Bästa Europafond

Bästa Europafond 2021

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Europafonder är ett bra investeringsalternativ för bredare exponering och bättre riskspridning i din fondportfölj. Nedan listas bästa Europafond topp 10 – komplett med detaljerad information om varje fond samt en bra guide till sparande i Europafonder. 

Bästa Europafond utifrån variabler som högst avkastning, billigast avgift och flest ägare är ett dynamiskt värde som ständigt förändras i takt med att marknaden hela tiden rör sig.

Följande lista visar de tio Europafonder som gått bäst senaste åren – och som kan vara intressanta för dig som önskar addera en Europafond till din portfölj.

Bästa Europafond – Topp 10

 1. PriorNilsson Idea
 2. Elementa
 3. Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR
 4. Fondita 2000+ B
 5. Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps AE
 6. Fondita Sustainable Europe B
 7. Danske Invest Europe Small Cap A
 8. Didner & Gerge Small & Microcap
 9. Swedbank Robur Europafond
 10. Allianz Europe Equity Growth A EUR

Källa: Avanza. Viktigt: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande innebär alltid en risk och det är aldrig säkert att du får tillbaka det du investerade från början. 

Bästa Europafond just nu är svenska PriorNilsson Idea. Fondens avgift tillhör en av de högsta i kategorin, men utvecklingen har också varit mycket positiv över både 1 år, 5 år och 10 år.

PriorNilsson Idea

Aktivt förvaltad hedge-/specialfond som investerar både kortsiktigt och långsiktigt i aktier, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, kreditinstitut samt fondandelar med tyngdpunkt på Sverige.

Enligt fondens regelverk får ett enskilt innehav utgöra max 30% av det totalt investerade kapitalet.

PrioNilsson Idea har framgångsrikt förvaltats av Torgny Prior och P-O Nilsson sedan 2006. Största innehaven finns inom industri, sjukvård och fastigheter, framförallt i företag som i Novo Nordisk, H&M, Skanska och TRATON.

Avgift: 3,60% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: Saknas

Läs mer om PriorNilsson Idea och se fondens värdeutveckling. 

Elementa

Även detta en absolutavkastande hedgefond med målet att ge investerare hög avkastning över tid, oavsett hur utvecklingen på marknaden ser ut.

Elementa har framförallt aktier i små och medelstora bolag som inriktning, men köp av företagsobligationer förekommer också. Fondens investeringsstrategi tillåter både långsiktiga investeringar och kortsiktiga blankningar.

Uppgifter om marknader och största innehav saknas på Avanza, men ansvarige fondförvaltaren Marcus Wahlberg har på ett mycket bra sätt förvaltat innehavet sedan starten 2015 och åstadkommit en positiv värdeutveckling sett över både 1 år och 5 år.

Avgift: 1,96% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: Saknas

Läs mer om Elementa och se fondens värdeutveckling. 

Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR

Mycket kvalitativ aktiefond från välkända fondbolaget Fidelity. Strax över 5000 ägare hos Avanza, och ett förvaltat kapital på imponerande 58 miljarder SEK.

Fidelity European Dynamic Gr investerar främst i mellanstora bolag verksamma inom teknik, sjukvård och industri. Huvudsakliga marknader är Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Schweiz med bolag som SAP, Novo Nordisk, Fidelity ILF samt Ingencio Group i topp.

Avgift: 2,13% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Fidelity European Dynamic Gr och se fondens värdeutveckling. 

Fondita 2000+ B

Finsk Europafond som investerar i såväl inhemska som utländska bolag (däribland även USA) där verksamheterna i synnerhet gynnas av bättre miljöskydd, förändringar i befolkningsstruktur samt framtida tillväxtutsikter för informationsteknologi och kommunikation.

Fondita 2000+ har störst exponering mot Sverige, tätt följt av USA, Schweiz, Tyskland samt övriga nordiska länder. Fokusbranschen är sjukvård, inom vilken över 51% av innehavet finns.

Störst aktieinnehav i Lonza Group Ltd, Vestas Wind Systems, Siegfried Holding AG samt Tomra Systems.

Avgift: 2,07% (förvaltningsavgift 2,00%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Fondita 2000+ B och se fondens värdeutveckling.

Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps AE

Europeisk aktiefond med tyngdpunkt på mindre bolag verksamma inom teknik och industri.

Threadneedle  Pan Eurp ska enligt villkoren investera minst två tredjedelar av den totala nettoförmögenheter i företag listade på europeiska börser, alternativt har sin främsta verksamhet i Europa.

Storbritannien och Tyskland är fondens två största fokusmarknader, och flest aktier ägs för närvarande i DiaSorin SpA, CompuGroup Medical SE, VAT Group AB samt svenska Stillfront Group.

Förvaltat kapital uppgår till drygt 5 miljarder SEK.

Avgift: 2,17% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps AE och se fondens värdeutveckling. 

Fondita Sustainable Europe B

Systerfond till Fondita 2000+, men med mer fokus på hållbarhet.

Fondita Sustainable Europe har innehav i omkring 30 olika företag utspridda över Europa, med Tyskland, Sverige och Finland i topp.

Fonden väljer ut bolag utifrån en strikt miljöpolicy och söker aktivt ut sådana som med sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling – exempelvis företag inom avfallshantering, biobränslen, återvinning och vattenrengöring.

Största aktieinnehav finns i Neste Oyj, Vestas Wind Systems och Ørsted.

Avgift: 2,31% (förvaltningsavgift 2,00%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Fondita Sustainable Europe B och se fondens värdeutveckling. 

Didner & Gerge Small & Microcap

Aktivt förvaltad aktiefond som investerar långsiktigt i företag över hela Europa, men som faktiskt har närmare 30% av innehavet placerat i Sverige.

Didner & Gerge har fokus på småbolag verksamma inom främst kommunikation, teknik och industri – och har sina största innehav i de svenska företagen Paradox Interactive och Embracer Group.

Förvaltat kapital ligger på strax över 1,6 miljarder SEK.

Avgift: 1,93% (förvaltningsavgift 1,60%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Didner & Gerge Small & Microcap och se fondens värdeutveckling. 

Swedbank Robur Europafond

Femstjärnig fond som dels investerar pengar i bolag på den europeiska marknaden, men också företag listade i Turkiet och Ryssland.

Swedbank Robur Europafond ämnar åstadkomma en långsiktig kapitaltillväxt genom att satsa på bolag inom olika branscher – framförallt sjukvård, industri och teknik.

Förvaltat kapital uppgår till drygt 11 miljarder SEK, och fondens största innehav finns i nederländska Prosus NV, danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk samt tyska SAP SE.

Avgift: 1,59% (förvaltningsavgift 1,25%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Swedbank Robur Europafond och se fondens värdeutveckling. 

Allianz Europe Equity Growth A EUR

Relativt populär Europafond med närmare 10 000 ägare hos Avanza.

Allianz Europe Equity Growth investerar framförallt i undervärderade europeiska tillväxtaktier, med målet att generera en långsiktig kapitaltillväxt för fondens andelsägare.

Teknik, industri och sjukvård är främsta fokusbranscher och störst innehav finns sammantaget i tyska, schweiziska, svenska och danska företag. Allianz Europe Equity Growth äger för närvarande flest aktier i ASML Holding NV, SAP SE och DSP Panalpina.

Avgift: 1,89% (förvaltningsavgift 1,80%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om Allianz Europe Equity Growth A EUR och se fondens värdeutveckling. 

Danske Invest Europe Small Cap A

Danske Invest Europe Small Cap A investerar framförallt i små och medelstora bolag i Europa (exklusive Ryssland), men innehav finns även i länder som angränsar till Europa i öst – Azerbadjan, Armenien, Kazakstan, Turkiet och Georgien.

Absolut största marknad är Storbritannien, inom vilken nästan hälften av fondens totala nettokapital är placerat. Betydande innehav finns också i svenska, tyska och franska företag.

Sjukvård, teknik och industri står för nästan en tredjedel vardera av placeringarna, och fonden har sina största innehav i bland andra Marlowe PLC, Boku Inc Ordinary Shares och Uniphar PLC.

Avgift: 2,14% (förvaltningsavgift 1,60%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om Danske Invest Europe Small Cap och se fondens värdeutveckling. 

Vad är en Europafond?

En Europafond är som namnet antyder en fond som huvudsakligen investerar i företag noterade på de europeiska aktiemarknaderna. Många Europafonder har också möjlighet att göra mindre placeringar i utomeuropeiska bolag.

Innehavet i Europafonder kan ha en variation av både större och mindre företag inom olika branscher, men gemensamt för europeiska bolag överlag är att de är välskötta och håller hög kvalitet.

Europafonder finns som både aktiefonder, indexfonder, räntefonder och hedgefonder.

Varför investera i en Europafond?

En Europafond är ett utmärkt instrument för dig som önskar diversifiera ditt innehav med bred riskspridning och exponering mot många marknader, utan att placeringen ska domineras av amerikanska tillgångar.

Den amerikanska marknaden svarar för ungefär 65% av det globala indexet, varför amerikanska tillgångar så gott som alltid dominerar innehaven i globalfonder.

Genom att komplettera med en Europafond når du även bättre exponering mot de europeiska marknaderna.

Vidare har europeiska börser gott om såväl värdeaktier som tillväxtaktier, företag är generellt sett välskötta och av hög kvalitet och många europeiska länder är säte för globala, världsledande företag inom flera branscher.

Står du och väger mellan en Europafond eller att själv köpa aktier i något europeiskt bolag du finner intressant? Gör en bedömning av din egen investeringsförmåga innan du bestämmer dig.

Vet du med dig att har både tillräckligt med tid, kunskap och insikt om den aktuella europeiska aktiemarknaden och företaget i fråga  kan aktier mycket väl vara något för dig.

Om inte, kan det istället vara värt att satsa på en fond. En Europafond ger dig andelar i många tillgångar och en bra diversifiering – men du slipper tänka på förvaltning av innehavet.

Vissa europeiska marknader är större än andra

Även om Europafonder investerar brett i företag över hela Europa, är det förstås vissa marknader som dominerar innehaven mer än andra.

Av kontinentens totalt 49 länder utgör en handfull merparten av innehållet i de flesta fonder. De största marknaderna är:

 • Tyskland
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • Finland
 • Frankrike
 • Belgien
 • Nederländerna
 • Spanien
 • Italien
 • Schweiz

Många Europafonder har sina största innehav i brittiska, tyska och franska bolag – men även svenska och schweiziska företag står för betydande andelar.

Tänk på att alltid kontrollera hur exponeringen är fördelad när du ska välja en ny fond. Somliga fonder strävar efter att hålla den relativt jämn, medan andra kan ha hälften eller långt mer än så placerat i ett enskilt land. Ju snävare exponering, desto sämre riskspridning.

Vidare är det också viktigt att känna till att de flesta Europafonder inte omfattas av några begränsande investeringsregler gällande placering av kapital i utomeuropeiska bolag. Av den anledningen kan man ofta se att Europafonder även innehåller exempelvis amerikanska tillgångar.

Jämför innehav, investeringsstrategi och avgift

Europafonder är en samlad kategori av fonder med Europa som främsta investeringsmarknad, men inom kategorin finns flera olika typer av fonder med olika inriktning, strategier, mål och avgifter.

En del fonder är nischade branschfonder med snäv exponering inom en viss sektor, andra satsar brett på många företag inom många olika branscher.

Europafonder kan också vara både Small-, Mid- eller Large Cap-fonder samt av typen aktie-, index-, ränte- eller hedgefond.

På grund av de stora variationerna inom kategorin är det viktigt att analysera, jämföra och studera olika Europafonder innan du gör ditt val.

Tror du till exempel särskilt mycket på mindre bolag eller en specifik bransch? Eller vill du helst ha en fond med ett positivt klimatarbete och en hållbar inriktning? Utgå alltid från dina egna intressen, mål, förväntningar samt din egen riskaptit när du väljer.

Sist men inte minst är det också klokt att slänga ett öga på vilka avgifter olika fonder har. Här kan det nämligen variera kraftigt från fond till fond.

En billig avgift är alltid att föredra – både vad gäller Europafonder och övriga typer av fonder. Ju högre avgift en fond har, desto bättre måste avkastningen bli för att du ska få valuta för dina pengar.

Hur stor en framtida avkastning kommer att bli går aldrig att säga i förväg, men nivån på avgiften vet vi däremot.

Lägst avgift får du med indexfonder som är passivt förvaltade – exempelvis Avanza Europa – följt av aktiefonder och sist hedgefonder som i regel är dyrast.

Vilka risker är förknippade med Europafonder?

Den främsta risken med att investera i Europafonder stavas politik. Europeiska aktiemarknader är välfungerande och bolagen är i regel välskötta, men både inom och utanför EU föreligger vissa politiska spänningar som riskerar att spilla över på börsernas utveckling.

Nationalism, struliga turer kring Brexit, motsättningar kring lån och bidrag (främst EU-länder emellan) och så vidare skapar en del friktion som innebär en risk vid investeringar.

Vidare finns också alltid en marknadsrisk precis som vid alla typer av investeringar på alla marknader, samt en valutarisk eftersom merparten av Europafonderna är noterade i andra valutor än SEK.

Med valutarisk menas att fondens värde stiger om valutan den är tecknad i stärks mot kronan – men också att det sjunker om kronan istället stärker sin kurs mot den andra valutan.

Att en fond är tecknad i en annan valuta kan få positiva konsekvenser – men också väldigt negativa.

Vill man skydda sig mot förluster orsakade av kursförändringar i valuta kan man välja en valutasäkrad fond. Det innebär emellertid också att man går miste om eventuella vinster orsakade av positiva kursförändringar.

Fördelar och nackdelar

Likt alla andra fondkategorier har även Europafonder både fördelar och nackdelar:

Fördelar

 • Bred exponering mot flera europeiska marknader, mindre eller inget fokus på USA
 • Europeiska aktiemarknader (och bolag) är överlag mycket välskötta
 • Många fondalternativ att välja mellan – över 100 stycken hos Avanza
 • Bra diversifiering mot branscher som har litet utrymme på den svenska marknaden
 • Samarbete inom EU gynnar regionens tillväxt

Nackdelar

 • Politiska faktorer kan sätta marknaden i gungning
 • Avgifterna är överlag dyra, även om billigare alternativ också finns
 • Exponering mot Europa fås redan genom globalfonder
 • Valutarisk föreligger (om man inte väljer en valutasäkrad fond)

Intresserad av ytterligare läsning om fonder? Ta gärna del av våra informativa artiklar om såväl bästa fonder överlag, som bästa blandfonder, gratisfonder, svenska småbolagsfonder och andra populära fondkategorier.

Sammanfattning

En Europafond är ett enkelt sätt att nå de europeiska börserna som annars kan vara både svåra och dyra att handla på via nätmäklarna.

Dock är trenden i skrivande stund att detta är något som är på väg att ändras tack vare en ökad hunger från kunderna att själva kunna investera runt om på kontinenten utan att behöva betala avgifter till fondförvaltarna. Men istället för fondavgifter betalar småspararen ett något högre courtage än vad som är fallet vid handel på Stockholmsbörsen.

Det finns olika nischer av Europafonder, somliga har specialiserat sig på att investera i tillväxtbolag inom Europa eller mer specifika regioner inom Europa medan andra fonder ger sina kunder möjligheten att investera delar av de stora väletablerade bolagen runt om kontinenten.

Många av dessa tenderar att följa de stora mest välkända indexen tätt men det finns undantag där investeringarna viktats annorlunda och därmed ökar sannolikheten för avvikelser.

Fördelarna med att handla Europafonder är att makrorisken i investerarens portfölj sjunker eftersom den sprids över flera länder. Dessutom sprids investeringarna i olika valutor, främst Euro, vilket också har positiva effekter i termer av diversifiering.

Sammanfattningsvis kan man säga att Europafonder är ett bra alternativ för en investerare som önskar sprida sin risk utanför Sveriges gränser och ta del av fondförvaltarnas kunskap. De bästa fonderna bland Europafonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Läs gärna mer om Europafonder här.

Share this post