Bästa gratisfonder 2020

Bästa gratisfonder 2023

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Nummer ett av bästa gratisfonder sett till värdeutveckling i år är Nordnet Indeksfond Danmark, som på ett år stigit med hela +26,07%. Ett resultat som får anses vara ganska imponerande sett till det faktum att det hittills har varit ett minst sagt omtumlande börsår. Gratisfonder har varit populära allt sedan Avanza lanserade marknadens första – Avanza Zero – redan år 2006, och fortsätter att trenda alltmer.

Låga (eller rättare sagt inga) kostnader och bra historisk avkastning gör gratis indexfonder till ett attraktivt investeringsalternativ – men hur fungerar de egentligen och vilka ska man satsa på?

Att placera pengar i gratisfonder är ett utmärkt sätt att dra nytta av de finansiella instrumentens värdeutveckling över tid – utan att behöva se en del av avkastningen ätas upp av trista avgifter. Givet att de dessutom är indexfonder som mer eller mindre sköter sig själva, är de också ett synnerligen bekvämt alternativ att spara i som varken kräver mycket tid eller kunskap.

Bästa fonderna guidar dig rätt till de bästa gratisfonderna just nu.

Topp 5: Gratisfonder med bäst värdeutveckling

 1. Nordnet Indeksfond Danmark
 2. Nordnet Indexfond Sverige (tidigare Nordnet Superfonden Sverige)
 3. Avanza Zero
 4. Nordnet Indeksirahasto Suomi / Indexfond Finland
 5. SEB Euroland Free of Mgmt Fee C SEK
 6. Nordnet Indeksfond Norge

Listan är sammansatt av siffror hämtade från Nordnet, Avanza och SEB 200902. Observera att investering i fonder alltid innebär ett finansiellt risktagande, och att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtid avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Nordnet Indeksfond Danmark – bäst i år

Årets bästa gratisfond sett till procentuell värdeutveckling hittills är alltså inte någon av de tyngsta spelarna på marknaden – Avanza Zero eller Nordnet Indexfond Sverige – utan istället Nordnet Indeksfond Danmark. Fonden lanserades 2014, investerar i danska aktier inom främst hälso- och sjukvård samt industri och ämnar generera en avkastning i linje med utvecklingen av indexet OMX Copenhagen 25 Index (OMXC25).

Nordnet Indeksfond Danmark uppvisar också en mycket bra utveckling över en femårsperiod, med +79,99%. Risknivå är 6 av 7, betyget hos Morningstar är 3 av 5 möjliga stjärnor och i fråga om hållbarhet ratas fonden som en fyra på Morningstars femgradiga skala.

Läs mer om Nordnet Indeksfond Danmark.

Nordnet Indexfond Sverige

Den svenska motsvarigheten till Nordnet Indeksfond Danmark, och kanske den främsta konkurrenten till marknadens mest omsatta gratisfond – Avanza Zero. Nordnet Indexfond Sverige hette tidigare Superfonden Sverige, startades 2009 och förvaltas (passivt) sedan dess av Tobias Övelius. Fonden har stigit 16,04% på ett år och +57,87% sett över de senaste fem åren.

Huvudsakliga branscher är industri, finans samt teknik och störst exponering finns förstås gentemot den svenska marknaden (Atlas Copco, Ericsson, Volvo och Investor), men även mot andra europeiska länder, euro-länder samt Storbritannien. Nordnet Indexfond Sverige följer det marknadsviktade aktieindexet NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GI – i vilket över 90 bolag ingår.

Fondbetyg 3/5 hos Morningstar, och en hållbarhetsrating på 4/5.

Läs mer om Nordnet Indexfond Sverige.

Avanza Zero

Pionjären inom gratisfonder, tillika den överlägset mest ägda bland indexfonder utan avgifter finns hos Avanza. Avanza Zero startades som nämnts redan 2006, och har sedan dess vuxit till att ha en förvaltad förmögenhet på över 10 miljarder kronor. Fonden följer det svenska aktieindexet SIX30RX – vilket omfattar de trettio (30) mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, och har historiskt haft en bra värdeutveckling med +42,06% de senaste fem åren.

I år kvalar Avanza Zero in på en tredjeplats över bäst prestation, med en något blygsammare utveckling än Nordnets konkurrerade fonder; +13,73% hittills. Innehavet består främst av industri-, finans- och teknikrelaterade bolag (däribland bjässar som Atalas Copco, Ericsson, Volvo och Investor) med en exponering om drygt 90% mot Sverige.

Läs mer om Avanza Zero.

Nordnet Indexfond Finland

Ännu en av Nordnets gratisfonder som gått starkt i år. Värdeutvecklingen för Nordnet Indexfond Finland de senaste 12 månaderna ligger på +10,66% – men de senaste fem åren har fonden stigit med hela 88,13% vilket således placerar den i topp över femårsstatistiken.

Fonden ska återspegla utvecklingen på det finska aktieindexet OMX Helsinki 25 Index, och har ett innehav som främst är koncentrerat på finans, industri, råvaror och teknik (bland annat Nokia, KONE och Neste). Över 99% av fondens exponering är mot euro-länder.

Fyra av fem stjärnor i rating hos Morningstar, och full pott för hållbarhet.

Läs mer om Nordnet Indexfond Finland.

SEB Euroland Free of Mgmt Fee C SEK

SEB Euroland Free of Mgmt Fee C SEK – tidigare SEB Euroland Gratis – är den enda gratisfonden på listan (och en av få överhuvudtaget) med huvudsaklig exponering mot euro-länderna istället för Norden. Fonden strävar genom passiv förvaltning att efterlikna avkastningen på NASDAQ EURO 50 Index NTR (NQEURO50N) – ett europeiskt, återinvesterande aktieindex som innefattar euro-ländernas 50 största bolag.

Investeringar sker främst i bolag inom cyklisk konsumtion, finans, teknik och industri och inkluderade bolag är bland andra SAP SE, ASML Holding NV samt LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. På ett år har fonden sjunkit med -6,13% (-11,97% i år), vilket till mångt och mycket kan härledas till att pandemikrisen slagit hårdare mot andra europeiska länder än de nordiska.

SEB Euroland Free har 3/5 stjärnor hos Morningstar, och en medelhög risknivå.

Läs mer om SEB Euroland Free od Mgmt Fee C SEK.

Nordnet Indeksfond Norge

Sist men inte minst – Nordnets gratisfond med fokus på den norska marknaden. Nordnet Indeksfond Norge följer aktieindexet OBX-index, och har en huvudsaklig exponering mot företag inom energi, konsumtion och finans. Bland företagen i fonden hittas bland andra Equinor, DNB och Telenor.

Indeksfond Norge är den enda av Nordnets gratisfonder som gått back i år, men givet den kraftiga turbulensen på oljemarknaden är det inte så konstigt. Fonden har belönats med ett trestjärnigt betyg hos Morningstar, förvaltas av Tobias Övelius och kan sett till att den huvudsakliga exponeringen (energi) skiljer sig från de övriga nordiska gratisfonderna vara ett intressant alternativ att komplettera med.

Lär mer om Nordnet Indeksfond Norge.

Vad är en gratisfond – och hur kan den vara gratis?

En gratisfond är en fond som utmärker sig från det övriga fondutbudet på så sätt att den inte är förenad med några avgifter. Det kostar med andra ord ingenting att placera pengar i en gratisfond.

När man talar om fonder brukar man skilja på aktivt förvaltade fonder och passivt förvaltade fonder. Aktivt förvaltade fonder har en eller flera fondförvaltare och analytiker som aktivt hanterar, planerar, köper och säljer värdepapper med målsättningen att slå index och generera så bra avkastning som möjligt. För denna förvaltning (och övrig tillkommande administration) tas en avgift ut.

Fondavgifter ligger vanligen mellan 0,2-3,5%.

Passivt förvaltade fonder har istället som mål att prestera i likhet med ett särskilt index – varken bättre eller sämre – och de kallas också därför för just indexfonder. Detta kan programmeras och skötas med hjälp av datorer, varför behovet av mänsklig förvaltning kan kapas rejält eller elimineras helt och hållet. Och med mindre förvaltning följer lägre avgifter, alternativt inga avgifter alls.

Sammanfattningsvis är alltså en gratisfond en passivt förvaltad indexfond för vilken man som investerare inte behöver betala någon avgift för vare sig förvaltning eller övrig tillhörande administration.

Varför välja en gratisfond?

Avgifter är en viktig parameter att ta hänsyn till när man ska välja fonder till sitt sparande. Många är av uppfattningen att de dyrare fonderna automatiskt är de bättre fonderna – men så är inte alltid fallet. Snarare tvärtom. Bra fonder behöver inte vara dyra – och dyra fonder behöver inte vara bra. Viktigt att känna till är att ju högre avgift en fond har, desto mer måste den slå index för att investeringen ska bli lönsam för de som investerat.

En gratisfond är ett bra alternativ för dig som planerar att spara långsiktigt, som vill ta medelhög risk och som vill undvika att avgifter gröper ur hela eller delar av din avkastning. Några skyhöga avkastningar kommer man inte att få, eftersom målsättningen med indexfonder är att prestera likvärdigt med just index.

Samtidigt är det emellertid inte många av de dyrare aktivt förvaltade fonderna som faktiskt lyckats slå index om man tittar historiskt, vilket innebär att investerare inte får valuta för avgifterna de betalar.

Vidare kan man aldrig i förväg säga säkert hur en fond kommer att utvecklas – vare sig en gratisfond eller en fond med avgift. Just därför är det alltid viktigt att göra en egen bedömning av vilka investeringsalternativ man tror passar en bäst, samt att sikta på en portfölj med ett diversifierat innehav – det vill säga ett innehav med bred riskspridning, olika typer av värdepapper och bred exponering.

Olika gratisfonder följer olika index – ta reda på vad du får

Gemensamt för indexfonder utan avgift (även de med avgift) är att de följer ett specifikt marknadsindex i syfte att generera avkastning i nivå med det indexets utveckling. Vilket index respektive fond följer ser dock olika ut.

Sveriges mest populära gratisfond – Avanza Zero – följer SIX30RX och investerar således i de 30 värdemässigt mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Nordnets motsvarighet – Nordnet Indexfond Sverige – likställs ofta med Avanza Zero på så sätt att branschinriktningarna är lika och avgiften 0 kronor, men kikar man på dess index ser det däremot annorlunda ut.

Nordnet Indexfond Sverige följer NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GI – ett bredare aktieindex innehållande fler än 90 av de största bolagen registrerade på NASDAQ Stockholm. Fonden har med andra ord fler komponenter och en bredare exponering än Avanza Zero – varför en kombination av de bägge kan vara ett alternativ värt att överväga, snarare än den ena eller den andra.

Vilket index en gratisfond följer är viktigt att titta på för att förstå vilken exponering man kommer att få. Likaså är det alltid bra att studera huvudsakliga områden och branscher samt vilka företag som är representerade. All sådan information finns att hitta i respektive fonds faktablad.

Nästan gratis

Utbudet av fonder som helt saknar avgift är mycket litet, varför det för valmöjligheternas skull också kan vara värt att kika på de som har så låga avgifter att de nästan är gratis. Några populära indexfonder med låg avgift i Sverige är:

Summa summarum: Fördelar & nackdelar med gratisfonder

Fördelar

 • Inga avgifter
 • Indexfonder är bekväma investeringsalternativ sett till exponeringen man får
 • Bra transparens – enkelt att överse, utvärdera och jämföra förvaltningen i indexfonder eftersom den ska följa just index

Nackdelar

 • Ingen möjlighet att slå index – lägre avkastningspotential
 • Ofta svårare att hitta etiska fonder utan avgift
 • Många index har en tendens att domineras av ett fåtal större (och äldre bolag) – risk för ojämn fördelning

Vi använder cookies. Du kan läsa om fonder och nyheter på vår startsida Bästa fonderna.

Share this post