Blandfonder

Bästa blandfond 2023

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Blandfonder är slags fond som innebär en kompromiss mellan avkastning och risk. I denna artikel kommer jag att gå igenom vad blandfonder är och hur de fungerar. Du får lära dig hur du sparar på ett bra sätt och vilka 12 blandfonder jag tycker är bäst.

12 bästa blandfonderna

För att göra det lite lättare i ditt val har jag valt ut vad jag anser är de 12 bästa blandfonderna. I listan nedan kan du se att den bästa blandfonden just nu är Danske Invest Horisont Försiktig SA. Det är inte helt lätt att hitta rätt bland alla de drygt hundra fonderna som finns i Sverige.

Om du klickar på fondens namn kan du läsa mer om den hos Avanza.

Namn  Total avgift per år Risk  (1-7) Riskjusterad avkastning (betyg)
Danske Invest Horisont Försiktig SA 1.11% 4 5
Nordea 1 – Asset Alloc Fd Fut Sub-Fd SEK 1.33% 4 5
LO Funds All Roads EUR PA 1.43% 4 5
IKC Sverige Flexibel 1.51% 5 5
Allianz Income and Growth AT USD 1.73% 5 5
Swedbank Robur Access Mix 0.26% 4 4
SPP Generation 60-tal 0.42% 5 4
SPP Generation 70-tal 0.42% 5 4
SPP Generation 80-tal 0.42% 5 4
Avanza 50 0.68% 4 4
Avanza 75 0.71% 5 4
LO Funds All Rd Cnsrv EUR PA 1.08% 3 4

Vilken blandfond är bäst? I min lista här ovanför har jag valt ut de fonder som har högst riskjusterad avkastning samtidigt som de har relativt låga avgifter jämfört med andra fonder i samma kategori. Längre ned finner du även fler listor över bland annat billigaste blandfonder och mest populära blandfonder.

Vad är en blandfond?

En blandfond är en fond som innehåller både aktier och räntor (räntepapper). På grund av denna mix har blandfonder lägre risk än aktiefonder men högre avkastning än räntefonder.

Blandfonder som har en stor andel aktier har högre risk. Samtidigt är chansen att få en bättre avkastning större jämfört med i mer försiktiga blandfonder.

En blandfond som har en stor andel räntepapper klarar av ekonomisk turbulens bättre. Risken är lägre. En sådan fond har dock generellt sett också en lägre avkastning på sikt.

AMF Blandfond vs AMF Aktiefond
Blandfonder har en stabilare utveckling än aktiefonder men på sikt också lägre avkastning. Här är en populär global blandfond – AMF Balansfond (grön linje), jämfört med AMF Aktiefond Global (gul linje).

Olika fördelning mellan aktier och räntebärande papper

Hur fördelningen mellan aktier och räntebärande papper ser ut varierar från fond till fond. I vissa blandfonder ändras förhållandet över tid.

Hur stor andel aktier respektive räntepapper en viss fond har står ofta i beskrivningen. Det är vanligt att andelen aktier anges som ett spann, t.ex. mellan 30 och 70 procent.

I den typen av blandfonder har fondförvaltaren större frihet att allokera innehaven på ett sätt som hen tror är fördelaktigt. Till exempel kan fondförvaltaren välja att minska andelen aktier om volatiliteten och oron på världsmarknaderna tilltar.

Olika typer av blandfonder

Det är stor skillnad mellan olika blandfonder. På denna sida ger jag konkreta tips på vilka fonder som finns att köpa. Jag försöker lyfta fram olika aspekter som kanske kan vara avgörande för just dig när du fattar ett beslut.

Här är en sammanfattning av de olika aspekterna:

 • Fast eller variabel fördelning: Ska förhållandet mellan aktier och räntepapper vara konstant? Ska det ändras över tid som i en generationsfond (se nedan) eller beroende på marknadsförutsättningarna?
 • Etiska blandfonder: Vissa fonder har en etisk eller hållbar profil. Bra för dig som vill spara med gott samvete!
 • Blandfonder med låg CO2-risk: Fonder som inte bidrar så mycket till koldioxidutsläpp och som inte är särskilt känsliga för en bredare omställning till fossilfritt.
 • PPM-fonder: De blandfonder som finns att välja bland hos Pensionsmyndigheten för ditt premiepensionssparande. Många av dessa är så kallade generationsfonder (se nedan)
 • Generationsfond: En blandfond där fördelningen mellan aktier och räntebärande papper ändras beroende på din ålder. Generationsfonder passar bra som pensionsfond.
 • Passiv vs aktiv förvaltning: De flesta blandfonder är aktivt förvaltade. Det finns även någon enstaka passivt förvaltad blandfond som då närmast liknar en indexfond.
 • Marknad: Vissa blandfonder har en global inriktning. Andra fokuserar mer på Sverige. Många har både svenska och globala aktier. Några få blandfonder är inriktade på tillväxtmarknader.
 • Valuta: De flesta blandfonder i Sverige är noterade i svenska kronor (SEK). Vissa blandfonder är noterade i Euro eller USD och innebär då en valutarisk.

Blandfond är alltså en fond som blandar sina investeringar mellan aktier och räntebärande värdepapper som till exempel statsobligationer. Risken i en blandfond brukar vara lägre än i en renodlad aktiefond. Däremot så brukar många gånger blandfonder få kritik för att deras höga avgifter. Oftast så pass höga att det inte är värt att man investerar i dom även om risken är lite lägre och avkastningen är ok.

Vilken typ av blandfonder passar dig?

Det viktigaste beslutet när du väljer blandfond är vilken fördelning du vill att det ska vara mellan aktier och räntepapper. Detta är det som mest avgör risken och möjligheten till avkastning.

Vill du ha en blandfond med global exponering eller föredrar du om den fokuserar på Sverige? Många föredrar en blandning.

Det kan vara bra att välja en blandfond som är noterad i svenska kronor och där fondens räntepapper i huvudsak är svenska, alternativt valutasäkrade. Annars påverkar valutafluktuationer värdet.

Slutligen – och som för alla typer av fonder – köp gärna en blandfond med låg förvaltningskostnad!

Varför är det bra att spara i en blandfond?

Att spara i fonder generellt sett ger en god riskspridning. Du behöver inte själv välja enskilda aktier. Med en eller några få fonder får du en bred exponering mot aktiemarknaden till en begränsad risk.

Blandfonder innehåller både aktier och räntepapper. Det ger dig en lägre risk jämfört med om du bara sparat i aktiefonder.

Har du en mycket lång sparhorisont är det troligtvis bättre att köpa aktiefonder istället för räntefonder. Vill du använda pengarna inom de närmsta åren är en blandfond ett bättre val.

Blandfonder är bra eftersom det finns en stor variation i hur stor risken är. Vissa blandfonder innehåller en mycket stor andel räntepapper. De är bra för dig som har en mycket kort sparhorisont men som ändå inte vill hålla dig helt borta från aktiemarknaden.

Många funderar på om de ska köpa en blandfond, räntefond eller aktiefond. Här är en liten guide:

 • Blandfond eller räntefond? Behöver du pengarna de närmsta åren väljer du en räntefond. Behöver du pengarna om cirka 3 – 6 år och vill ha en lite högre avkastning kan du välja en blandfond.
 • Blandfond eller aktiefond? Är din sparhorisont lång, d.v.s. minst 5 – 6 år väljer du en aktiefond. Annars kan du överväga en blandfond.

Spara i blandfonder på ISK eller KF?

Ett investeringssparkonto (ISK) är bästa typen av konto för ett sparande i blandfonder. Det schablonbeskattas en gång om året och du betalar ingen skatt på vinsten.

Alternativet är att spara i en kapitalförsäkring (KF). Det är ett bra val om du vill utse en särskild förmånstagare, t.ex. ett barn eller barnbarn.

Så kan du spara i en blandfond

Det är lätt att spara i blandfonder. Eftersom en blandfond innehåller ett stort antal aktier och räntepapper får du en fin riskspridning genom att äga en enda fond.

Börja med att öppna ett konto hos en nätmäklare. Vår tips är Avanza. De är både billiga och enkla att använda.

Öppna konto hos Avanza

Viktigast är att du väljer en blandfond som har den risknivå som du känner dig bekväm med.

 • Har du sparhorisont på 5 – 10 år eller mer? Välj en blandfond med stor andel aktier. Fundera också på om du istället bör välja en ren aktiefond.
 • Behöver du pengarna inom 3-5 år? Välj en balanserad blandfond.
 • Är sparhorisonten kortare än 3 år? Välj en blandfond med en mycket stor andel räntepapper. Överväg om du istället bör välja en ren räntefond.

Eftersom blandfonder balanserar om sig själva behöver du inte göra något. Du kan låta pengarna ligga i fonden under hela den period som du tänkt spara.

Billiga blandfonder

I jakten på bra blandfonder är det en god idé att leta efter billiga fonder. Det är egentligen något som gäller generellt för alla typer av fonder. Eftersom blandfonder innehåller en andel räntepapper är det ännu viktigare än för aktiefonder att se till att avgiften är låg.

Om en blandfond kostar 0,5 procent, 1 procent eller mer kan göra en mycket stor skillnad på den totala avkastningen på sikt. Köp därför helst billiga fonder!

Här är de blandfonder som har en total avgift på under 0,5 %. Klicka på fondens namn för att se detaljerad information på Avanza.

Blandfond Total avgift Förvaltningsavgift
Swedbank Robur Access Mix 0,26 % 0,20 %
AMF Balansfond 0,41 % 0,40 %
SPP Generation 40-tal 0,42 % 0,40 %
SPP Generation 50-tal 0,42 % 0,40 %
SPP Generation 60-tal 0,42 % 0,40 %
SPP Generation 70-tal 0,42 % 0,40 %
SPP Generation 80-tal 0,42 % 0,40 %
Avanza Auto 1 0,49 % 0,35 %
Robur Access Mix blandfond jämfört med OMXS30 index
Ibland slår en blandfond börsen. Här ser vi Sveriges billigaste blandfond, Swedbank Robur Access Mix. Den är som en indexfond med aktier och räntepapper. Access Mix har slagit Stockholmsbörsen (OMXS30) på fem års sikt. Dessutom var risken mycket lägre.

Blandfonder med stark historisk avkastning

Hur starkt en blandfond utvecklas behöver inte vara en indikator på hur bra den är. Historisk avkastning är nämligen ingen garanti för framtida avkastning. De blandfonder som har en stor andel aktier i förhållande till räntepapper tenderar att ha en starkare utveckling.

Högre chans till avkastning innebär också högre risk. Är det hög avkastning du är ute efter i första hand kan det vara en idé att fundera på en ren aktiefond som alternativ.

Blandfonder med starkast utveckling – 5 år

Här är de tio blandfonder som haft allra starkast utveckling på fem års sikt.

Blandfond Utveckling 5 år Total avgift 
IKC Sverige Flexibel 73,22 % 1,51 %
Tellus Midas 58,41 % 4,85 %
Sensor Sverige Select 50,37 % 3,11 %
Allianz Income and Growth AT USD 43,86 % 1,73 %
SPP Generation 80-tal 37,39 % 0,42 %
SPP Generation 70-tal 37,13 % 0,42 %
Carnegie Strategy 3 SEK Cap 35,91 % 1,59 %
Carnegie Strategifond A 35,20 % 1,65 %
Evli Finland Mix B 34,28 % 2,00 %
SPP Generation 60-tal 34,12 % 0,42 %

Populära blandfonder

Ett annat sätt att få inspiration om vilka blandfonder som finns att köpa är att titta på mäklarstatistiken. Sveriges största nätmäklare Avanza ger en bra indikation på vilka blandfonder som är populära bland småspararna.

Vanligaste blandfonderna

Här de 20 mest populära blandfonderna i Sverige – klicka på fondens namn för att läsa mer på Avanza:

Blandfond Antal ägare hos Avanza
Avanza 75 62 572 st
Avanza Auto 5 38 820 st
Avanza Auto 3 20 160 st
Avanza Auto 2 14 796 st
Avanza Auto 4 13 688 st
AMF Balansfond 12 030 st
Proethos Fond 11 629 st
Swedbank Robur Access Mix 8 219 st
Avanza Auto 1 7 984 st
Carnegie Strategifond A 6 971 st
Avanza 50 4 768 st
Sensor Sverige Select 3 190 st
East Capital Multi-Strategi A SEK 3 070 st
Lannebo Mixfond 1 885 st
Carnegie Strategy 3 SEK Cap 1 514 st
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 1 343 st
SPP Generation 80-tal 1 175 st
SPP Generation 60-tal 902 st
SPP Generation 70-tal 861 st
IKC Sverige Flexibel 784 st

Blandfonder med låg risk

Blandfonder har en betydligt lägre risk än rena aktiefonder men högre risk än räntefonder. Det är också ganska stor skillnad i risk mellan alla de blandfonder som finns att köpa i Sverige.

Skillnaden i risk beror bland annat på förhållandet mellan aktier och räntepapper. Den har också att göra med huruvida fondförvaltaren får lov att justera allokeringen mellan aktier och räntepapper med tiden.

En lägre risk innebär ofta en lägre avkastning. Det är alltid en kompromiss. Ändå kan det vara värt att köpa blandfonder med låg risk t.ex. om du är orolig för hur marknaden kommer att utvecklas i närtid. Denna typ av blandfonder är också bra ifall din sparhorisont är ganska kort.

Blandfonder som har låg risk

Här är en lista med de blandfonder som har allra lägst risk i Sverige . Klickar du på fondens namn får du mer information på Avanza.

Blandfond Förvaltningsavgift
Avanza Auto 1 0,35 %
Cicero World 0-50 1,30 %
Espiria Defensiv AC 1,10 %
Espiria Defensiv DC 1,10 %
Handelsbanken Multi Asset 25 (A1 SEK) 0,85 %
LO Funds All Rd Cnsrv EUR PA 0,35 %
Lancelot Ector Master Fund SB 1,00 %
Nordea Stabil 1,50 %
Quesada Yield A 0,70 %
Quesada Yield C 1,10 %
SPP Generation 40-tal 0,40 %
Skandia SMART Försiktig 0,90 %

Hållbara blandfonder

Vill du spara i fonder samtidigt som du bryr dig om miljö och samhälle? Som tur är finns det flera hållbara eller etiska blandfonder att välja bland.

Här ett urval av etiska blandfonder som har en bättre hållbarhetsprofil än genomsnittet. Jag har även lagt in förvaltningsavgift så att du ser vad fonden kostar.

Tips – klicka på fondens namn för mer info!

Etisk / hållbar blandfond Förvaltningsavg. 
Avanza Auto 1 0,35 %
Carnegie Strategifond A 1,50 %
Carnegie Strategy 3 SEK Cap 1,25 %
Cicero World 0-50 1,30 %
Cliens Mixfond B 1,75 %
Enter Preserve A 1,40 %
Invesco Sustainable Allc A Acc EUR 1,10 %
Jupiter Global Elgy Div L EUR Acc 1,25 %
Sensor Sverige Select 1,25 %
Spiltan Enkel 0,77 %
Öhman Navigator A 1,50 %
Öhman Navigator B 1,50 %
Avanza Auto 1 jämfört med Stockholmsbörsen
Avanza Auto 1 (grön linje) är en mycket defensiv blandfond med en aktieandel på 15 – 35 procent. Här jämför jag den med OMXS30 under en period som var mycket skakig på börsen. Avanza Auto 1 är dessutom en hållbar blandfond.

Blandfonder med låg CO2-risk

En annan aspekt av hållbara blandfonder är att titta på fonder som har låg så kallad CO2-risk (koldioxidrisk). CO2-risk är ett begrepp som kommer från Morningstar. Det betyder två saker:

 1. Blandfonden har begränsad exponering mot fossila bränslen.
 2. Fonden löper låg risk att få problem när världsekonomin ställs om till låga koldioxidutsläpp.

Blandfonder med låg koldioxidrisk

Här är en lista med alla blandfonder med låg CO2-risk:

Namn  Förvaltningsavg. 
Avanza 75 0,49 %
Avanza Auto 4 0,35 %
Avanza Auto 5 0,35 %
Danske Invest Horisont Offensiv SA 1,23 %
Espiria Sverige/Världen AC 1,40 %
Espiria Världen DC 1,40 %
Investerum Basic Value 1,90 %
Nordea Stabil 1,50 %
SPP Generation 60-tal 0,40 %
SPP Generation 70-tal 0,40 %
SPP Generation 80-tal 0,40 %

PPM-blandfonder

Blandfonder är ett populärt inslag i mångas premiepensionssparande. En vanlig typ av blandfond för PPM är de så kallade generationsfonderna. De är uppbyggda så att mängden aktier i förhållande till räntepapper minskar ju närmare pensionen du kommer.

Sparar du i en sådan fond slipper du fundera på vilken fördelning du ska välja mellan aktier och räntepapper. Det sköter fondförvaltaren åt dig!

Runt 40 av de knappt 500 fonder som finns att välja bland på fondtorget hos Pensionsmyndigheten är blandfonder.

OBS – risken varierar bland blandfonder för premiepensionssparande:

 • De PPM-blandfonder som har högst risk klassas som ”aggressiv”.
 • De med låg risk kallas för ”försiktig”.
 • ”Balanserad” har medelhög risk (för att vara en blandfond).
 • ”Varierande” innebär att fondförvaltaren kan justera fördelningen mellan aktier och räntepapper, t.ex. beroende på hur marknaden ser ut.

Billigaste PPM blandfonderna för pensionssparande

Här är de tio blandfonder för PPM som har lägst förvaltningsavgift .

Blandfond (PPM) Kategori  Avgift
AP7 Försiktig Försiktig 0,05 %
AP7 Balanserad Balanserad 0,06 %
AP7 Offensiv Aggressiv 0,07 %
AMF Balansfond Varierande 0,18 %
KPA Etisk Blandfond 2 Varierande 0,18 %
Swedbank Robur Mixfond Pension Varierande 0,18 %
Lärarfond 45-58 år Varierande 0,23 %
Lärarfond 59+ Varierande 0,23 %
SEB Asset Selection Fund C Varierande 0,30 %
Skandia Smart Försiktig Försiktig 0,30 %

Fördelar och nackdelar med att spara i en blandfond

Precis som med alla andra investeringar finns det både fördelar och nackdelar med blandfonder. Här är några av de viktigaste aspekterna som du kan ta ställning till. Vi ska även ta en titt på vilka risker som förknippas med blandfonder.

Fördelar

 • Lägre risk än i aktiefonder
 • Högre avkastning än i räntefonder
 • Stora möjligheter att välja lämplig risknivå
 • Vissa blandfonder sänker risken automatiskt med tiden
 • Stabilare än aktiefonder när det är turbulent på världens börser

Nackdelar

 • Vissa blandfonder har hög förvaltningskostnad
 • Onödigt låg risk för dig som har lång sparhorisont

Risker

Den största risken med blandfonder är att du lockas ta för låg risk. Det låter motsägelsefullt men om du sparar på lång sikt kan det vara förödande att välja för låg risk. Ju lägre risken är desto lägre förväntad avkastning blir det. Ifall du till exempel har 20, 30 eller 40 år kvar till pension är risken alldeles för låg i en blandfond. Då är det bättre att spara i en aktiefond.

Vissa blandfonder har en valutarisk ifall de har räntepapper som är noterade i utländsk valuta. Dessa fonder kan förefalla gå mycket bättre än andra fonder under vissa perioder. Det beror på fluktuationer i valutorna. Det kan lika gärna gå åt motsatt håll! Så länge du inte tänkt spekulera i valutor är det därför bättre att välja en blandfond i svenska kronor, SEK.

Eftersom blandfonder innehåller en del aktier finns det alltid en marknadsrisk. Aktiemarknaden rör sig aldrig linjärt uppåt utan det svänger en del. Blandfonder svänger mindre än rena aktiefonder men du får vara beredd på att värdet under vissa perioder kan komma att sjunka.

 

Fördelning mellan blandfonder

Fördelningen mellan aktier och räntesparande kan vara mycket olika mellan olika blandfonder. Även för samma blandfond kan fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar variera över tid. Du som sparare måste undersöka vad som gäller för den blandfond du tänkt investera i. Fondförvaltaren är mer flexibel att välja mer aktier eller mer räntebärande. Detta påverkar risken och avkastningen.

Sammanfattning

Blandfonder innehåller både aktier och räntebärande papper. Därför fungerar de som en mellanväg mellan aktiemarknadens höga avkastning och räntemarknadens låga risk.

Om du har en medellång eller relativt kort sparhorisont kan det vara bra att spara i blandfonder. Då har du fortsatt exponering mot aktiemarknaden men till en lägre risk än i rena aktiefonder.

När du väljer blandfonder bör du fundera på vilken risk du vill ta. Ju större andel räntepapper det är i fonden desto lägre risk. En generationsfond kan vara bra för dig som pensionssparar och inte vill behöva tänka på att minska andelen aktier när du närmar dig pensioneringen.

Det finns blandfonder som är etiska och hållbara vilket är bra för dig som vill spara pengar men samtidigt värna om miljö och samhälle.

Vilken blandfond du än väljer bör du försöka sträva efter att få en så låg förvaltningsavgift som möjligt. Då blir det mer sparpengar över till dig!

Här kan du läsa mer om blandfonder.

Share this post