Bästa Japanfonder

Bästa Japanfonder 2021

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Japanfonder utgör en mycket liten del av det totala sparandet i Sverige, även om intresset för dem ökat på senare år. Att investera i en av marknadens bästa Japanfonder kan ge värdefull exponering mot en marknad framstående inom framförallt elektronik och bilindustri.

Japanska bolag är vanligen exkluderade från Asienfonder men istället inkluderade i de flesta globalfonder. Den procentuella andelen kapital som placeras i Japan är dock liten, varför en riktad Japanfond är bästa alternativet om man önskar en snävare exponering mot den japanska marknaden.

Nedan följer en topplista över åtta av marknadens just nu bästa Japanfonder, följt av detaljerad fondinformation samt en guide till sparande i japanska fonder.

Bästa Japanfonder – Topp 8

 1. JPM Japan Equity A (acc) JPY
 2. Invesco Nippon Small/Md Cp Eq A JPY Acc
 3. GAM Star Japan Ldrs-A EUR
 4. Handelsbanken Japan Tema (A1 SEK)
 5. Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY
 6. AS SICAV I Jpn SmlrComs S Acc JPY
 7. Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD
 8. Jupiter Japan Select L EUR Acc

Listan över bästa Japanfonder är skapad med statistik från Avanza. Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fondsparande innebär alltid en risk att du förlorar hela eller delar av ditt investerade kapital. 

Bästa Japanfond baserat på genomsnittlig utveckling de senaste åren är JPM Japan Equity A (acc) JPY, vilken bjudit på både två- och tresiffrig avkastning sett över 1 år, 5 år och 10 år.

JPM Japan Equity A (acc) JPY

Nummer ett bland bästa Japanfonder just nu, med stabil och positiv utveckling sett över både kort och lång sikt.

JPM Japan Equity A (acc) JPY har 100% av sitt innehav placerat i Japan. Fonden investerar i bolag som är noterade på den japanska börsen, alternativt har sin huvudsakliga verksamhet i Japan.

Tyngdpunkt ligger på Japans flaggskeppsmarknader teknik och industri, och av de närmare 50 miljarder som fonden förvaltar finns de största innehaven i Keyence Corp, Hoya Corp, OBIC Co Ltd samt Nintendo Co Ltd.

Avgift: 2,23% (förvaltningsavgift 1,25%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om JPM Japan Equity A (acc) JPY och se fondens värdeutveckling. 

Invesco Nippon Small/Md Cp Eq A JPY Acc

Invesco Nippon Small/Md Cp är en liten aktiefond som framförallt satsar på små- och medelstora japanska bolag verksamma inom olika branscher.

Fonden har förvaltats framgångsrikt av samma person – Osamu Tokuno – ända sedan 2003 vilket är en bra kvalitetsindikator, och har strax över 1 miljard i total nettoförmögenhet.

Fokusbranscher är teknik, industri och sjukvård och störst procentuella innehav finns i West Holdings Corp, PeptiDream Inc samt Digital Arts Inc.

Avgift: 2,71% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om Invesco Nippon Small/md cp Eq A JPY Acc och se fondens värdeutveckling. 

GAM Star Japan Ldrs-A EUR

Intressant alternativ till ovanstående fonder då denna har tyngdpunkt på bolag verksamma inom industri, konsumtion och sjukvård istället för teknik (även om teknik också är en av fondens fokusbranscher).

GAM Star Japan är en mindre fond med drygt 5 MSEK i förvaltad kapital, och som investerar i aktier noterade på den japanska börsen. Största innehaven finns i M3 Inc, Nitori Holdings Co Ltd och SMC Corp.

Bra utveckling över tid, och ett stort plus för lägre förvaltningsavgift än många andra likvärdiga alternativ.

Avgift: 2,14% (förvaltningsavgift 1,10%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om GAM Star Japan Ldrs-A EUR och se fondens värdeutveckling. 

Handelsbanken Japan Tema (A1 SEK)

Svensk fond med inriktning mot den japanska marknaden.

Handelsbanken Japan Tema (A1 SEK) köper aktier listade på den japanska börsen, alternativt i utländska företag som har minst 50% av sin verksamhet i Japan.

Teknik och industri är största branscherna, inom vilka drygt 50% av det totala innehavet är placerat.

Fonden förvaltar strax under 5 miljarder SEK och har sina största innehav i Keyence Corp, Nintendo Co Ltd och Sony Corp.

Avgift: 1,64% (förvaltningsavgift 1,60%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Handelsbanken Japan Tema (A1 SEK) och se fondens värdeutveckling.

Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY

Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY kan vara ett spännande investeringsalternativ för dig som vill satsa på mindre och expansiva tillväxtbolag.

Fonden investerar i små företag som bedöms kunna växa snabbt, främst inom branscherna industri (närmare 40%), teknik och sjukvård.

Samma förvaltare sedan 2006, bra utveckling och med största innehav i MISUMI Group Inc, Daifuku Co Ltd och Shimadzu Corp.

Avgift: 2,17% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY och se fondens värdeutveckling. 

AS SICAV I Jpn SmlrComs S Acc JPY

Även denna fond riktar in sig på småbolag med goda tillväxtmöjligheter.

Fonden ska investera minst två tredjedelar av den totala nettoförmögenheten i japanska företag alternativt företag med huvudsaklig verksamhet i Japan. För närvarande är emellertid 100% av innehavet placerat i Japan.

AS SICAV I Jpn SmlrComs S Acc JPY har drygt 3,8 miljarder kronor i förvaltat kapital och få ägare hos Avanza. Bra utveckling över 3, 5 och 10 år – men en dyrare förvaltningsavgift än många andra.

Flest aktier finns i Nabtesco Corp, Heiwa Real Estate Co Ltd och Okinawa Cellular Telephone Co.

Avgift: 2,47% (förvaltningsavgift 1,92%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om AS SICAV I Jpn SmlrComs S Acc JPY och se fondens värdeutveckling.

Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD

Janus Henderson Hron Jan Smr Coms A2 USD är en aktivt förvaltad fond som eftersträvar långsiktig kapitaltillväxt bättre än den för Russell/Nomura Small Cap TR USD index.

Fonden är inriktad på mindre bolag – i detta fall de vars börsvärde är bland de lägsta 25% på den aktuella marknaden. Janus Hendersons fond är tecknad i USD istället för JPY.

Förvaltat kapital uppgår till strax över 2 miljarder SEK, och fondens största innehav finns i Nippon Soda Co Ltd, Toppan Forms Co Ltd och GMO Financial Holdings Inc.

Intressant alternativ då råvaror utgör en av fokusbranscherna näst efter teknik.

Avgift: 2,03% (förvaltningsavgift 1,20%)

Morningstar rating: 3/5

Jupiter Japan Select L EUR Acc

Sist men inte minst – Jupiter Japan select L EUR Acc. En aktivt förvaltad aktiefond med säte i Luxemburg, som enligt villkoren även får investera max 20% av innehavet i företag registrerade i andra asiatiska länder.

Fonden har liksom de flesta övriga alternativ på listan över bästa Japanfonder fokus på teknik och industri. Största innehavet finns i Toyota Motor Corp, följt av KDDI Corp och Sony Corp.

Avgift: 1,80% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Jupiter Japan select L EUR Acc och se fondens värdeutveckling. 

Populäraste Japanfonderna bland svenska sparare

 1. SPP Aktiefond Japan
 2. Länsförsäkringar Japan Indexnära
 3. Swedbank Robur Access Edge Japan A
 4. Öhman Etisk Index Japan
 5. Skandia Japan Exponering

Bästa Japanfonder sett till utveckling betyder inte alltid att de är mest populära att spara i. Enligt statistik från Avanza är ovanstående fem Japanfonder överlägset mest populära bland nätmäklarens kunder.

Gemensamt för de alla är att de är passivt förvaltade indexfonder med låga avgifter.

Japanfonder ger riktad exponering mot japanska börsen

Japanfonder är ett bra alternativ för dig som specifikt önskar rikta in dig på den japanska marknaden, men som inte upplever att du har tillräckligt med tid, kunskap eller intresse för att köpa egna aktier.

Med fonder får du bred exponering mot flera branscher och många företag listade i Japan, såväl stora väletablerade bolag som Toyota, Sony och Nintendo som mindre och expansiva tillväxtbolag.

Tokyobörsen är världens näst största börs

Japan var under lång tid världens näst största ekonomi efter USA, men fick för ett antal år sedan se sig omkört av Kina.

Platsen som världens näst största börs är emellertid fortfarande reserverad för Japan – med Tokyos Nikkei-börs på andra plats efter amerikanska Nasdaq New York.

Samtidigt är också Japan ett av de mest skuldsatta länderna i världen, med känningar som fortfarande hänger kvar efter den stora börskraschen 1989.

Icke desto mindre – och trots det faktum att man länge dragits med både deflation, låg styrränta och svag tillväxt – är Japan en ekonomisk stormakt med ledande position inom framförallt tillverkningsindustrin, och med omfattande exporthandel till USA och Kina.

Den betydande utrikeshandeln till framförallt USA gör att den japanska börsen har en stark koppling till den amerikanska ekonomin. Många japanska bolag dras med snäva marginaler och dålig avkastning, vilket förstås kan visa sig på utvecklingen för Japanfonder.

Varför investera i Japanfonder?

Trots världens näst största börs är svenska sparares intresse för Japanfonder som tidigare nämndes väldigt lågt. Detta anser många experter främst kunna härledas till tre orsaker:

 • Tokyobörsen har sällan varit en vinnare globalt sett, utvecklingen har överlag varit blygsam
 • Många japanska storföretag är okända för svenskar. Bjässar som Toyota, Nissan och Hitachi m fl har de flesta förstås koll på, men många övriga stora och framstående bolag är okända.
 • Svenska Japanfonder anses vara lite tråkiga med många innehav som liknar index och ingen som har inriktning på småbolag – vilka haft en betydligt bättre utveckling på senare år

Ett allmänt svagt intresse behöver emellertid inte betyda att Japanfonder inte kan vara intressanta som investeringsalternativ. Tvärtom.

Japan är de facto en ekonomisk stormakt, med en marknadsledande roll inom flera branscher – framförallt teknik och biltillverkning.

Tror du lite extra på den japanska marknadens möjligheter framöver, är en japanfond det enklaste och mest bekväma sättet att satsa pengar.

Japanfonder vs Asienfonder och globalfonder

För exponering mot den japanska marknaden är det framförallt Japanfonder och globalfonder som gäller.

Är det lönt att ha både en globalfond och en Japanfond i sin portfölj? Det kan det absolut vara.

Har du en globalfond med väldigt liten andel av kapitalet placerat på den japanska marknaden kan en renodlad Japanfond vara ett bra komplement om du önskar ytterligare exponering där.

Vad gäller Asienfonder är japanska bolag ofta exkluderade. En Asienfond i portföljen betyder alltså inte alltid att du får exponering mot Japan, till skillnad mot vad många först tror.

Asienfonder är mer populära än Japanfonder, dels för att de ger en bättre diversifiering med innehav i flera asiatiska länder – däribland expansiva tillväxtmarknader som Kina och Indien – och dels för att de uppvisat en bättre värdeutveckling över tid.

Att låta en Japanfond och en globalfond komplettera varandra kan vara ett bra alternativ.

Att tänka på vid placering i en Japanfond

 • Fonder med inriktning på ett enskilt land innebär alltid ett större risktagande
 • Japanfonder är ofta tecknade i JPY alternativt USD – viktigt att ta hänsyn till valutarisken
 • Landet har en svag ekonomi
 • Demografiska utmaningar med åldrande befolkning, minskad fertilitet och negativ befolkningstillväxt innebär färre andel unga, högutbildade och arbetsföra människor

Vill du lära dig mer om fonder och fondsparande? Här på Bästa Fonderna hittar du informativa artiklar till allt som har med fondsparande att göra – inklusive guider om bland annat Asienfonder, tillväxtmarknadsfonder och många andra fondkategorier.

Share this post