Bästa indexfonderna

15 Bästa indexfonderna 2021 | Svenska och Globala Jndexfonder

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Ett långsiktigt månadssparande i billiga indexfonder är enligt de flesta experter ett av de smartaste och mest lönsamma sätten för privatsparare att investera. Bästa fonderna presenterar en massiv guide till allt som rör indexfonder, komplett med en topplista över de bästa indexfonderna just nu.

Warren Buffet, en av värdens mest kända investerare och finansprofiler, har flera gånger uttalat sig positivt om indexfonder och hur viktiga de är som investeringsalternativ på längre sikt. Avgifterna är låga och den historiska utvecklingen har överlag visat sig vara bättre för de passivt förvaltade fonderna än för de aktivt förvaltade.

Men hur ska man tänka när man investerar i indexfonder – och hur fungerar de egentligen? Låt oss börja med att kika på några av de bästa (och mest populära) indexfonderna hos Avanza just nu – för att sedan dyka ned i alla detaljer du behöver känna till för att lyckas bygga din egna pengamaskin av indexfonder.

15 bästa indexfonderna  – högst avkastning senaste åren

 1. Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
 2. SPP Aktiefond USA
 3. Swedbank Robur Access USA
 4. DNB USA Indeks A
 5. SEB Håll USA Indexnära D USD – Lux utd
 6. Länsförsäkringar USA Indexnära
 7. Öhman Etisk Index USA A
 8. Skandia Nordamerika Exponering
 9. Handelsbanken Global Index Crit (A1 SE
 10. SPP Aktiefond Global A
 11. SEB Sverige Indexfond
 12. Öhman Etisk Emerging Markets A
 13. SEB Hållbar Global Indexnära C USD – L
 14. Skandia Global Exponering A
 15. Swedbank Robur Access Asien

Listan över bästa indexfonderna baserat på avkastning de senaste fem åren är skapad med hjälp av statistik från Avanza. Se hela listan över Avanzas indexfonder.

Kom ihåg: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder är finansiella instrument förenade med ett risktagande. Det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital.

Bästa indexfonden sett till värdeutveckling de senaste fem åren är Handelsbanken USA Ind Trit A1 SEK. Observera att värdeutvecklingen är ett dynamiskt värde som hela tiden rör sig och förändras.

Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK

En av de bästa indexfonderna både nu (sett till avkastning) och överlag vad gäller avgift, exponering och innehav.

Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK är en populär indexfond med inriktning på den amerikanska marknaden. Fonden ämnar följa Solactive ISS ESG Screened USA Index, i vilket medelstora och stora börsnoterade bolag som uppfyller strikta hållbarhetskrav är inkluderade.

Innehavet är tekniktungt (närmare 30% av det förvaltade kapitalet på ca 28 miljarder SEK är placerat i techbolag), men betydande investeringar finns även inom sjukvård, kommunikation och finans.

Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK ger dig drygt 98% exponering mot USA, med företag som Apple Inc, Microsoft Corp och Amazon.com Inc i toppen.

Avgift: 0,27% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK och se fondens värdeutveckling. 

SPP Aktiefond USA

Mycket bred indexfond med innehav i omkring 550-650 börsnoterade bolag inom olika branscher och av olika storlek.

Även SPP Aktiefond USA är inriktad på den amerikanska marknaden (drygt 98%) och har liknande innehav och fördelning som vinnarfonden från Handelsbanken – Apple Inc, Microsoft Corp och Amazon.com Inc – men med ett mindre uttalat hållbarhetsfokus.

Fonden strävar efter att spegla utvecklingen för MSCI USA NR USD och generera en långsiktig avkastning i nivå med indexet.

Avgift: 0,22% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om SPP Aktiefond USA och se fondens värdeutveckling.

Swedbank Robur Access USA

Mycket bra indexfond med närmare 30 000 ägare hos Avanza.

Även denna har fokus på den amerikanska marknaden, vilken ju är världens största ekonomi tillika hemvist för många marknadsledande bolag inom flera olika branscher.

Swedbank Robur Access förvaltas passivt med målsättningen att så nära som möjligt följa MSCI USA Net Index – inom vilket stora och medelstora börsnoterade bolag är inkluderade. Fonden har ett fördjupat hållbarhetsarbete och exkluderar därför företag som inte lever upp till Swedbanks policy om just hållbarhet samt etik.

I dagsläget förvaltar Swedbank Robur Access USA omkring 15 miljarder SEK, och de största aktieinnehaven återfinns även här i Apple Inc, Microsoft Corp samt Amazon.com Inc.

Avgift: 0,26% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Swedbank Robur Access USA och se fondens värdeutveckling.

DNB USA Indeks A

En fond med väldigt mycket färre ägare hos Avanza än ovanstående tre, men som bjudit på en mycket bra värdeutveckling och som ligger riktigt lågt i avgift.

DNB USA Indeks A ägs av det norska fondbolaget DNB, förvaltar i dagsläget ca 2,8 miljarder SEK och syftar till att så långt som möjligt replikera utvecklingen och ge avkastning i likhet med MSCI USA NR USD.

Fonden investerar långsiktigt i amerikanska börsnoterade företag utan begränsningar vad gäller bransch, sektor eller börsvärde.

De procentuellt största innehaven finns just nu i Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc samt Facebook Inc.

Avgift: 0,20% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om DNB USA Indeks A och se fondens värdeutveckling. 

SEB Håll USA Indexnära D USD – Lux utd

Ytterligare en bra fond för dig som vill ha ett lite mer hållbart investeringsalternativ.

SEB Håll USA Indexnära D USD – Lux utd investerar direkt i aktier inkluderade i MSCI USA Socially Responsible Index – vilket är ett index om exkluderar bolag verksamma inom kontroversiella branscher och/eller som inte lever upp till de hållbarhetskrav indexet ställer.

Marginellt dyrare avgift än föregående på listan, men med en positiv utveckling över både kort och lång tid och med innehav i många kapitalstarka och marknadsledande amerikanska bolag – däribland Apple Inc, Microsoft Corp och Amazon.com Inc.

SEB Håll USA Indexnära förvaltar i skivande stund ca 12,2 miljarder kronor, varav drygt 27% av kapitalet finns placerade i bolag verksamma inom teknik, följt av sjukvård med drygt 15% samt konsumtion och finans som tredje och fjärde största branscherna.

Avgift: 0,31% (förvaltningsavgift 0,25%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om SEB Håll USA Indexnära D USD – Lux utd och se fondens värdeutveckling. 

Länsförsäkringar USA Indexnära

USA-inriktad indexfond från Länsförsäkringar med mycket förmånlig avgift och en utveckling som genererat en både två- och tresiffrig avkastning sett över 1 år, 5 år och 10 år.

Länsförsäkringar USA Indexnära ämnar spegla utvecklingen för Standard & Poor 500 (förkortat S&P 500) vilket är ett index som omfattar de 500 största börsnoterade bolagen i USA.

Även här ligger fokus på branscherna teknik, sjukvård, finans, konsumtion (cyklisk) och kommunikation med samma största innehav som övriga USA-indexfonder på listan. Förvaltat kapital uppgår till 15,2 miljarder SEK.

Avgift: 0,20% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Länsförsäkringar USA Indexnära och se fondens värdeutveckling. 

Öhman Etisk Index USA A

Öhman Etisk Index USA A är den näst dyraste indexfonden på listan – och en relativt dyr indexfond överlag – men också en av de som följer etiska investeringsregler mest strikt.

Fonden har placeringar i omkring 350 till 400 bolag åt gången, vilka kan vara verksamma inom olika branscher och vara av olika storlek. Inriktningen är, som namnet skvallrar om, den amerikanska marknaden.

Öhman Etisk Index USA A ämnar följa och återspegla utvecklingen för MSCI USA NR USD, strävar efter att ge långsiktig kapitaltillväxt och har just nu sina största innehav i Microsoft Corp, Alphabet Inc (Google), Visa Inc samt Procter & Gamble Co.

Ett bra alternativ för dig som önskar en strikt etisk fond och dessutom ett lite annorlunda toppinnehav än de flesta andra USA-indexfonder.

Avgift: 0,68% (förvaltningsavgift 0,65%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Öhman Etisk Index USA A och se fondens värdeutveckling. 

Skandia Nordamerika Exponering

Indexfond med USA-fokus från Skandia. Även denna fond investerar i börsnoterade amerikanska bolag av olika storlek och inom olika branscher, med tonvikt på de lite större aktörerna.

Skandia Nordamerika Exponering har liksom ett flertal andra fonder på topplistan en hållbar inriktning, vilket gör den lämplig för dig som vill undvika att dina pengar gynnar företag som sysslar med bland annat fossila bränslen, vapen, tobak eller som på något sätt kränker mänskliga rättigheter.

Ca 94% av innehavet finns i USA och drygt 4% i Kanada. Förvaltat kapital uppgår till knappt 3,8 miljarder SEK och största innehaven finns i bjässarna Apple Inc, Microsoft Corp samt e-handelsföretaget Amazon.

Avgift: 0,27% (förvaltningsavgift 0,25%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Skandia Nordamerika Exponering och se fondens värdeutveckling.

Handelsbanken Global Index Crit (A1 SE)

Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) bryter trenden med USA-inriktade indexfonder på vår lista. Fonden är en global indexfond som investerar i företag inkluderade i Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index.

Knappt 60% exponering mot USA, följt av en relativt jämn fördelning av resterande kapital i ett flertal länder världen över – däribland Japan, Kina, Australien, Storbritannien, Schweiz och ett flertal andra europeiska och asiatiska länder.

Positiv utveckling både kort- och långsiktigt. Något dyrare avgift, men med en bred och bra global exponering.

Fokusbranscher är teknik, finans och sjukvård, och fondens största procentuella innehav finns i samma amerikanska storbolag som i övriga fonder på listan.

Avgift: 0,45% (förvaltningsavgift 0,40%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) och se fondens värdeutveckling. 

SPP Aktiefond Global A

SPP Aktiefond Global A är en av de mer populära fonderna hos Avanza, med nästan 37 000 ägare i skrivande stund.

Fonden ger en riktigt bred exponering, med innehav i normalt sett 1800-2300 bolag inom olika branscher listade i olika länder världen över.

SPP Aktiefond Global A har MSCI ACWI NR USD som jämförelseindex och strävar med passiv förvaltning efter att åstadkomma en utveckling likvärdig med de globala börserna.

Ett tydligt hållbarhets- och etikfokus finns, varför fonden exkluderar företag inom tveksamma branscher och/eller som bryter mot mänskliga rättigheter och konventioner.

Drygt 56% exponering mot USA, och resten fördelat mellan bland andra Kina, Japan, Storbritannien, Kanada, Schweiz samt ett flertal andra länder världen över.

SPP Aktiefond Global A förvaltar över 18,3 miljarder SEK och har sina största aktieinnehav i Apple, Micrsoft och Amazon.

Avgift: 0,34% (förvaltningsavgift 0,30%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om SPP Aktiefond Global A och se fondens värdeutveckling.

SEB Sverige Indexfond

Svensk indexfond med drygt 30 000 ägare ägare hos Avanza och strax över 20 miljarder kronor i förvaltat kapital.

SEB Sverige Indexfond strävar efter långsiktigt kapitaltillväxt genom att så mycket som möjligt efterlikna utvecklingen för SIX Return Index – även kallat OMXSRGI.

Fonden har presterat mycket bra både kort- och långsiktigt de senaste åren, med svenska jätteföretag som Atlas Copco, Volvo, Ericsson och Investor i täten. Likt många andra Sverigefonder har även denna tyngdpunkt på industri, där drygt 27% av innehavet finns – följt av finans och teknik som andra och tredje största bransch.

Avgift: 0,26% (förvaltningsavgift 0,25%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om SEB Sverige Indexfond och se fondens värdeutveckling. 

Öhman Etisk Emerging Markets A

Populär fond med fokus på både tillväxtmarknader och hållbara investeringar.

Öhman Etisk Emerging Markets A följer indexet MSCI Emerging Markets Index, och har normalt sett mellan 200-400 bolag i underliggande tillgångar. Branscher och storlek på de inkluderande företagen kan variera.

Fonden förvaltar i dagsläget omkring 4,8 miljarder SEK, med störst exponering mot Kina, Taiwan, Sykorea och Sydafrika. Bland de största innehaven hittas bland andra Alibaba Group, Taiwan Semiconductor, Tencent och Samsung.

Avgift: 1,06% (förvaltningsavgift 0,90%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Öhman Etisk Emerging Markets A och se fondens värdeutveckling.

SEB Hållbar Global Indexnära C USD – L

Hållbar indexfond med global inriktning från SEB.

SEB Hållbar Global Indexnära C USD – L investerar i bolag inom olika branscher och av olika storlek över hela världen och ämnar efterlikna Social Responsible Index on MSCI All Country World Index. Val av investeringar görs efter strikta riktlinjer om miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt.

Drygt 60% exponering mot USA och en relativt jämn fördelning av övriga procent mellan både Australien och länder i Europa och Asien. Största innehaven finns i Apple Inc, Microsoft Corp och Amazon.com Inc.

Avgift: 0.47% (förvaltningsavgift 0,40%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om SEB Hållbar Global Indexnära C USD – L och se fondens värdeutveckling.

Skandia Global Exponering A

Global indexfond från bank- och försäkringsbolaget Skandia.

Skandia Global Exponering A följer MSCI World NR USD, har drygt 60% av den totala nettoförmögenheten på 6,2 miljarder SEK placerad i amerikanska tillgångar och resten i framförallt Japan, Storbritannien och Schweiz.

Innehavet är, precis som i många andra globalfonder, tekniktungt med amerikanska storbolag som Apple, Microsoft och Amazon i topp som största innehav.

Bra historisk utveckling över kort och lång tid, ett tydligt hållbarhetsfokus och en billig avgift.

Avgift: 0.30% (förvaltningsavgift 0,25%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Skandia Global Exponering A och se fondens värdeutveckling.

Swedbank Robur Access Asien

Avanzas mest populära Asienfond, med drygt 70 000 ägare i skrivande stund.

Swedbank Robur Access Asien investerar i företag i Asien exklusive Japan, av olika storlek och inom olika branscher. Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna innehållet i MSCI AC Asia Ex Japan Net och således replikera avkastningen i det indexet.

Drygt 45% av innehavet finns i kinesiska bolag – bland annat Alibaba Group som också är fondens största innehav. Taiwan, Sydkorea och Indien är andra, tredje och fjärde största marknaderna och de mest representerade branscherna är teknik, finans, konsumtion och kommunikation.

Fondens förvaltade kapital uppgår för närvarande till drygt 8 miljarder kronor.

Avgift: 0.35% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om Swedbank Robur Access Asien och se fondens värdeutveckling. 

Varför är dessa indexfonder topp 15?

Ovanstående topplista är skapad med hjälp av Avanzas statistik över de indexfonder som genererat bäst avkastning de senaste fem åren. Fondernas respektive kurs och därmed procentuella värdeutveckling är naturligtvis föränderliga värden vilka kan både stiga och sjunka snabbt.

Ovanstående indexfonder drivs dock av stora, välkända och trygga banker/fondbolag, har låga avgifter, bred exponering och överlag bra hållbarhetsfokus – varför de får anses tillhöra toppskiktet av indexfonder sett till dessa mer beständiga variabler också.

Billigaste indexfonderna

Avgiften är inte allt och bör inte utgöra det enda urvalskriteriet – men den är likväl viktig. Följande tio fonder är de absolut billigaste indexfonderna hos Avanza:

 1. Avanza Zero – 0,00%
 2. Avanza Global – 0,10%
 3. Avanza Europa – 0,17%
 4. Avanza USA – 0,17%
 5. DNB USA Indeks A – 0,20%
 6. Länsförsäkringar USA Indexnära – 0,20%
 7. Länsförsäkringar Global Indexnära – 0,22%
 8. Länsförsäkringar Japan Indexnära – o,22%
 9. Länsförsäkringar Sverige Indexnära – 0,22%
 10. SPP Aktiefond Sverige A – 0,22%

Även Nordnet har ett antal egna indexfonder som är helt gratis – däribland Nordnet Indexfond Sverige och Nordnet Indeks Norge.

I vår artikel om bästa fonderna med låg avgift finns mer att läsa om billiga fonder.

Populäraste indexfonderna

Ibland kan det vara intressant att se hur andra investerar och vilka fonder andra väljer att satsa på. Följande tio indexfonder är de med flest ägare hos Avanza:

 1. Avanza Zero
 2. Avanza Global
 3. Länsförsäkringar Global Indexnära
 4. SPP Aktiefond USA
 5. SPP Global Plus A
 6. Swedbank Robur Access Asien
 7. Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A
 8. Avanza Emerging Markets
 9. Öhman Etisk Emerging Markets A
 10. Danske Invest Global Index SA

Överlag kan sägas att de billigaste fonderna är de mest populära, men även de med hållbarhetsfokus och etisk inriktning samt de med inriktning på tillväxtmarknader går starkt. Öhman Etisk Emerging Markets A är till exempel den nionde mest ägda indexfonden hos Avanza, trots den relativt dyra avgiften på 1,06%.

Tips! Här kan du läsa mer om marknadens bästa tillväxtmarknadsfonder samt de just nu bästa hållbara fonderna.

Vad är en indexfond?

För att förstå vad en indexfond är måste man först och främst förstå vad ett index är och hur det fungerar.

Ett index mäter utvecklingen för ett visst antal utvalda tillgångar – exempelvis  de 30 största och mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm eller de 500 största bolagen i USA.

Värdet på ett aktieindex visar således den genomsnittliga utvecklingen för de bolag som är inkluderade i indexet, varför det dels fungerar som ett jämförelsetal för att se om en aktie går bättre eller sämre än genomsnittet i samma kategori – men också som ett mått på hur marknaden generellt utvecklas.

En indexfond strävar efter att följa utvecklingen för ett specifikt jämförelseindex och generera en avkastning på kapitalet i likhet med det indexet – varken bättre eller sämre.

För att kunna göra det investerar en indexfond i samma aktier som ingår i det index den är tänkt att återspegla, antingen aktivt eller genom att köpa andelar i fonder som i sin tur investerar i de aktierna.

Passiv förvaltning ger billig (eller till och med gratis) avgift

Indexnära förvaltning sköts passivt av datorer, vilket gör att förvaltningsavgifterna kan hållas mycket låga – eller i vissa fall till och med elimineras helt. Ett lysande exempel på det är Avanza Zero, vilken är en helt gratis fond från Avanza – tillika en av Sveriges mest äga fonder alla kategorier.

För aktivt förvaltade aktiefonder ombesörjs och övervakas förvaltningen – det vill säga köp och försäljning av värdepapper samt teknisk och fundamental analys av potentiella investeringsalternativ att inkludera i fonden – av professionella förvaltare och ett team av analytiker.

Det arbete de lägger ned på att aktivt undersöka, analysera och välja ut vilka tillgångar fonden ska investera i måste naturligtvis kompenseras, varför dessa fonder är dyrare i förvaltningsavgift. Att låta en dator sköta allt per automatik är mindre kostsamt.

Avgifterna för såväl passivt förvaltade indexfonder som aktivt förvaltade aktiefonder kan emellertid variera ganska kraftigt. De allra billigaste indexfonderna är helt gratis, medan de dyraste kan ha en avgift på uppemot 1% eller till och med mer.

Av den anledningen är det alltid viktigt att kontrollera och jämföra avgifter – så även med indexfonder.

Att betala en förvaltningsavgift på 0,10-0,30% istället för 0,70-0,90% kommer att göra stor skillnad för den framtida avkastningen, i synnerhet med tanke på ränta på ränta-effekten.

Därför är det bra att investera i indexfonder

Det finns ett flertal starka skäl till varför indexfonder är bra att spara i, och varför så många ledande finansexperter och investeringsprofiler talar sig varma om dem.

Till de främsta anledningarna hör:

Låg avgift ger mer pengar över

Den billiga förvaltningsavgiften är ett stort plus med indexfonder, och också en starkt bidragande orsak till varför alltfler svenskar föredrar dessa lågkostnadsalternativ.

En avgift som är någon eller några procentenheter dyrare än en annan kan verka utgöra en marginell skillnad, men sparar man långsiktigt och kapitalet växer kan den där ynka procenten göra stor skillnad.

Genom att spara i i en billig indexfond får du behålla mer pengar och slipper se avkastningen gröpas ur av trista kostnader.

Indexfonder ger bredast exponering 

Bred exponering är viktigt för att få en så bra riskspridning som möjligt.

Eftersom en indexfond investerar i samtliga aktier som inkluderas i ett marknadsviktat index, blir exponeringen och således riskspridningen mycket bredare än med en aktiefond som endast placerar i ett fåtal aktier.

Beroende på vilket index en fond följer kan antalet aktier i innehavet variera från allt mellan ett 30-tal upp till ett par tre tusen. Ju mer diversifiering du önskar, desto bredare indexfond bör du välja.

Enkelt och bekvämt 

Har du varken tid, intresse eller kunskap nog att sätta dig in i aktiemarknaden och fondsparande på ett djupare plan är indexfonder det bäst lämpade alternativet.

Med indexfonder kan du förvänta dig en avkastning i nivå med aktiemarknaden, utan att behöva vara särskilt insatt eller ägna mycket tid åt det.

Index oftast vinnare i längden

Syftet med aktivt förvaltade aktiefonder är att göra investeringar och förvalta innehavet i fonderna på ett sådant sätt att utvecklingen slår index. Därav den dyrare avgiften.

Statistik visar dock att det över tid är mycket svårt att åstadkomma en utveckling som är bättre än index, i synnerhet så pass mycket att den förvaltningsavgift man betalar ger valuta för pengarna.

Ju högre avgift en fond har, desto mer måste den slå index för att vara lönsam.

Centralt är att framtida avkastning aldrig är något vi kan veta säkert, utan bara förutspå och göra ungefärliga beräkningar för baserat på historisk avkastning. Avgiften däremot, den vet vi med säkerhet precis vad den blir. Att välja indexfonder med låg eller ingen avgift blir således mindre gambling.

Transparens i innehavet

Eftersom indexfonder följer index och således investerar i samma värdepapper som respektive jämförelseindex, vet man som sparare precis i vilka företag ens pengar placeras och hur exponeringen ser ut.

Transparensen och genomlysningen är mycket goda, och det är enkelt att själv kontrollera precis vilka aktier som ingår.

Detta är en stor skillnad mot aktiefonder som förvaltas aktivt och i vilka förvaltarna kan köpa och sälja innehav med dålig insyn från de med andelar i fonderna. Innehavet och fördelningen av kapitalet kan förändras både snabbt och ofta i aktivt förvaltade aktiefonder, varför det är svårare för investerare att hålla koll.

Några vanliga aktieindex

Olika indexfonder har olika index som jämförelseindex – det vill säga det index vars utveckling de ämnar återspegla. Vilket index en fond följer talar också om vilka innehav fonden har.

Några av de vanligaste aktieindexen är:

 • OMX Stockholm 30/OMXS30: Ett index som inkluderar de 30 mest omsatta aktierna noterade på Stockholmsbörsen. Exempel på en indexfond som följer detta index är gratisfonden Avanza Zero. OMXS30 inkluderar inte utdelningar.
 • OMX Stockholm Price Index/OMXSPI: Index som inkluderar samtliga aktier på Stockholmsbörsen och därför även kallas för Stockholm All Share. OMXSPI är samma sak som SIXGX. Indexet inkluderar ej utdelningar.
 • OMX Stockholm Gross Index/OMXSGI: Även detta index omfattar samtliga aktier på Stockholmsbörsen, men här inkluderas även utdelningar. OMXSGI kallas även för SIXRX.
 • OMX Stockholm Benchmark Gross Index/OMXSBGI: Index som omfattar de 80-100 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Exempel på en indexfond som följer detta index är Nordnet Indexfond Sverige, vilken är nätmäklaren Nordnets motsvarighet till Avanza Zero – en indexfond helt utan avgift.
 • Dow Jones Industrial Average: Amerikanskt index tillika världens största aktieindex. Dow Jones Industrial Average omfattar totalt 30 olika amerikanska bolag.
 • Standard & Poor 500/S&P 500: Index som inkluderar 500 av de största börsnoterade bolagen i USA. S&P 500 är världens näst största aktieindex efter Dow Jones Industrial Average.
 • MSCI World Index: Globalt aktieindex med totalt 1600 underliggande tillgångar i 23 länder. MSCI World Index följs av många globala indexfonder. Tonvikt ligger på etablerade ekonomier.
 • FTSE All World Index: Globalt index som inkluderar över 3000 företag i närmare 50 länder – såväl väletablerade ekonomier som utvecklingsländer och tillväxtmarknader.
 • Standard & Poor Global 1200/S&P Global 1200: Världsomspännande aktiemarknadsindex från Standard & Poor, inkluderande företag i över 30 länder och motsvarande ca 70% av det globala börsvärdet.
 • Dow Jones Global Titans 50: Omfattar 50 av de största blue chip-företagen i världen, listade på NYSE, American Stock Exchange, Nasdaq, London Stock Exchange, Euronext och Tokyo Stock Exchange.
 • Standard & Poor Asia 50/S&P Asia 50: Välkänt index som omfattar de 50 största och mest omsatta aktierna i Kina, Singapore, Hongkong, Taiwan och Sydkorea.
 • Financial Times Stock Exchange 100/FTSE 100: Aktieindex som inkluderar de 100 största företagen noterade på London Stock Exchange. Kallas även informellt för “Footsie”.
 • Financial Times Stock Exchange Euro 100/FTSE Euro 100: Marknadsviktat index över de 100 största och mest handlade aktierna på den europeiska marknaden.
 • Standard & Poor Latin America 40/S&P Latin America 40: Aktieindex omfattande de 40 mest betydelsefulla och största företagen på den sydamerikanska finansmarknaden.

Vilket aktieindex en fond följer hittas alltid i den detaljerade informationen på varje fonds respektive sida hos till exempel Avanza eller Nordnet, samt i fondens faktablad.

Vilken indexfond ska man välja?

Som med allt annat inom fondsparande och investeringar beror det på vilken marknad du är intresserad av och mot vilka företag och länder du vill ha exponering.

Indexfonder är som tidigare nämnts ett bekvämt sätt att spara där det inte krävs att du har god insikt och kunskap om aktiemarknaden. Viktigt är förstås att ändå kontrollera vilket index fonden du är intresserad av följer så att du vet vilket innehav du får och vilken marknad ditt kapital exponeras mot.

För absolut bredast spridning är en global indexfond det bästa valet. MSCI World Index, FTSE All World Index och S&P Global 12oo är några av de största och mest välkända globala indexen som finns, vilka således också följs av många globalfonder.

Vill du ha riktad exponering mot företag listade på de europeiska börserna är det ett Europa-index du ska välja, liksom att Sverige-index, Asien-index och USA-index ska väljas för exponering mot Sverige, Asien respektive USA.

Olika index (och således indexfonder) omfattar också olika många aktier, vilket förstås påverkar hur bred exponering du får.

Avanzas enormt populära gratisfond Avanza Zero följer till exempel OMXS30, i vilket de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen ingår.

Nordnets kostnadsfria motsvarighet – Nordnet Indexfond Sverige – följer istället OMXSBGI som spänner över de 80-100 största bolagen på Stockholmsbörsen. Med denna fond får du alltså exponering mot 50-80 fler bolag än med Avanza Zero.

Vilken indexfond som passar dig och ditt sparande bäst är summa summarum beroende av vilken slags exponering du är ute efter – det vill säga mot vilken marknad och hur bred – samt din egen investeringsstrategi med mål, riskaptit och sparhorisont.

Checklista vid val av indexfonder

I syfte att förhoppningsvis göra det lite enklare för dig att välja rätt indexfond, har vi sammanställt en checklista med sådant som är bra att titta på i urvalsprocessen:

 • Vilken marknad är fonden inriktad på? Är det en globalfond, en regionfond, landsfond eller branschfond?
 • Vilket marknadsindex är jag intresserad av att följa? Detta kanske är den första frågan du måste ställa dig för att kunna smalna av urvalet och leta indexfond inom rätt kategori. Är du särskilt intresserad av enbart svenska bolag? Kanske vill du ha exponering mot företag på tillväxtmarknader?
 • Vilket fondbolag ger ut fonden? Svenska fondbolag, banker och försäkringsbolag har de flesta hyfsat bra koll på, men utländska fondaktörer kan vara mer okända. Oavsett om fonden du är intresserad av ges ut av en svensk eller utländsk aktör är det viktigt att läsa på.Har banken eller försäkringsbolaget i fråga ett bra rykte? Hur pass välkända är de, och vilka andra typer av fonder och innehav har de? Vill du investera hållbart och etiskt är det också viktigt att kontrollera fondutgivarens policys kring det.
 • Hur ser avgiften ut? Indexfonder är i regel väldigt billiga – och ska så också vara med tanke på att de förvaltas passivt. Det finns dock fonder som trots den passiva förvaltningen tar ut en jämförelsevis hög förvaltningsavgift, varför det är viktigt att faktiskt kontrollera avgiften och inte för givet att den är billig bara för att det är en indexfond. En bra tumregel är att förvaltningsavgiften inte bör överskrida 0,40%/år.
 • Är fonden bra rankad? Här kan man titta på både betyg från finanssajten Morningstar samt hur pass känd och omskriven fonden är. Är ryktet gott och har den många ägare?
 • Hur väl följer fonden index? En av de viktigaste punkterna. Investerar man i en indexfond som strävar efter att replikera utvecklingen för ett visst index vill man förstås också att den ska göra det så mycket som möjligt.Somliga indexfonder exkluderar bolag som exempelvis inte motsvarar fondbolagets policys kring hållbarhet och etiska frågor. Detta kan medföra att mindre avvikelser från index förekommer.Utöver det bör dock indexfonder hålla vad de lovar och faktiskt ge en avkastning i likhet med det index de följer (undantaget marginella avvikelser).

Kan man bygga en portfölj av bara indexfonder?

Absolut. Vill man ha så låga avgifter som möjligt och så bred riskspridning som möjligt går det alldeles utmärkt att bygga sin portfölj av bara indexfonder.

Viktigt är att tänka på diversifiering och att välja olika indexfonder med olika inriktning så att man får en bred exponering som täcker in flera olika marknader. Undvik dock att diversifiera för mycket och att satsa på alltför många fonder – mellan 4 och 7 stycken brukar vara lagom.

Olika kategorier av indexfonder

Indexfonder delas in i enkla och tydliga kategorier baserat på vilket marknadsindex de följer – och således vilket innehav de har.

De flesta indexfonder faller inom någon av följande kategorier:

 • Global
 • Region – till exempel Europa eller Sydamerika
 • Land – Sverige, USA, Japan och så vidare
 • Tillväxtmarknader – exponering mot Indien, Kina och andra tillväxtmarknader
 • Bransch
 • Börsvärde – Small Cap, Mid Cap eller Large Cap

Precis som med aktivt förvaltade fonder kan en global indexfond med fördel få utgöra basen i en portfölj med bara indexfonder. Exempel på en bra fördelning av innehavet kan se ut så här:

 • 40% globalfonder
 • 25% Europa
 • 25% Sverige
 • 10% tillväxtmarknader

Har du högre riskaptit kan du justera fördelningen genom att förslagsvis minska lite på andelen globalfonder och addera en mer nischad indexfond med inriktning på till exempel råvaror, teknik eller småbolag.

Vilka nackdelar finns med fonder som följer index?

Passivt förvaltade indexfonder är förmånliga investeringsalternativ på många sätt – men precis som med aktivt förvaltade fonder, aktier och andra finansiella instrument finns förstås också nackdelar.

Nackdelarna är lika viktiga att ta i beaktning som fördelarna inför en investering, varför det är viktigt att känna till vilka de är.

De tre främsta nackdelarna med indexfonder är:

Indexfonder följer index – räkna inte med skyhög avkastning

En indexfond investerar i samma tillgångar som är inkluderade i det specifika index den ämnar återspegla utvecklingen för. Några ambitioner att slå index och ge en bättre avkastning finns således inte.

För chans till riktigt höga vinster får man istället satsa på aktivt förvaltade fonder eller rena aktier – men då är å andra sidan också risknivån högre.

Aktivt förvaltade fonder kan stiga snabbt och mycket över index, men de kan till skillnad från indexfonder också sjunka långt under index.

Förvaltaren saknar handlingsutrymme

Passiv förvaltning utifrån index innebär att att förvaltaren saknar möjligheter att agera och möblera om i fondens innehav om det skulle bli skakigt på börsen. Något vidare handlingsutrymme finns med andra ord inte.

Övervägande del äldre, stabila bolag – uppstickare med tillväxtpotential missas

Det tar i regel ganska lång tid innan ett företag inkluderas i ett aktieindex, varför de bolag som omfattas överlag är äldre, väletablerade och stabila bolag. Bra på ett sätt förstås – men det innebär också att man går miste om tillväxtmöjligheterna i nya bolag på uppgång.

Möjligheterna att växa organiskt och expandera är för ett etablerat miljardbolag mindre än för ett nystartat och mindre företag.

En del indexfonder har också en ojämn fördelning i innehavet, där ett eller ett fåtal stora bolag står för de flesta procenten. I sådana fall kan det många gånger vara mer lönsamt att köpa egna aktier i de bolagen, istället för att betala en avgift för en fond som ger samma sak.

Avvikelser från index kan förekomma

Tanken med indexfonder är att de ska återspegla utvecklingen i index så nära som möjligt. Få indexfonder lyckas replikera indexkurvan till 100%, varför det är vanligt – och acceptabelt – med mindre avvikelser.

Som nämndes tidigare kan avvikelser orsakas av att en fond väljer att exkludera vissa bolag som inte lever upp till fondbolagets riktlinjer och policys kring hållbarhets- och etikfrågor, men det finns också andra faktorer som kan medföra att utvecklingen avviker litegrann.

Annan valuta: En indexfond kan handlas i en annan valuta än den för det underliggande indexet. Köper du till exempel andelar med SEK i en indexfond med ett amerikanskt underliggande index, kommer förändringar i kursen mellan USD och SEK att påverka fondens pris och orsaka en mindre avvikelse från index.

Fondavgiften: Såvida du inte väljer en indexfond helt utan avgift kommer din avkastning att skilja sig lite från index eftersom avdrag måste göras för fondavgiften.

Likviditet i aktierna: När innehavet i en fond ska balanseras om (tillgångar ska köpas eller säljas) måste aktierna vara likvida för att affären ska gå igenom snabbt och avvikelser mot index ska undvikas.

Indexfonder bygger i regel sina innehav på stora stabila aktier med god likviditet, men gäller det mindre aktier eller om det är skakigt på börsen kan det dröja innan ett köp eller en försäljning går igenom. Att balansera fonden mot index tar då längre tid, varför fondkursen kan komma att avvika.

Timing för ombalansering av innehav: Fondbolag balanserar regelbundet innehaven i indexfonder i syfte att vidhålla den indexnära utvecklingen. Om en ombalansering sker precis innan eller efter en av aktierna sjunker eller stiger mycket i värde kan kursen utvecklas bättre alternativt sämre än index.

Så kommer du igång med ett sparande i indexfonder

Indexfonder finns att köpa hos både nätmäklare som Avanza och Nordnet samt hos de traditionella storbankerna SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea.

Utbudet är överlägset störst hos Avanza och Nordnet, varför dessa två alternativ är de som föredras av de flesta svenska fondsparare.

För att spara i indexfonder måste du ha aningen ett aktie- och fondkonto (även kallat depåkonto), ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring (KF).

De olika kontotyperna skiljer sig åt på flera sätt, av vilka beskattning av innehavet är en av de mest centrala.

Sparar du på ett aktie- och fondkonto ska alla vinster och förluster tas upp och redovisas i deklarationen. Alla vinster räknas som inkomst av kapital och beskattas med 30%, men du kan också kvitta förluster mot vinster och på så vis lindra skattebördan något.

För ISK och KF gäller andra, enklare regler. Deklarationsförfarandet är betydligt enklare, och istället för att skatta på vinster och dra av förluster betalar du en schablonskatt fyra gånger per år. Skatten beräknas utifrån en schanblointäkt – vilken i sin tur baseras på hela ditt innehav.

Tips! I vår stora övergripande guide om fonder och fondsparande överlag, finner du mer detaljerad information om vad som skiljer ett depåkonto, ett ISK och en KF åt.

För de allra flesta är ett ISK att föredra (alternativt KF) vid sparande i både indexfonder, andra typer av fonder och aktier. Det är det mest förmånliga kontot ur skattesynpunkt, varför det också är den kontotyp de flesta svenskar idag väljer att spara i.

För att öppna ett ISK hos Avanza eller Nordnet behöver du registrera dig som kund. Det gör du enkelt med hjälp av BankID.

Väl registrerad väljer du ISK som kontotyp (möjlighet finns förstås att ha både ISK, KF och depå) och därefter kan du börja välja ut indexfonder att spara i.

Satsa med fördel på ett månadssparande

Indexfonder lämpar sig bäst för ett långsiktigt sparande (oftast rekommenderas en sparhorisont på minst 5 år), varför de passar utmärkt att månadsspara i.

Lägsta belopp att köpa andelar för är också väldigt lågt – oftast bara 50 kronor, eller till och med ännu lägre.

Ett regelbundet månadssparande är det bästa sättet att dels få rutin på sparandet och se till att det faktiskt blir av, men också för att bygga en framtida pengamaskin med riktigt bra avkastning.

Du slipper också tänka på att pricka in olika marknadslägen, utan sparar i både bättre och sämre tider.

Hos Avanza och Nordnet finns speciella funktioner för just månadssparande, med vilka du ställer in hur mycket du önskar spara varje månad, vilket datum beloppet ska dras från ditt vanliga bankkonto, i vilka fonder du vill spara och vilken procentuell fördelning du vill ha mellan fonderna.

Bägge nätmäklarnas tjänster för månadssparande är enkla, smidiga och lätta att komma igång med.

Självklart finns också möjlighet att ändra fördelningen, ta bort och lägga till fonder samt höja eller sänka beloppet så länge du har sparandet aktivt och igång.

ETF’er är en annan typ av indexfonder

ETF’er – eller Exchange Traded Funds – är en fondkategori som på många sätt liknar indexfonderna då de i regel är passivt förvaltade och har ett index som underliggande tillgång. ETF’er kan vara ett alternativ till vanliga indexfonder, men det finns vissa väsentliga skillnader som är viktiga att känna till:

 • ETF’er handlas på börsen: Exchange Traded Funds betyder börshandlade fonder – vilket innebär att de till skillnad från vanliga fonder inte handlas via fondförvaltare, utan direkt på aktiemarknaden. ETF’er kan köpas närsomhelst under börsens öppettider, varför både köp och försäljningar av ETF-andelar går mycket snabbare.
 • ETF’er ger dig möjlighet att gå både kort och lång: ETF’er delas in i Bull respektive Bear, eller Lång respektive Kort som det också kan heta – betydelsen är densamma. De två olika kategorierna ger dig möjlighet att tjäna pengar både när börsen går upp och när den går ned.Bull-ETF’er köper du när du vill gå lång – det vill säga investera – i en marknad du tror kommer utvecklas positivt framöver. Precis som med vanliga indexfonder och fonder alltså.Bear-ETF’er köper du istället när du vill gå kort – även kallat blanka. Med Bear-ETF’er tjänar du pengar på när en tillgång tappar i värde, varför dessa är lämpliga att köpa om du förutspår en negativ utveckling.
 • ETF’er passar för daytrading: Tack vare de snabba köp- och säljprocesserna fungerar ETF’er för kortsiktig trading. Detta är inte möjligt med vanliga indexfonder som handlas via förvaltare, eftersom det i regel tar ett par dagar innan ordern går till avslut.Kortsiktig trading, exempelvis daytrading, innebär att man köper och säljer innehav med snäva tidsintervaller i syfte att tjäna pengar på små och snabba prisförändringar. Trading med ETF”er kan göras via Avanza, men också genom många plattformar (både utländska och svenska) för online trading.
 • ETF’er ger bättre möjligheter till avancerad handel: Börshandlade fonder ger dig tillgång till marknader som annars kan vara svåråtkomliga, och som inte finns tillgängliga med vanliga indexfonder. Med ETF’er har du också möjlighet att bygga strategier för specifika marknader och få ett mer nischat innehav.
 • ETF’er kan handlas med hävstång: Hävstång innebär enkelt förklarat att du belånar ditt innehav för att kunna inta en större position utan att behöva satsa alltför mycket av ditt egna kapital. Hävstången är vanligtvis x 1,5, men det finns också ETF’er med hävstång x 2 samt vissa amerikanska som har x 3.Handel med hävstång kan ge en större vinst snabbare, men också orsaka en större förlust snabbare varför det endast rekommenderas för de med mycket erfarenhet av börsen.

 

Huruvida en vanlig traditionell indexfond eller en börshandlad fond passar bäst för dig beror på din erfarenhet, din riskaptit, hur pass aktiv du vill vara i din handel samt om du sparar kortsiktigt eller långsiktigt.

Vill du läsa mer om ETF’er specifikt rekommenderas vår guide till de bästa börshandlade fonderna. I den hittar du både konkreta fondtips samt information om vad ETF’er är och hur handel med dem fungerar.

Aktier vs indexfonder – vilket alternativ är bäst?

Huruvida man ska köpa aktier eller indexfonder är en fråga många ställer sig. Det finns inget självklart och entydigt svar som passar alla, utan det beror på tidigare erfarenhet av börsen, hur mycket tid och intresse man har till förfogande samt vilken inställning man har till risk kontra avkastning.

Det finns fördelar och nackdelar med både enskilda aktier och indexfonder.

Indexfonder är som tagits upp här ovan både bekväma, enkla och billiga att spara i. De ger en bred exponering, bra riskspridning och kräver minimalt med tid av dig som investerar.

Vidare är det också lätt att ha full koll på innehavet i en indexfond, eftersom det är detsamma som det index fonden ska efterlikna.

Att köpa enskilda aktier ger bättre möjligheter till riktigt bra avkastning än vad indexfonder gör. Indexfonder strävar som bekant efter att prestera likadant som index – varken bättre eller sämre – varför avkastningen endast kommer att bli genomsnittlig.

Med det sagt finns det dock inget som hindrar indexfonder från att slå enskilda aktier om dessa plötsligt tappar mycket i värde.

Att investera i aktier kräver emellertid mer kunskap om marknaden i allmänhet och de aktuella bolagen i synnerhet.

Köper du egna aktier bör du också ha tid och möjlighet att engagera dig mer i ditt sparande och ditt innehav, eftersom ansvaret för att förvalta det helt ligger på dig.

Sammantaget kan sägas att indexfonder passar bäst för dig som vill ha ett billigt, smidigt och enkelt sparande – medan aktier kan vara mer tilltalande om du är mer riskbenägen, har ett intresse av börsen och vill ha ett lite mer utmanande och aktivt sätt att investera.

Sammanfattning

Vi rundar av och knyter ihop säcken med en sammanfattning av denna omfattande guide till de bästa indexfonderna, så att du enkelt ska kunna få en överblick över vad indexfonder är samt vad som är bra respektive mindre bra med att spara i dem.

 • En indexfond följer ett marknadsviktat index och investerar i samma tillgångar som det indexet
 • Målsättningen är att replikera utvecklingen för det index fonden följer och ge en likvärdig avkastning – avkastningen kommer således inte att bli sämre än index, men inte heller bättre
 • Indexfonder kan bland annat ha global, regional eller nationell inriktning
 • Billigare än aktivt förvaltade aktiefonder – även gratisalternativ finns
 • Olika fonder följer olika index – viktigt att välja rätt inriktning
 • Indexfonder lämpar sig bäst för långsiktigt sparande (minst 5 år) och passar utmärkt för månadssparande
 • Lägsta belopp att köpa andelar i indexfonder för är ofta väldigt lågt
 • Transparensen och genomlysningen är god – lätt att hålla koll på fondens innehav
 • ETF’er är en typ av indexfonder som handlas på börsen och som kan vara ett alternativ för den mer erfarne investeraren som vill handla kortsiktigt
 • Indexfonder innehåller i regel övervägande stora och stabila bolag – ofta dålig exponering mot mindre bolag med bra tillväxtpotential (undantaget de med inrikting på tillväxtmarknader)
 • Statistik visar att få aktiva fondförvaltare faktiskt lyckas slå index över tid, varför de billigare indexfonderna ofta är mer förmånliga att investera i
 • Var uppmärksam på avgiften – en indexfond bör inte ha en förvaltningsavgift högre än 0,40%
 1. Här kan du läsa mer om indexfonder.
 2. Här finns också bra läsning om de bästa indexfonderna

Share this post