Bästa börshandlade fonderna

Bästa börshandlade fonderna

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Börshandlade fonder, eller ETF’er som de också kallas, följer utvecklingen för underliggande tillgångar precis som vanliga fonder – men handlas i realtid på börsen som aktier. Här presteras de bästa börshandlade fonderna just nu.

ETF står för Exchange Traded Funds vilket direkt översatt till svenska blir just börshandlade fonder. Ett intressant instrument som genom att spegla ett index möjliggör exponering mot vissa aktier, råvaror, valutor eller räntor – utan fördröjning som med vanliga fonder och med courtage och spread istället för dyra fondavgifter.

Nedan listas tio av de bästa börshandlade fonderna just nu, utifrån statistik över värdeutveckling hämtad från  Avanza och Nordnet. Här hittar du också hela listan med tillgängliga ETF’er på Avanza.

Tips! Läs också vår stora övergripande guide till de bästa fonderna i olika kategorier – däribland bästa Sverigefonder, bästa hållbara fonder, bästa teknikfonderna och mycket mer. 

Topp 10 bästa börshandlade fonderna

 1. VanEck Vector Video Gaming and eSports UCITS ETF
 2. iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
 3. XACT BULL
 4. XACT BEAR
 5. XACT Svenska Smabolag
 6. EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF
 7. ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF
 8. XACT Norden
 9. XACT Norden Högutdelande

Viktigt: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Handel med ETF’er är alltid förenat med finansiella risker. Det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital. 

Bästa börshandlade fond utifrån värdeutveckling senaste året är VanEck Vector Video Gaming and eSports UCITS ETF, vilken genererat en fin avkastning och har en relativt låg avgift.

VanEck Vector Video Gaming and eSports UCITS ETF

Högst upp på listan över bästa börshandlade fonderna hittar vi denna tyska ETF, som investerar i aktier inkluderade i MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Fondens mål är att replikera utveckling och avkastning för indexet.

Global exponering men med USA, Japan och asiatiska tillväxtmarknader i topp. Största innehaven i det underliggande indexet är NVIDIA Corporation, Tencent Holdings Ltd, Advanced Micro Devices, Inc. och Nintendo Co Ltd.

Avgift: 0,55%

Basvaluta: EUR

Hävstång: 1

Riktning: Lång

Läs mer om VanEck Vector Video Gaming and eSports UCITS ETF och se fondens värdeutveckling. 

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Ytterligare en ETF med säte i Tyskland.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) ämnar spegla utvecklingen av S&P Global Clean Energy Index så nära som möjligt. Indexet inkluderar de 30 största och mest likvida bolagen inom S&P500 som är verksamma inom grön energi.

Fonden har global exponering med tyngdpunkt på USA och Europa. Största innehaven finns i SunRun Inc, SolarEdge Technologies och Plug Power.

Avgift: 0,65%

Basvaluta: EUR

Hävstång: 1

Riktning: Lång

Läs mer om iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) och se fondens värdeutveckling. 

XACT BULL

Svensk ETF från fondbolaget XACT.

XACT BULL är en börshandlad fond med hävstång på x 1,5. Fonden strävar efter att generera en avkastning på 1,5 gånger utveckling för indexet OMXS30GI, och passar dig som tror på en positiv utveckling för den svenska marknaden.

Avgift: 0,60%

Basvaluta: SEK

Hävstång: 1,5

Riktning: Lång

Läs mer om XACT BULL och se fondens värdeutveckling.

XACT BEAR

Ytterligare en fond från den svenska bolaget XACT Fonder.

XACT BEAR har precis som den motsvarande BULL-fonden en daglig hävstång på 1,5 – men är istället avsedd att handlas då man tror på en negativ utveckling för marknaden och indexet OMXS30GI.

Avgift: 0,60%

Basvaluta: SEK

Hävstång: 1,5

Riktning: Kort

Läs mer om XACT BEAR och se fondens värdeutveckling. 

XACT Svenska Småbolag

Alternativ från XACT för dig som vill handla utan hävstång och vill satsa särskilt på utvecklingen för svenska småbolag.

XACT Svenska Småbolag strävar efter att replikera utvecklingen på Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap Tradable Index, vilket är ett marknadsviktat index som inkluderar de 100 mest likvida småbolagen på den svenska marknaden.

Avgift: 0,30%

Basvaluta: SEK

Hävstång: 1

Riktning: Lång

Läs mer om XACT Svenska Småbolag och se fondens värdeutveckling.

EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF

Tysk ETF vars underliggande tillgångar omfattas av EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce IndexTM – ett index med tyngdpunkt på asiatiska tillväxtmarknader och branscher som kommunikation, cyklisk konsumtion och teknik.

EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF handlas utan hävstång.

Avgift: 0,86%

Basvaluta: EUR

Hävstång: 1

Riktning: Lång

Läs mer om EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF och se fondens värdeutveckling.

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF

Intressant alternativ för dig som vill ha exponering mot guldmarknaden, och då särskilt mot bolag som är verksamma inom framförallt gruvindustrin och utvinning av guld.

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF ämnar ge en avkastning i likhet med NYSE Arca Gold BUGS (HUI) index, och handlas utan hävstång. Indexet inkluderar bland annat världsledande gruvföretag som Barrick Gold Corp och Newmont Corporation.

Avgift: 0,65%

Basvaluta: EUR

Hävstång: 1

Riktning: Lång

Läs mer om ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF och se fondens värdeutveckling. 

XACT Norden

XACT Norden är ett attraktivt val för den som prioriterar hållbara investeringar, och som dessutom vill ha en riktigt billig fond.

Fonden är en Svanenmärkt indexfond vars målsättning är att generera en avkastning i enlighet med utvecklingen för indexet Handelsbanken Nordic ESG Index – ett index som omfattar de 30 mest omsatta hållbara aktierna på de nordiska börserna.

Avgift: 0,15%

Basvaluta: SEK

Hävstång: 1

Riktning: Lång

Läs mer om XACT Norden och se fondens värdeutveckling. 

XACT Norden Högutdelande

Ytterligare en ETF med nordiskt fokus från XACT – men istället för en inriktning på hållbarhet är denna Bull-fond koncentrerad på högutdelande nordiska bolag.

XACT Norden Högutdelande följer utvecklingen för Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index – ett index som omfattar de 45 bolag som både uppvisat låg volatilitet i aktien samt gett hög utdelning historiskt. Fonden handlas utan hävstång och ger kontant utdelning till andelsägare – vanligen i maj och september.

Avgift: 0,30%

Basvaluta: SEK

Hävstång: 1

Riktning: Lång

Läs mer om XACT Norden Högutdelande och se fondens värdeutveckling.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hdg Acc (EQEU)

Sist men inte minst – ett potentiellt alternativ för investerare som tror på teknikbranschens fortsatta framgångar och som vill ha bra exponering mot flera av världens största techbolag.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hdg Acc (EQEU) har NASDAQ-100 Notional Index som underliggande tillgång, handlas utan hävstång och strävar efter att ge investerare en avkastning som motsvarar utvecklingen för indexet.

Fonden ger bland annat exponering i företag som Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc och Tesla.

Avgift: 0,35%

Basvaluta: EUR

Hävstång: 1

Riktning: Lång

Läs mer om Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hdg Acc (EQEU) och se fondens värdeutveckling.

Vad är börshandlade fonder?

Börshandlade fonder/ETF’er är fonder som precis som namnet antyder handlas via börsen i realtid precis som vanliga aktier. ETF’er är i grund och botten indexfonder vilka speglar underliggande tillgångar i till exempel aktier, råvaror eller räntepapper. Exponeringen och riskspridningen är därmed god.

Att börshandlade fonder handlas över aktiemarknaden i realtid innebär att transaktionen går igenom omedelbart (när marknaden är öppen) och att man slipper den fördröjning på 1-2 dagar som alltid följer när man handlar vanliga fonder – vilka ju istället går via fondbolaget på vissa speciella tider.

ETF’er har också en annan avgiftsmodell än vanliga icke börshandlade fonder. Eftersom fonderna handlas direkt på börsen betalar man courtage och spread (spread är skillnaden mellan köp- och säljpris), precis på samma sätt som när man köper och säljer aktier.

Då ETF’er är indexfonder förvaltas de passivt för en årlig avgift som är betydligt lägre än för traditionella fonder. ETF’er är således ett utmärkt sätt att få snabb exponering mot vissa underliggande tillgångar till en låg kostnad.

Det är lätt att få exponering mot ett stort antal marknader genom att köpa börshandlade fonder. Det finns exempelvis ETF:er för Stockholmsbörsen, världsindex, Europabörserna, tillväxtmarknader, USA och så vidare.

En intressant detalj är att det finns ETF:er även för andra tillgångar än aktier. Det finns till exempel börshandlade fonder för råvaror, guld och räntebärande papper. Det finns till och med en ETF som återspeglar ett globalt hedgefondsindex, HFRX.

ETF’er kan handlas med hävstång

Många – men inte alla – börshandlade fonder kan handlas med något som kallas hävstång. Hävstångsnivåerna för ETF’er ligger i regel på 1,5-2, men det finns också amerikanska ETF’er med hävstång x 3.

Investerar du i en börshandlad fond med hävstångsnivå x 2, innebär det att din investering kommer att öka dubbelt så fort/mycket i värde mot vad fondens underliggande tillgång gör. Stiger till exempel det aktieindex din ETF har som underliggande tillgång med 2%, kommer din position istället att öka med 4%.

Hävstång innebär i grund och botten att du belånar ditt kapital för att kunna ta en större postion.

Handel med hävstång ger de facto möjlighet till bättre avkastning snabbare, men det är också mer riskfyllt eftersom hävstången även verkar i en negativ utveckling. Går börsen ned med 5%, tappar din investering 10% om du äger en ETF med hävstång x 2.

ETF’er och andra börshandlade produkter med hävstång lämpar sig givet risknivån bäst för de med mycket erfarenhet av handel på börsen, och med kunskaper om hur marknaden fungerar.

Hävstångshandel är bland annat gynnsamt för daytraders som ingår kortsiktiga positioner och som vill ha bra exponering snabbt utan att behöva binda upp alltför mycket kapital.

Varför investera i börshandlade fonder?

Det finns flera anledningar till varför börshandlade fonder kan vara intressanta som investeringsalternativ – dels för kortsiktiga traders, men även för privatsparare med en längre sparhorisont.

En av de främsta fördelarna med ETF’er är den smidiga och snabba exekveringsprocessen. Produkterna kan handlas närsomhelst och flera gånger om dagen under börsens öppettider. Din transaktion går i regel till avslut omedelbart och du slipper vänta i flera dagar på att ett fondbolag ska färdigställa affären.

Detta tidseffektiva köp- och säljförfarande är förstås extra attraktivt för traders som handlar kortsiktigt och som behöver kunna gå in och ur positioner snabbt.

Börshandlade fonder ger dig också möjlighet att komma åt att investera i marknader som annars kan vara mycket svåråtkomliga, och som inte är tillgängliga genom vanliga traditionella fonder.

Ytterligare ett incitament till att inkludera ETF’er i portföljen är de låga avgifterna. Börshandlade fonder har betydligt lägre avgifter än aktivt förvaltade aktiefonder – och även vissa indexfonder – med ett snitt på omkring 0,10-0,30% i årlig förvaltningsavgift. Vissa ETF’er kostar så lite som 0,01% medan de dyraste ligger runt 0,80%.

Viktigt att tänka på är förstås att det tillkommer courtage och spreads vid handel med ETF’er. Till skillnad från en årlig avgift betalas emellertid courtage och spreads endast vid köp- och säljtillfälle – inte löpande för varje år du har kvar dina andelar.

ETF:ernas utveckling

Börshandlade fonder följer olika index och det går därför inte att göra något generellt uttalande om hur bra eller dålig avkastning ETF:er ger. Det kan skilja en del i utveckling mellan börshandlade fonder och det underliggande index.

Det kan hända till exempel om ETF:en återinvesterar utdelningarna medan det underliggande index redovisas utan utdelningar.

Så hittar du bra ETF’er / börshandlade fonder

Det har blivit svårare för svenska sparare att köpa ETF:er efter att EU införde de så kallade MiFID II-reglerna i januari 2018. På grund av dessa regler kände sig svenska nätmäklare och banker tvungna att plocka bort utbudet av ETF:er från utomeuropeiska marknader.

Kortfattat kan man säga att det beror på att mäklarna måste leva upp till villkor om transparens, vilket de menar är svårt för börshandlade fonder som inte kommer från EU. Med det sagt förekommer det fortfarande mängder av börshandlade fonder att välja bland, främst på börserna i Sverige, Tyskland, Finland och Norge. Speciellt många ETF:er finns det på Frankfurtbörsen i Tyskland.

Alla ETF:er är billiga jämfört med vanliga fonder. De dyraste börshandlade fonderna som förekommer att köpa i Sverige kostar inte mer än cirka 0,8 procent. De billigaste kostar mindre än 0,1 procent. Att välja en fond med låga avgifter är bland de viktigaste beslut du kan fatta. Det kanske inte verkar så dyrt att betala 1 eller 2 procent i avgift varje år, men det handlar om mycket pengar på sikt.

Ännu ett spännande inslag bland ETF:er är att det finns vissa börshandlade fonder som har hävstång. Det kan till exempel innebära att om indexet går upp 1 procent får du 2 procent avkastning. Hävstången gäller givetvis även vid nedgång.

Hävstång är inget att rekommendera om du verkligen inte vet vad du gör. Den sätts nämligen dagligen vilket gör att avkastningen blir lidande under perioder av hög volatilitet. Därför lämpar sig ETF:er med hävstång bäst för mycket korta tidsperioder.

Risker förenade med att handla ETF’er

ETF’er har som nämnts många fördelar och kan vara mycket attraktiva produkter att satsa på för den med lite insikt i börshandel. Helt riskfria är de emellertid inte.

De främsta riskerna med ETF’er är följande:

 • Marknadsrisk: Börshandlade fonder handlas på reglerad marknad och speglar utvecklingen för flera noterade tillgångar. Detta gör dem känsliga för volatilitet på börsen, vilket innebär att värdet på ETF’er riskerar att gå ned om marknaden i övrigt går ned. Observera att detta inte är unikt för ETF’er -marknadsrisk föreligger alltid vid handel med finansiella instrument.
 • Valutarisk: Fonderna investerar ofta i underliggande tillgångar tecknade i andra basvalutor än svenska kronor, varför det alltid finns en valutarisk.
 • Likviditetsrisk: Svårt att genomföra köp- eller säljtransaktioner vid mycket oro på börsen. ETF’er är fortfarande en relativt oetablerad produktkategori vilket gör att det kan bli svårt att både sälja av och köpa dem när marknaden är turbulent.
 • Hävstångsrisk: Handel med hävstång kan ge bättre avkastning snabbare, men också större förluster snabbare. ETF’er med hävstång bör endast handlas av erfarna traders och investerare.

Vad betyder Bull och Bear?

Förutom begreppet hävstång, är också Bull och Bear två viktiga ord att känna till om man ska handla med ETF’er.

Vid en titt på ETF-listan hos Avanza eller Nordnet kan man snabbt se att de olika fonderna är benämnda med antingen Bull eller Bear, alternativt Lång eller Kort.

Beroende på hur du tror att marknaden för den underliggande tillgång du vill satsa på ska utvecklas, ska du antingen välja en Bull-ETF eller Bear-ETF.

En Bull-marknad är en marknad på uppgång, varför Bull-ETF’er – eller långa ETF’er – är de du ska handla om tror på en positiv utveckling för de underliggande tillgångarna. Med Bull-produkter tjänar du pengar när marknaden går uppåt vilket också kallas för att man går lång – det vill säga investerar.

En Bear-marknad är istället en marknad på väg nedåt. Tror du att de underliggande tillgångarna kommer att sjunka i värde ska du satsa på Bear-ETF’er. Med Bear-produkter tjänar du pengar om tillgångarna fonden speglar tappar i värde, vilket också kallas för att man går kort – det vill säga spekulerar, eller blankar.

Utbudet av ETF’er i Sverige – var handlar man?

ETF’er är som nämnts ännu en relativt oetablerad produkt att handla i Sverige, åtminstone bland gemene man och den genomsnittliga privatspararen.

Utbudet är emellertid ändå riktigt bra, med ungefär 800 tillgängliga ETF’er hos Avanza och hela 1700 stycken hos Nordnet – från olika länder och med olika bransch- eller tillgångsinriktning.

Vad gäller svenska börshandlade fonder är det än så länge bara företaget XACT Fonder som levererar produkter för traders och investerare att handla med. XACT Fonder är ett dotterbolag till Handelsbanken, som i dagsläget erbjuder ett femtontal olika ETF’er.

För att handla ETF’er hos Avanza eller Nordnet behöver du bara registrera dig och öppna ett handelskonto på precis samma sätt som vid handel med aktier eller vanliga fonder. Har du redan ett depåkonto, ett ISK eller en kapitalförsäkring kan du naturligtvis använda något av de kontona.

Hur ska man spara i ETF:er?

Du kan spara i ETF:er med exakt samma strategi som du använder för vanliga fonder. Den enda skillnaden är att du köper och säljer fonden i realtid via din nätmäklare eller bank istället för att lägga en order till fondbolaget (vilket de flesta förvisso ändå gör via banken eller nätmäklaren).

Det finns inga nackdelar med att skapa en välbalanserad portfölj som består av börshandlade fonder istället för vanliga fonder, snarare tvärtom. Du får ner avgifterna rejält medan du kan dra nytta av utvecklingen på världens börser på samma sätt som med vanliga fonder.

Kan man handla amerikanska ETF’er i Sverige och Europa?

Nej, i stort sett inte.

I samband med att EU antog nya direktiv och förordningar för transparens på värdepappersmarknaden – det så kallade Mifid 2 – försvann möjligheten för svenska och andra europeiska medborgare att handla amerikanska börshandlade fonder, vilket vi redan nämnt tidigare i artikeln.

För traders som köper och säljer ETF’er kortsiktigt har begränsningen ställt till det eftersom den amerikanska ETF-marknaden är betydligt mer likvid än den svenska och europeiska. I USA finns dessutom över 5000 ETF’er tillgängliga, vilket också ger fler och mer flexibla valmöjligheter.

Amerikanska fondbolag har efter Mifid 2 lanserat europeiska ETF’er som ska motsvara de amerikanska, men likviditeten och omsättningen är fortfarande betydligt lägre.

Köper man ETF’er för långsiktiga investeringar innebär Mifid 2 inte lika stora konsekvenser som vid kortsiktig trading. Detta eftersom längre positioner inte är lika känsliga för dålig likviditet.

Vill man absolut få tillgång till amerikanska ETF’er finns emellertid ändå ett alternativ; utländska mäklarsajter för online trading – till exempel IG.com eller CMC Markets. Observera att ISK inte är tillgängligt på dessa plattformar, varför vanlig 30%-ig skatt på inkomst av kapital är det som tillämpas.

Summa summarum: Fördelar med att handla ETF’er

Vi rundar av med att att göra en lättöverskådlig och tydlig summering av de fördelar som finns med att handla ETF’er – för de är faktiskt flera.

 • Bra exponering till låg avgift: Den passiva förvaltningen innebär att ETF’er är riktiga lågprisalternativ sett till årlig avgift. Många ETF’er är lika billiga, eller till och med billigare än indexfonder.
 • Det går snabbt: Kanske en av de främsta fördelarna, och också det som möjliggör ETF’er som instrument för både kortsiktig trading och långsiktiga investeringar. ETF’er kan handlas närsomhelst under börsens öppettider, flera gånger om dagen och med snabba avslut.
 • Kombination av aktier och fonder: Börshandlade fonder kombinerar på ett bra sätt fördelar från både aktier och vanliga fonder. Likt aktier handlas de snabbt och omsätts fort, och precis som med fonder får du en bred riskspridning med exponering mot ett stort antal underliggande tillgångar.
 • Fler möjligheter: Med ETF’er har du möjlighet att avancera mer i din handel och skapa strategier specifikt inriktade på vissa marknader. ETF’er ger dig också tillgång till annars svåråtkomliga marknader.
 • Förvaltningen inte avgörande för utvecklingen: Att börshandlade fonder i grunden speglar ett index, och därmed är passivt förvaltade, gör utvecklingen mindre känslig för fondbolagets förvaltning.
 • Stort utbud: Trots att ETF’er ännu handlas i sparsam utsträckning bland vanliga svenska småsparare är utbudet mycket generöst.

Läs gärna mer om ETFér och börshandlade fonder här.

Share this post