeutveckling.

Intressant alternativ för dig som söker en hållbar fond med låg avgift.

Avgift: 0,67% (förvaltningsavgift 0,50%)

Morningstar rating: Saknas

Läs mer om Case All Star och se fondens värdeutveckling. 

Fidelity Sustainable Euroz Eq A-Acc-EU

Fidelity Sustainable Europe Eq A-Acc-EU är en aktivt förvaltad aktiefond som genom hållbara placeringar i framförallt europeiska bolag strävar efter en långsiktig kapitaltillväxt.

Fidelitys hållbarhetsfond har likt övriga på listan 5/5 i hållbarhetsbetyg från Morningstar, är helt fossilfri och har ett aktivt positivt klimatarbete.

Främst exponering är mot Frankrike och Tyskland, med företag som SAP SE, LVMH och ASML Holding i topp.

Lite dyrare avgift, men mycket positiv utvecklingskurva och ett potentiellt bra val för dig som önskar europeisk exponering inom framförallt finans, teknik och konsumtion.

Avgift: 2,30% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: Saknas

Läs mer om Fidelity Sustainable Europe Eq A-Acc-EU och se fondens värdeutveckling.

BMO Responsible Global Equity A Inc U

Global aktiefond som uteslutande satsar på hållbara tillväxtbolag som gynnas av ett mer hållbart klimat.

BMO Responsible Global Equity A Inc U investerar huvudsakligen i lågt skuldsatta bolag noterade i USA, Japan eller på någon av de europeiska aktiemarknaderna. Fokusbranscher är teknik, sjukvård, finans och industri och största innehaven finns i Microsoft Corp, Apple Inc och Linde PLC.

Låg CO2-risk, hösta möjliga hållbarhetsbetyg, inga fossila företag verksamma inom fossila bränslen och en tillfredsställande utveckling över tid.

Avgift: 1,93% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om BMO Responsible Global Equity A Inc U och se fondens värdeutveckling. 

Populära hållbara och/eller etiska fonder

I takt med att medvetenheten och intresset för hållbara investeringar har ökat, har fonder med uttalad hållbar riktning och/eller hög etisk standard blivit mer populära att spara i.

Till de mest populära fonderna med miljö-/etisk inriktning hör:

Vad betyder det att en fond är hållbar?

En fond kan anses vara hållbar utifrån ett flertal olika aspekter.

Till kategorin hållbara fonder räknas dels sådana som har ett aktivt positivt klimatarbete och som innebär en låg CO2-risk, men också sådana som uteslutande investerar utifrån etiska kriterier kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, kontroversiella branscher och korruption.

En del fonder är både miljömässigt och etiskt hållbara, medan andra har fokus på det ena eller det andra området.

Är man ute efter både hållbara och etiska fonder att investera i kan det underlätta sökningen om man håller utkik efter ett par särskilda märkningar; SRI som står för Social Responsible Investments samt ESG som står för Environmental, Social and Governance.

SRI och ESG är globala hållbarhetsstandarder vilka fonder kan bli klassificerade som under förutsättning att de väljer sina investeringar utifrån strikta regler utfärdade av FN och OECD.

Vidare kan man också hitta hållbara fonder genom att filtrera på sådana som är Svanenmärkta, har högt hållbarhetsbetyg hos Morningstar (gröna jordglober) samt bedöms ha låg CO2-risk.

Viktigt att tänka på är att alltid kontrollera en fonds innehav, investeringsstrategi och dylikt även om den är en uttalad hållbarhetsfond, och även om den är SRI- eller ESG-märkt. Detta för att säkerställa att fonden verkligen lever upp till de krav och principer som just du har.

Vanliga urvalskriterier

I syfte att kunna följa den investeringspolicy en hållbar fond har tittar fondförvaltare på ett antal olika kriterier när de ska välja bolag att placera kapital i.

Några vanliga urvalskriterier är:

 • Inga fossila bränslen
 • Positivt klimatarbete och hållbarhetsarbete för att minska CO2-utsläpp
 • Anti-korruptionsarbete i ledningen
 • Socialt ansvarstagande vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet etc
 • Inga kontroversiella branscher eller produkter (exempelvis vapen, alkohol, tobak)

Vidare ser också följande områden ut att vara särskilt intressanta för förvaltare just nu:

 • Grön energi – exempelvis sol-, vind- och vattenkraft
 • Grön teknik som luft- och vattenrening
 • Återvinning
 • Alternativa, miljövänliga bränslen
 • Teknik för elmotorer till fordon

Är alla hållbara fonder etiska?

Att en fond klassas som hållbar och har ett bättre hållbarhetsbetyg än genomsnittet innebär inte per automatik att den också är etisk.

För att en fond ska klassas som etisk ställs högre krav på striktare investeringsregler än för en hållbar fond. Etiska fonder är de som tilldelats en SRI-märkning eller en ESG-märkning.

Förutom miljö- och klimatarbete fokuserar också etiska fonder på att exkludera företag verksamma inom kontroversiella branscher (exempelvis vapen, tobak och alkohol) samt sådana som strider mot mänskliga rättigheter, tillämpar oschyssta arbetsvillkor och är inblandade i korruption.

Hitta rätt fonder med hjälp av Hållbarhetsprofilen.se

Förutom att kika efter Morningstars gröna jordglober, Avanzas gröna löv, Svanenmärkning samt SRI- eller ESG-märkning kan även sajten Hållbarhetsprofilen.se användas för att hitta rätt hållbar fond.

Hållbarhetsprofilen.se kan du läsa om vilka hållbarhetsaspekter de olika fondbolagen tillämpar för sina respektive fonder, vilken investeringsstrategier de följer och så vidare.

Du kan enkelt filtrera fram specifika fonder du är intresserad av samt välja att inkludera eller exkludera sökresultat utifrån hållbara respektive icke hållbara kriterier.

Hållbarhetstrenden växer sig starkare – även inom hållbart sparande

Att leva hållbart och ansvarsfullt i syfte att bidra till en bättre värld är något allt fler prioriterar och anser vara viktigt – så även inom fondsparande.

I takt med att alltfler människor – både privatsparare och professionella investerare – aktivt ratar företag med undermålig miljöpolicy och som är verksamma inom tveksamma branscher, har fondförvaltares fokus på hållbara och etiska alternativ ökat.

Detta är naturligtvis positivt, eftersom det också innebär att utbudet av etiska och hållbara fonder hela tiden blir större. Idag är det inte längre svårt att hitta en fond med låg CO2-risk och ett positivt klimatarbete – tvärtom.

Allra starkast är hållbarhetstrenden bland yngre generationer, och då särskilt bland kvinnliga sparare.

Unga idag känner ett starkt ansvar att efterlämna ett mer hälsosamt klimat – både vad gäller miljöfrågor och etiska frågor – till kommande generationer, varför medvetenheten kring vad man faktiskt sparar sina pengar i har ökat.

Varför välja hållbara fonder?

Det finns flera anledningar till varför hållbara fonder kan vara attraktiva som investeringsalternativ.

Dels bidrar förstås hållbara och etiska fonder till en bättre värld i fråga om miljö, jämställdhet, mänskliga rättigheter, liv och hälsa, arbetsrätt och minskad korruption.

Vidare kan de också visa sig bli mer lönsamma för dig som sparar eftersom de aktörer som bidrar med de riktigt stora kapitalen – det vill säga försäkringsbolag, pensionsbolag och kapitalförvaltare – omges av allt striktare krav att investera hållbart och etiskt.

Ökad omsättning av hållbara fonder från kapitaltunga aktörer bidrar till att fonderna blir likvida.

Finns det några risker med att spara hållbart/etiskt?

Rent finansiellt har hållbara och etiska fonder samma typer av grundläggande risker som vanliga fonder. Det vill säga – de är finansiella instrument med vilka du kan få bra avkastning, men också förlora hela eller delar av ditt kapital.

Vidare innebär också fondernas investeringspolicys att de måste avstå från att investera i bolag som många gånger visat sig vara mycket lukrativa, men som inte lever upp till de krav fonden har. Det kan till exempel röra sig om bolag i tobaksindustrin eller spelbranschen.

I vissa fall kan exkluderandet av vissa bolag och branscher visa sig på de hållbara fondernas avkastning, som ibland har tenderat att hamna lite på efterkälken jämfört med fonder utan hållbarhetspoilcys.

Observera dock att det inte behöver bli så, och att många hållbara fonder även uppvisat en fantastisk värdeutveckling  – som dessutom är skapad på ett schysst sätt.

Vidare tenderar också avgiften för många (men inte alla) hållbara och etiska fonder vara lite dyrare, vilket får negativ effekt på avkastningen – i synnerhet för långsiktiga månadssparanden.

Investera hållbart hos Avanza

Sveriges mest populära aktie- och fondmäklare har ett mycket bra utbud av framförallt hållbara, men även etiska fonder. I fondlistan hos Avanza kan du enkelt filtrera fram dem genom att endast visa fonderna med högst hållbarhetsbetyg, låg CO2-risk samt är fossilfria. Kontroversiella branscher utan högst betyg kan också filtreras bort om så önskas.

Här hittar du Avanzas lista över hållbara, fossila fonder med låg CO2-risk och högt hållbarhetsbetyg.

Fördelar och nackdelar med hållbara fonder

Fördelar

 • Sparar du i en hållbar och/eller etisk fond bidrar du till ett bättre klimat och en bättre värld
 • Strikta investeringsregler ger bra kontroll över vad fonderna investerar i
 • Hållbarhetstrenden växer sig hela tiden starkare – bra framtidsutsikter

Nackdelar

 • Hållbara/etiska fonder tenderar att ha en lite högre avgift
 • I vissa fall något sämre avkastning än vanliga fonder

 

Tips! Vill du läsa mer om marknadens bästa fonder och göra en djupdykning i fler fondkategorier? Här på Bästa fonderna hittar du flera informativa och bra guider till allt du behöver veta om fonder och fondsparande.

Här finns mer info om hållbara och miljövänliga fonder.

Share this post