Bästa guldfonder 2020

Bästa guldfonder 2023

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Givet detta års ekonomiska utveckling har intresset för guld och guldfonder stigit – och värdet likaså. Men vilka är marknadens just nu bästa guldfonder – och vad ska man tänka på när det gäller investeringar i guld? Bästa fonderna ger dig en komplett guide.

Att investera i guldfonder är ett enkelt och bekvämt sätt att diversifiera sin portfölj med ett innehav knutet till vad som brukar kallas för marknadens främsta safe haven-tillgång. Guld är världens dyraste och mest eftertraktade ädelmetall, och en tillgång som historiskt bevisats behålla sitt värde under tider av oro på börsen.

Bra diversifiering – det vill säga bra riskspridning – är nyckeln till att skapa framgångsrika placeringar. Och för en bra diversifiering krävs innehav av olika slag och med olika risknivå. Guld är en tillgång många vänder sig till när det stormar på aktiemarknaden, i syfte att hedga delar av sitt innehav i ett instrument som står stadigt (eller till och med oftast ökar) i värde när annat sjunker.

För placeringar i guld finns flera olika alternativ att välja mellan. Man kan köpa fysiskt guld, aktier i gruvbolag, olika certifikat eller satsa på en guldfond. Guldfonder är lättillgängliga, bekväma och ger dessutom en bred exponering mot flera aktörer på guldmarknaden – varför just fonder också är det alternativ många privatsparare väljer.

Bästa guldfonderna – Topp 6

 1. Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD

 2. EdR Goldsphere A

 3. Invesco Gold & Precious Mtls A USD Acc

 4. BGF World Gold A2 USD

 5. Pacific Precious A

 6. Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU

Årets bästa guldfond sett till värdeutveckling så här långt är Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD, som stigit +32,05% de senaste 12 månaderna. Fonden har dessutom lägst avgift av samtliga på listan, vilket ytterligare väger in som motivering till bästa guldfond.

Listan skapad med siffror hämtade från Avanza 200903. Kom ihåg att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning. Att investera i guldfonder är alltid förenat med ett finansiellt risktagande, varför det inte är säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD

Bäst värdeutveckling och lägst avgift. Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD investerar i aktier och terminer med 100% fokus på guld och andra ädelmetaller. Exponeringen är främst inriktad på Kanada, men även Australien, Sydafrika och USA. Innehavet är för närvarande relativt jämnt fördelat mellan globala bolag – av vilka några är Barrick Gold Corp, B2Gold Corp, Newmont Corporation, Newcrest Mining Ltd och Alamos Gold inc.

Risknivån är hög – 7/7 – vilket är vanligt för guld- och råvarufonder generellt. Avgiften ligger på 1,99% (av vilken förvaltningsavgiften utgör 1,00%) och fondbetyg hos Morningstar är 3/5 stjärnor.

Läs mer om Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD.

EdR Goldsphere A

Guldfond för vilken ett aktivt urval av aktier görs, och där minst 70% av den totala förmögenheten investeras i aktier eller andra börsnoterade värdepapper inom guldbranschen. Exponeringen är liknande den man får i Franklin Gold-fonden – det vill säga övervägande mot Kanada, USA, Sydafrika och Australien – och bland inkluderade bolag hittas även här Barrick Gold Corp och Newmont Corporation, men även bjässar som Gold Fields Ltd och Agnico Eagle Minns Ltd.

EdR Goldsphere A har en avgift på 2,96%, har det senaste året stigit med +26,02% och har rating 3/5 hos Morningstar.

Läs mer om EdR Goldsphere A.

Invesco Gold & Precious Mtls A USD Acc

Global guldfond med innehav spritt över hela världen, men där majoriteten av exponeringen finns mot Kanada (närmare 80%). Avgiften för Invesco Gold är 2,07%, vilket gör den till den näst billigaste av guldfonderna på listan. Lägg därtill att den stigit 25,23% på 1 år, så är den definitivt ett intressant alternativ för privatsparare intresserade av att satsa på guld.

Investeringar görs inte direkt i fysiskt guld, utan i företag verksamma inom gruvdrift, prospekteringar, handel och bearbetning av guld och andra ädelmetaller. Största innehavet finns bland annat i Invesco Physical Gold ETC, Newmont Coropration och Kincross Gold Corp. Fondbetyg hos Morningstar 2/5 stjärnor.

Läs mer om Invesco Gold & Precious Mtls A USD Acc.

BGF World Gold As USD

En av de mest populära guldfonderna bland svenska privatsparare, tillika en av två på vilken man får en rabatterad avgift via PPM-systemet. BGF World Gold As USD har en totalavgift på 2,27% – det vill säga inte superlågt, men samtidigt långt ifrån de allra dyraste guldfonderna. Med rabatten vid PPM blir det istället 0,67%, vilket förstås är mycket positivt.

Även denna har främst exponering mot Kanada, samt ett större innehav i australienska företag än övriga fonder på listan. Newmont Corporation, Barrick Gold Corp, Wheaton Precious Metals Corp samt Newcrest Mining Ltd representerar några av de största innehaven. Fonden har ökat +23,46% det senaste året, förvaltar över 50 miljarder kronor och har rating 3/5.

Läs mer om BGF World Gold A2 USD.

Pacific Precious A

Pacific Precious A är listans dyraste fond med en avgift på 5,49% – av vilken förvaltningsavgiften dock endast utgör 1,00%. Pacific Precious A kan vara ett alternativ värt att överväga om man är intresserad av en hedgefond med innehav som skiljer sig från ovanstående fonder – exempelvis i Gold Bullion Securities ETC, iShares Physical Gold ETC och Royal Gold Inc. Näst efter BGF World Gold As USD är Pacific Precoius A den guldfond med flest ägare hos Avanza – avgiften till trots.

Fonden har en snävare exponering – Kanada, USA, Australien och Storbritannien – och placerar även en mindre del av nettotillgångarna i finans, till skillnad från de andra guldfonderna som satsar 100% på råvaror. Fondbetyg saknas, men risknivån bedöms ligga på 5 av 7.

Läs mer om Pacific Precious A.

Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU

Global guldfond med en bred exponering som omfattar såväl Nord- och Sydamerika, som Afrika, Asien och Australien. Amundu Fds CPR Global Gold Mines AU ger liksom BGF World rabatt genom PPM-systemet, och är således en populär och förmånlig fond att spara i (vanlig avgift 2,42% – med rabatt hos PPM 0,79%).

Störst innehav finns i Barrick Gold Corp, Newmont Corporation, Franco Nevada Corp samt Agnico Eagle Mines Ltd. Amundu Fds CPR Global Gold Mines AU har gått bra, med en värdeökning om +22,06%, och har ett fondbetyg på 3/5 stjärnor hos Morningstar.

Läs mer om Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU.

När och varför ska man investera i guldfonder?

Investeringar i guld görs framförallt för att få en bättre riskspridning i sin portfölj, samt för att skydda sig mot alltför stora förluster i händelse av ett börsras. Detta eftersom värdet på guld och guldrelaterade instrument rör sig i motsatt riktning från aktier och övriga börshandlade värdepapper. Det vill säga – guld stiger i värde när aktier sjunker.

Guld är högt eftertraktat, har ett högt reellt värde och är en ändlig resurs med begränsad tillgång. Tre viktiga faktorer som gör att värdet är stabilt och som säkrar ädelmetallens status som en safe haven-tillgång. Priset på guld stiger vanligen när det råder mycket volatilitet på börsen och under tider av hög inflation när vanliga kapitaltillgångar urholkas i värde, varför det är särskilt förmånligt att ha placeringar i exempelvis guldfonder under sådana marknadsförhållanden.

Fysiskt guld, gruvdrift eller handel – olika guldfonder investerar i olika segment

Guldfonder är, likt allt sparande i fonder, ett bekvämt alternativ att investera i och få exponering mot tillgången utan att själv behöva förvalta aktier och innehav. Är man intresserad av att börja spara i en eller flera guldfonder är det emellertid viktigt att ha koll på vilken inriktning respektive fond har – det vill säga på vilket sätt den investerar i guld.

En del fonder köper och äger fysiska guldtackor, andra riktar in sig på att köpa aktier och certifikat i företag som bedriver gruvverksamhet och utvinner guld – och vissa fokuserar på bolag verksamma inom handel, bearbetning och distribution av guld. På vilket sätt en guldfond placerar tillgångar i guld är viktigt ur risksynpunkt, varför man som potentiell investerare bör studera fondens inriktning och exponering innan man bestämmer sig.

Det tryggaste alternativet är att välja en fond som köper fysiskt guld och förvarar det i säkra bankvalv. Dessa fonder växer dock inte på träd. Det allra vanligaste är istället att fonder köper aktier och investerar i företag som prospekterar på guld och är verksamma inom gruvdrift. Sparar man i en sådan fond får man förvisso en exponering mot guldpriset som sådant, men också mot gruvdriften som bransch – vilken är en riskfylld sådan som ofta uppvisar mycket volatilitet.

Hur köper man guldfonder?

Guldfonder kan idag handlas både snabbt och smidigt via kända nätmäklare som Avanza och Nordnet. Bägge webbplatserna har ett tillfredställande utbud av såväl vanliga guldfonder som ETF’er (börshandlade fonder), vilka enkelt kan filtreras fram genom sidornas respektive sökfunktion.

Precis som vid handel av fonder med andra inriktningar, behöver du ha ett aktie- och fondkonto alternativt ett ISK eller en kapitalförsäkring för att kunna göra placeringar i guldfonder. Konto öppnar du enkelt hos din valda nätmäklare så fort du har registrerat dig som användare.

Sammanfattning guldfonder

Därför ska du investera i guldfonder:

 • Bra sätt att diversifiera portföljen
 • Guld ökar i värde när börsen sjunker – bra krockkudde mot stora börsförluster
 • Stabilt värde över tid ger bra skydd mot inflation
 • Guldfonder ger bättre riskspridning än direkta aktier – överlag en trygg investering med jämförelsevis låg risk
 • Konstant hög efterfrågan och begränsad tillgång ger en stabil värdeökning över tid

Kom ihåg:

 • Välj guldfond med omsorg – studera inriktning och exponering i fondens faktablad
 • Satsa gärna på en fond med låg avgift – men låt inte det vara det enda urvalskriteriet
 • Guld ökar i värde stegvis över tid, varför guldfonder är bäst lämpade för ett långsiktigt sparande
 • Guld må sakna direktavkastning – men har å andra sidan en unik värdebevarande förmåga som väger upp

Här kan du läsa mer om guldfonder.

 

Share this post