Bästa Kinafonder 2020

Bästa Kinafonderna

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Enklaste, smidigaste och bästa sättet att investera i en av världens största ekonomier är att satsa på fonder. Här listas marknadens just nu bästa Kinafonder, samt en komplett guide till varför exponering mot Kina är bra, vad man ska tänka på och vilka risker som finns.

Världens näst största ekonomi efter USA har gått som tåget de senaste åren, och den kinesiska marknaden har bjudit på en mycket positiv ekonomisk utveckling.

Många av världens största och mest framgångsrika bolag – framförallt inom teknik, kommunikation och handel – har sitt säte i Kina, varför en satsning i en bred Kinafond ger bra exponeringsmöjligheter för privatsparare och chans till potentiellt god avkastning.

Är du intresserad av att addera exponering mot Kina i ditt sparande, och önskar inspiration till vilken fond du kan inkludera i din portfölj?

Nedan hittar du en topplista över de sju bäst presterande aktivt förvaltade Kinafonderna just nu, sett utifrån total avkastning de senaste fem åren.

Bästa Kinafonder – Topp 7

 1. AGI Allianz China A Shares AT USD
 2. UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
 3. JPM China A (dist) USD
 4. Mirae Asset China Sector Leader Eq A U
 5. BNP Paribas China Eq Cl C
 6. JPM China A-Share Opps A (acc) USD
 7. Invesco China Focus Equity A USD

Bästa Kinafond sett till utveckling de senaste fem åren är AGI Allianz China A Shares AT USD, som ökat i värde med hela +186,38% – och som dessutom stigit med över 40% de senaste tolv månaderna.

Kom ihåg: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande innebär allt ett ekonomiskt risktagande, och det är aldrig säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

AGI Allianz China A Shares AT USD – Bästa Kinafonden just nu

Femstjärnig aktiefond med en risknivå som ligger på 7/7. AGI Allianz investerar i kinesiska bolag verksamma inom olika branscher – framförallt finans, teknik, industri, stabil konsumtion och sjukvård.

Nya fondförvaltare tillträdde 2019, vilka av det senaste årets mycket positiva utveckling att döma är skickliga på vad de gör.

AGI Allianz är, utöver listetta över bästa Kinafonder idag, även den mest populära Kinafonden hos Avanza, med närmare 4700 ägare just nu.

Största aktieinnehaven i fonden finns i Luxshare Precision Industry Co, CITIC Securities Co Ltd samt Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd.

Utveckling 5 år: +186,38%

Avgift: 2,50% (förvaltningsavgift 2,25%)

Morningstar rating: 5/5

UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc

Aktivt förvaltad aktiefond som i huvudsak investerar i större bolag registrerade och verksamma i Hongkong.

Urval av investeringar görs utifrån bedömningar av strategisk inriktning, ställning på marknaden, solida intäkter, ledningens kvalitet samt tillväxtpotential.

Främsta branscher är stabil konsumtion, finans och kommunikation och största aktieinnehaven finns i TAL Education Group, Tencent Holdings Ltd samt Alibaba Group Holding Ltd.

Utveckling 5 år: +176,60%

Avgift: 2,47% (förvaltningsavgift 1,87%)

Morningstar rating: 5/5

JPM China A (dist) USD

Kinafond som i huvudsak investerar i kinesiska bolag samt bolag registrerade på Hongkong-börsen, men även utländska företag som får sina huvudsakliga intäkter från den kinesiska marknaden.

Drygt 85% av innehavet finns i Kina, medan resterande är fördelat på Hongkong, Nederländerna, Curacao, Schweiz och Taiwan. Största innehaven finns i Tencent Holdings Ltd, Meituan Dianping och Alibaba Group.

Utveckling 5 år: +151,21%

Avgift: 2,49% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

Mirae Asset China Sector Leader Eq A U

Framgångsrikt förvaltad aktiefond med målet att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt över index genom att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper i branschledande bolag i Kina och Hongkong.

Närmare 98% av innehavet finns i kinesiska företag, med stabil och cyklisk konsumtion, industri och kommunikation som huvudsakliga fokusbranscher.

Fondens största aktieinnehav finns för närvarande i Tencent Holdings Ltd, Alibaba Group, Kweichow Moutai Co Ltd samt Meituan Dianping.

Utveckling 5 år: +150,23%

Avgift: 3,18% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

BNP Paribas China Eq Cl C

BNP Paribas China ämnar generera en långsiktig och stadig kapitaltillväxt genom att investera i bolag registrerade i Kina, Hongkong och Taiwan samt bolag som är verksamma i dessa länder.

Företag verksamma inom cyklisk och stabil konsumtion samt kommunikation står för fondens största innehav, av vilka flest aktie ägs i Tencent Holdings Ltd, China Tourism Group Duty Free samt Alibaba Group Holding Ltd.

Utveckling 5 år: +133,41%

Avgift: 2,61% (förvaltningsavgift 1,75%)

Morningstar rating: 5/5

JPM China A-Share Opps A (acc) USD

En av få fonder på topplistan som har 100% av sitt innehav placerat i Kina. Några aktier i bolag listade på Hongkong-börsen eller Taian-börsen finns med andra ord inte.

JPM China A-Share satsar tungt på teknik, sjukvård och stabil konsumtion, och har sina största aktieinnehav i Ping An Insurance Group, Kweichow Moutai Co Ltd samt Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd.

Utveckling 5 år: +124,99%

Avgift: 2,40% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

Invesco China Focus Equity A USD

Aktiefond med lite mindre innehav i Kina än övriga fonder på listan (drygt 82%), och lite mer placerat i företag listade i Hongkong (drygt 15%). Ett par procent av fondens totala nettoförmögenhet är också investerat på den amerikanska marknaden.

Fondens tre främsta fokusbranscher är för närvarande cyklisk konsumtion, kommunikation och sjukvård, inom vilka de största aktieinnehaven finns i China Mobile Ltd, Invesco US Dollar Liqdty Port A samt JD.Com Inc.

Utveckling 5 år: +116,61%

Avgift: 2,92% (förvaltningsavgift 1,75%)

Morningstar rating: 4/5

Varför investera i Kinafonder?

Som världens andra största ekonomi, hem för världens största befolkningsmängd och marknad för globalt ledande företag inom flera branscher, kan exponering mot Kina vara ett värdefullt komplement till en balanserad fondportfölj.

Landet är stort, har en välutbildad befolkning, stark ekonomisk tillväxt och är framstående inom många lönsamma framtidsbranscher som konsumtion, teknik och kommunikation.

Investeringar på den kinesiska marknaden har historiskt sett genererat bra avkastning – och trots att Kina vuxit kraftigt under flera år klassas landet fortfarande som en tillväxtmarknad. Några tecken på inbromsning i ekonomin syns inte till, varför man kan förvänta sig att investeringar kan ge bra utdelning även framåt.

Vidare är Kinafonder också det mest lämpliga och fördelaktiga alternativet för dig som inte har den kunskap, tid och det intresse som krävs för att lyckas med egna aktieköp.

Med Kinafonder får du ett brett innehav i många olika bolag, bred riskspridning och en professionell förvaltare som sköter om innehavet.

Teknik, finans och försäkringar är stora branscher

Kina kan skryta med marknadsledande bolag inom ett flertal olika branscher, men till de allra största hör teknik, finans- och bankväsendet samt försäkringsbranschen.

De flesta Kinafonder, inklusive de bästa fonderna i topplistan här ovan, har mest kapital investerat i bolag verksamma inom dessa branscher, tätt följt av cyklisk och stabil konsumtion samt sjukvård inom vilka Kina också är stora.

Några av de största och mest kända kinesiska företagen är:

 • Alibaba Group Holding Ltd
 • Tencent Holdings Ltd
 • Huawei
 • Baidu
 • Lenovo
 • Industrial and Commerce Bank of China
 • Bank of China
 • The Agricultural Bank of China
 • Petro China
 • Ping An Insurance
 • China Mobile

100% Kina – eller med inslag av Taiwan och Hongkong?

Fonder med inriktning på den kinesiska marknaden kan antingen ha 100% av sitt kapital placerat i just Kina, alternativt merparten i Kina och resterande i bolag listade i Taiwan och/eller Hongkong.

Det finns också de med några få procents innehav på utomasiatiska marknader som USA och Europa.

Huruvida man vill ha en renodlad Kinafond som uteslutande investerar i företag på den kinesiska börsen, eller om man föredrar inblandning av andra marknader är upp till varje investerare att besluta.

Rent generellt kan sägas att skillnaden inte är jättestor, eftersom kinesiska bolag i regel står för åtminstone 80% i de Kinafonder som har aktier i icke-kinesiska företag också.

Alibaba har bidragit stort till fondernas utveckling

Många av de kinesiska fonderna har likvärdiga innehav på så sätt att flest aktier ägs i företagen Alibaba Group, Tencent Holdings och Baidu. Tre företag verksamma inom e-handel samt teknik, AI och kommunikation, och som vuxit med stormsteg de senaste åren.

Alibaba, Tencent och Baidu är den gemensamma nämnaren för marknadens just nu bästa Kinafonder, av vilka Tencent och Baidu emellertid har backat en del medan Alibaba fortsätter att gå starkt.

Vilka risker finns med att investera i Kinafonder?

Kinafonder är liksom andra fondkategorier förenade med ett ekonomiskt risktagande eftersom de är finansiella instrument.

Utöver de generella riskerna med fondsparande innebär också den pågående handelskonflikten med USA, landets politiska situation med ett slutet kommunistiskt styre och en tendens till kraftiga svängningar på landets börser specifika risker för just Kina-fonder.

Ur ett demografiskt perspektiv befinner sig Kina också i ett läge där snittåldern på befolkningen ökar, och de yngre arbetsföra åldersgrupperna minskar. Framgent kan detta innebära att takten på inhemska investeringar och tillgången på välutbildad arbetskraft minskar.

Kinafonder vs. Asienfonder – vad är bäst?

Huruvida du bör välja en nischad Kinafond eller en bredare Asienfond (exempelvis Swedbank Robur Asienfond) beror på vilken marknad du vill ha mest exponering mot, var du själv tror få bäst avkastning och vilken av de bägge fondkategorierna som bäst motsvarar dina krav och förväntningar.

Satsar du på en Kinafond får du koncentrerad exponering mot nästan uteslutande den kinesiska marknaden, medan en Asienfond ger dig tillgångar utspridda över hela Asien.

Innehaven i de flesta Asienfonder domineras av kinesiska företag, så även om du väljer en Asienfond ges du tillgång till tillväxtmöjligheterna på den kinesiska marknaden. Den kinesiska andelen är dock ofta inte högre än 40-60%, varför en Kinafond är det bättre valet om du önskar mer fokus på endast Kina.

Kinafonder – fördelar och nackdelar

Fördelar

 • Ger dig exponering mot världens näst största ekonomi, en av de största tillväxtmarknaderna och flera av världens största och mest framstående bolag
 • Enklare, smidigare och mindre riskfyllt än att köpa egna kinesiska aktier
 • Fonder ger bra riskspridning med innehav i många olika bolag inom flera olika branscher
 • Bra sätt att ytterligare diversifiera fondportföljen

Nackdelar

 • Snävare exponering och riskspridning än Asienfonder
 • Faktorer som internationella handelskonflikter och politiska frågor innebär en risk
 • Kinesiska börserna tenderar att svänga kraftigt – hög volatilitet i aktier/fonder

Share this post