Bästa globalfonderna

Bästa globalfonderna 2021

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Globalfonder har bredast exponering och bäst riskspridning av alla fondkategorier, varför de passar utmärkt att använda som grundbult i fondportföljen. Bästa fonderna tipsar om de bästa globalfonderna just nu – både aktivt och passivt förvaltade – följt av en guide till allt som är bra att känna till om sparande i globalfonder.

Bra diversifiering – det vill säga bra riskspridning – är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till när man ska sätta samman en portfölj av fonder. Exponering mot flera olika marknader och branscher får gärna finnas, i olika omfattning och med en fördelning anpassad utifrån riskaptit, sparhorisont och investeringsstrategi.

Här på Bästa fonderna finns bra och informativa guider till fondkategorier som bland annat bästa Japanfonder, bästa råvarufond och bästa blandfonder – intressanta investeringsalternativ som med fördel kan användas som komplement i en fondportfölj.

Som bas är dock en globalfond bäst lämpad.

Globalfonder finns som både aktivt förvaltade aktiefonder och passivt förvaltade indexfonder. Låt oss kika på vilka fem fonder som presterat bäst i respektive kategori, samt vilka globalfonder som ägs av flest svenska privatsparare och vilka som är billigast.

Bästa globalfonderna – passivt förvaltade indexfonder

 1. Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)
 2. SPP Aktiefond Global A
 3. Skandia Global Exponering A
 4. Länsförsäkringar Global Indexnära
 5. SEB Hållbar Global Indexnära C USD

Bästa globala indexfonden sett till värdeutveckling de senaste fem åren är Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK), vilken givit en mycket bra tvåsiffrig avkastning, har relativt låg avgift och dessutom många ägare hos Avanza.

Bästa globalfonderna – aktivt förvaltade aktiefonder

 1. MS INVF Global Advantage A
 2. MS INVF Global Opportunity A
 3. Swedbank Robur Globalfond A
 4. Invesco Global Focus Eq A USD Acc
 5. Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE

Bästa aktiva globalfonden sett till avkastning de senaste fem åren är MS INVF Global Advantage A, som stigit över 200% men som också har en lite högre avgift på grund av den aktiva förvaltningen.

Populäraste globalfonderna – Topp 5 hos Avanza

 1. Avanza Global
 2. Länsförsäkringar Global Indexnära
 3. SPP Global Plus A
 4. Avanza Auto 6
 5. Danske Invest Global Index SA

Mest populära globalfonden hos Avanza är Avanza Global, med över 150 000 ägare.

Billigaste globalfonderna – Topp 5 med lägst avgift

 1. Avanza Global
 2. Länsförsäkringar Global Indexnära
 3. DNB Global Indeks A
 4. Skandia Global Exponering A
 5. SPP Aktiefond Global A

Billigaste globalfonden är indexfonden Avanza Global, vilken också är den mest populära, med sin låga avgift om endast 0,10%.

Källa: Avanza.

Observera: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder är finansiella instrument förenade med ett risktagande – det är inte säkert att du får tillbaka hela det kapital du investerade. Listorna är tänkta att fungera som inspiration – inte som investeringsråd. Välj alltid fonder utifrån dina egna förutsättningar.

Bästa globala indexfonderna – detaljerad fondinformation

Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)

Stor fond med över 43 miljarder i förvaltat kapital och närmare 40 000 ägare hos Avanza just nu.

Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) ämnar följa utvecklingen för Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index, och genom hållbara investeringar världen över åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt.

Likt andra globalfonder är innehavet USA-tungt, med jättar som Apple, Microsoft och Amazon i spetsen. Mest exponering finns inom teknik, finans och sjukvård och bland övriga representerade marknader finns bland andra också Japan, Kina, Storbritannien och Kanada.

Avgift: 0,45% (förvaltningsavgift 0,40%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) och se fondens värdeutveckling.

SPP Aktiefond Global A

Likvärdigt populär som ovanstående fond från Handelsbanken, och med en snudd på lika bra utveckling också.

SPP Aktiefond Global A strävar efter att så nära som möjligt replikera utvecklingen på MSCI ACWI NR USD Index, vilket omfattar totalt mellan 1800-2300 bolag på olika marknader över hela världen. Fonden exkluderar bolag som inte följer SPP’s policys och riktlinjer för hållbarhet och etiska frågor, och kan således vara bra ett alternativ för dig som har sådana krav.

Förvaltat kapital uppgår till drygt 18 miljarder SEK och största innehaven finns i Apple, Microsoft och Amazon.

Avgift: 0,34% (förvaltningsavgift 0,30%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om SPP Aktiefond Global A och se fondens värdeutveckling.

Skandia Global Exponering A

Skandias motsvarighet till ovanstående två fonder, ämnad att följa MSCI World NR USD Index genom investeringar i olika bolag och branscher över hela världen.

Betydligt färre ägare hos Avanza, men en fin utveckling sett över både 3 år, 5 år och 10 år och dessutom en lägre avgift än föregående alternativ från Handelsbanken och SPP.

Något mer exponering mot USA (66%), följt av Japan, Storbritannien samt andra europeiska och asiatiska länder. Skandia Global Exponering A har också största innehaven i Apple, Microsoft och Amazon.

Avgift: 0,30% (förvaltningsavgift 0,25%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Skandia Global Exponering A och se fondens värdeutveckling.

Länsförsäkringar Global Indexnära

En av de mest populära globalfonderna hos Avanza, tillika en av de allra billigaste med en förvaltningsavgift på endast 0,20%.

Länsförsäkringar Global Indexnära strävar efter att efterlikna utvecklingen för MSCI World NR USD – det vill säga samma index som ovanstående fond från Skandia. Innehavet är snarlikt, exponeringen och utvecklingen likaså.

Mycket bra val för dig som vill ha en riktigt billig globalfond som ändå utvecklats starkt.

Avgift: 0,22% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Länsförsäkringar Global Indexnära och se fondens värdeutveckling. 

SEB Hållbar Global Indexnära C USD

Sist men inte minst – en globalfond med ett uttalat hållbarhetsfokus och tydlig policy kring etiska investeringar.

SEB Hållbar Global Indexnära C USD ska så långt som möjligt återspegla Socially Responsible Index on MSCI All Country World Index och ge en långsiktig avkastning likvärdig med den indexet ger.

Ca 60% exponering mot USA, fokus på teknik, sjukvård och finans och största aktieinnehav i Apple, Microsoft och Amazon. Fondens förvaltade kapital uppgår för närvarande till knappt 35 miljarder kronor.

Avgift: 0,47% (förvaltningsavgift 0,40%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om SEB Hållbar Global Indexnära C USD och se fondens värdeutveckling.

Bästa aktiva globalfonderna – detaljerad fondinformation

MS INVF Global Advantage A

Bästa aktivt förvaltade globalfonden just nu är MS INVF Global Advantage A, som ökat över 200% de senaste 5 åren (och även bjudit på en imponerande utveckling sett över 1 år och 3 år).

Fonden investerar i huvudsakligen i stora bolag placerade världen över, även på tillväxtmarknader. Knappt 60% exponering mot USA, men till skillnad från de globala indexfonderna på topplistan här ovan är de näst största marknaderna inte Japan och Kina utan Kanada, Nederländerna och Singapore.

Innehavet är tekniktungt – drygt 39% – och största aktieinnehaven finns i Shopify Inc, Sea Ltd och Spotify Technologies.

Avgift: 2,15% (förvaltningsavgift 1,60%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om MS INVF Global Advantage A och se fondens värdeutveckling.

MS INVF Global Opportunity A

Riktigt stor globalfond från irländska fondbolaget Morgan Stanley – med drygt 119 miljarder SEK i förvaltat kapital.

MS INVF Global Opportunity A investerar i företag över hela världen och inom olika branscher – framförallt sådana som anses vara undervärderade och kunna ha hållbara och långsiktiga konkurrensfördelar. Innanhavet domineras för närvarande av företag inom teknik och cyklisk konsumtion, med största innehaven i Amazon, Mastercard och TAL Education Group.

Drygt 60% exponering mot USA, men också över 15% mot Kina samt Indien som tredje största marknad vilket kan vara av intresse för investerare som tror särskilt på de regionerna.

Avgift: 1,96% (förvaltningsavgift 1,60%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om MS INVF Global Opportunity A och se fondens värdeutveckling. 

Swedbank Robur Globalfond A

Intressant alternativ från Swedbank, med lägre avgift än ovanstående två fonder och ett innehav som är än mer tekniktungt – drygt 40%.

Swedbank Robur Globalfond A placerar i såväl små som stora bolag världen över, företrädesvis tillväxtbolag som fondens förvaltare och analysteam anser ligga långt fram i skapandet av framtidens varor och tjänster.

Även denna fond har över 40% exponering mot teknikbolag, följt av sjukvård och finans som andra respektive tredje största marknad.

Näst efter USA finns fondens största innehav i företag i Taiwan, Danmark och Nederländerna. Förvaltat kapital uppgår till drygt 54 miljarder SEK, och flest aktier ägs i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Berkshire Hathaway Inc samt Solaredge Technologies. 

Avgift: 1,45% (förvaltningsavgift 1,25%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Swedbank Robur Globalfond A och se fondens värdeutveckling.

Invesco Global Focus Eq A USD Acc

Invesco Global Focus Eq A USD Acc är den av listans fonder med störst exponering mot USA – närmare 70%. Fonden investerar aktivt i både små och stora företag inom olika branscher, huvudsakligen sådana som av förvaltarna anses vara undervärderade.

Något dyr avgift men en bra utveckling över både kort och lång tid, och ett intressant innehav för den som tror särskilt på fortsatta framgångar för bland andra Facebook, Twilio och Salesforce.Com, vilka utgör de tre största innehaven.

Fokus ligger på teknik, sjukvård och kommunikation, och de näst största marknaderna är Kina, Danmark och Schweiz.

Avgift: 1,72% (förvaltningsavgift 1,40%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Invesco Global Focus Eq A USD Acc och se fondens värdeutveckling.

Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE

Femte bästa aktivt förvaltade globalfonden just nu är Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE, som bjudit på en riktigt bra utveckling både senaste halvåret och sett över en femårsperiod. Avgiften är dock en av de dyraste, vilket förstås är viktigt att ta med i beräkningen innan köp av andelar.

Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE har fokus på mindre företag och siktar på att inte äga aktier i ett företag större än det största inkluderat i MSCI World Small Cap Index. Innehavet domineras som i så gott som alla globalfonder av teknikbolag eftersom USA är största marknad, men även industri och sjukvård är stora branscher.

Fonden förvaltar i dagsläget drygt 7 miljarder SEK, och de största procentuella innehaven finns i CLARIVATE PLC, Charles River Laboratories International Inc samt SiteOne Landscape Supply.

Avgift: 2,55% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE  och se fondens värdeutveckling. 

Varför investera i en globalfond?

Bred exponering och bra riskspridning är viktigt för att såväl minska sårbarheten i sitt sparande som för att öka möjligheterna till en lönsam värdeutveckling.

Grunden i en bra diversifierad portfölj bör med fördel ha så bred exponering som möjligt. Därefter passar det utmärkt att komplettera med snävare inriktningar som specifika regioner, branscher och marknader.

Med en globalfond får du automatiskt exponering mot många olika marknader, länder, regioner, branscher, bolag och valutor – varför just denna typ av fond lämpar sig bäst att använda som bas i portföljen.

Många globalfonder har innehav i flera hundra eller till och med tusentals olika bolag, vilket är positivt sett till både möjligheter och riskspridning.

Aktivt eller passivt förvaltad globalfond – vad ska man välja?

Både aktivt förvaltade fonder och passivt förvaltade indexfonder har sina för- och nackdelar, så även vad gäller globalfonder.

Huruvida du ska välja en aktivt eller passivt förvaltad globalfond beror mycket på om du avser spara kort- eller långsiktigt, vilken investeringsstrategi du har rent generellt samt vilken inställning du har till risk kontra potentiell avkastning.

Fördelar med att välja en aktivt förvaltad globalfond:

 • Fondens förvaltare strävar efter att slå index – möjlighet till riktigt hög avkastning finns
 • Förvaltaren väljer innehav utifrån egna analyser och har således bättre möjligheter att inkludera och exkludera vissa bolag utifrån exempelvis hållbarhets- och etiska kriterier
 • Enklare att hitta en globalfond med lite mindre fokus på USA och mer tyngd på andra marknader

Fördelar med att välja en passivt förvaltad globalfond:

 • Betydligt lägre avgift – du får behålla mer av avkastningen
 • En indexfond presterar aldrig bättre än index, men heller inte sämre – risken är därmed lägre
 • Många globala index omfattar flera hundra eller flera tusen bolag, varför exponeringen och riskspridningen i en indexfond är bättre

En billig global indexfond är oftast att föredra

Såväl statistik som forskning visar att det i regel är mycket svårt för en fondförvaltare att på sikt faktiskt lyckas slå index. I synnerhet med så pass mycket som krävs för att man ska få valuta för den dyra avgift man betalar.

Ju högre avgift en fond har, desto mer måste den slå index för att vara lönsam. Väljer du till exempel en aktivt förvaltad globalfond med en avgift på 2,50%, måste fonden överträffa sitt jämförelseindex med 2,50% bara för att gå jämnt ut med index.

Bra att tänka på är att den framtida avkastningen alltid är okänd, medan avgiften är något vi med säkerhet vet i förväg vad den blir och därför kan ta höjd för.

Vidare ger också en global indexfond ännu bredare exponering och bättre riskspridning än en aktivt förvaltad globalfond. Detta eftersom en indexfond har samma innehav som det globala index den är tänkt att replikera utvecklingen för.

Många globala index omfattar upp till flera hundra eller ett par-tre tusen aktier, vilket är mer än en fondförvaltare har möjlighet att inkludera i en aktivt förvaltad fond.

Global exponering – men med tyngdpunkt på USA

Globalfonder investerar i olika bolag, av olika storlek, inom olika branscher och på olika marknader världen över.

Så gott som alla globalfonder har emellertid minst hälften av innehavet placerat i amerikanska bolag. Denna fördelning faller sig naturlig eftersom USA är världens största ekonomi som står för över 40% av världens totala börsvärde – och drygt 60% sett till endast utvecklade aktiemarknader.

USA är framstående inom ett flertal olika branscher, av vilka teknik, sjukvård, finans och kommunikation är särskilt tongivande. Givet detta har också många globalfonder störst exponering mot just dessa marknader, med största innehav i välkända amerikanska storföretag som exempelvis Apple, Microsoft och Amazon.

Globalfondernas tyngdpunkt på USA är viktig att känna till och vara uppmärksam på ifall du till exempel också äger en USA-fond, eller om du önskar en bättre exponering mot andra marknader.

Vilka är de vanligaste globala indexen?

De flesta global indexfonder följer indexet MSCI World Index – vilket är ett index som innehåller aktier i över 1600 bolag (både små och stora) verksamma inom olika branscher på totalt 23 olika marknader. MSCI World Index har drygt 60% av innehavet placerat i USA – med Japan, Storbritannien och Frankrike som andra, tredje och fjärde största marknader.

Andra vanliga världsindex är:

Globalfonders historiska avkastning & världsindex utveckling

Globalfonder har de senaste 10 åren genererat en genomsnittlig avkastning på drygt 10% per år. Världsindex genomsnittliga utveckling har i sin tur legat på drygt 7,5% år de senaste 30 åren. Sammantaget en synnerligen bra värdeutveckling som till stor del drivits på av framgångarna i amerikanska tech-bolag som Apple, Facebook och Microsoft.

Volatilitet förekommer förstås – även globalfonder har bättre och sämre perioder då de stiger och sjunker i värde, men överlag har kurvan för globalfonder varit mer stabil än den för exempelvis tillväxtmarknadsfonder. Mycket tack vare den höga historiska avkastningen och den breda riskspridningen.

Hur stor andel av portföljen bör utgöras av globalfonder?

Som nämndes i inledningen passar globalfonder perfekt som bas i fondportföljen tack vare den breda exponeringen och riskspridningen. Hur stor procentuell andel de bör utgöra beror dock på vilken riskaptit, strategi och sparhorisont du har.

En vanlig rekommendation är att låta en globalfond utgöra omkring 40-50% av det totala innehavet, för att sedan fylla på med 25% Sverigefonder, 10-15% tillväxtfonder och slutligen 5-10% i mer nischade branschfonder. Önskas mer eller mindre risktagande kan fördelningen justeras om.

Vidare räcker det oftast också med en globalfond, så länge du väljer en bra sådan som ger dig den exponering du vill åt. Har du en tungt USA-viktad globalfond och önskar mer exponering mot exemplevis Asien är det bättre att komplettera med en Asienfond eller en tillväxtmarknadsfond, snarare än en till globalfond med mer fokus på Asien.

Var uppmärksam på valutarisken

Tillgångar i många olika länder innebär tillgångar tecknade i många olika valutor, även om fonden i sig handlas i till exempel SEK eller USD.

Valutarisk innebär att förändringar i valutakursen mellan den valuta du köpt fonden i och den eller de valutor som tillgångarna är listade i, kan orsaka stora förluster (men också vinster) för dig som investerare.

Har du till exempel köpt en globalfond i SEK med tillgångar listade i USD, och den amerikanska dollarn plötsligt ökar kraftigt i värde mot kronan, kommer ditt innehav att tappa i värde. Är det istället kronan som stärks mot dollarn, ökar ditt innehav i värde.

Vill man undvika valutarisken finns det valutasäkrade globalfonder att investera i, i vilka innehavet är försäkrat i SEK. Dessa är i regel dock lite dyrare, plus att man även går miste om chansen att ta del av en vinst om valutakursen ändras till ens fördel.

Så kommer du igång med ett sparande i en globalfond

Både Avanza och Nordnet har ett generöst utbud av globalfonder – såväl aktivt förvaltade sådana som passiva indexfonder. Globalfonder kan även investeras i via din bank eller genom fondbolaget direkt.

Enklaste sättet att komma igång med ett sparande i en globalfond är att öppna ett konto hos Avanza eller Nordnet. Därefter väljer du om du vill spara i ett depåkonto, ett ISK eller i en kapitalförsäkring.

Nästa steg är att hitta just den globalfond som passar dig bäst. Är du nybörjare och osäker på hur du ska leta? Titta på topplistor likt de vi presenterade i början av denna guide, och sök i nätmäklarnas fondlistor för att se hur andra sparar, vilka som gått bäst och vilka som har lägst avgift.

Fundera också igenom vilken sparhorisont du har, huruvida du föredrar en indexfond eller en aktivt förvaltad fond, vilken exponering du vill ha (mer eller mindre USA-viktad) och vilka företag och branscher du tror lite extra på.

När du väl hittat en globalfond som känns rätt kan du antingen välja att göra ett engångsköp, eller starta igång ett smidigt månadssparande.

Minsta rekommenderade sparhorisont är för de flesta globalfonder 5 år.

Sammanfattning

Globalfonder förekommer vanligtvis som indexfonder och kan vara ett bra komplement till en väl diversifierad portfölj av finansiella tillgångar.

Många småsparare som vill ha avkastning på sina sparade tillgångar investerar ofta i den svenska aktiemarknaden. Detta kan vara en bra idé då de bolag som finns noterade på Nasdaqs listor har en hög grad av transparens och courtageavgifterna ofta är fördelaktig i spararens perspektiv.

Men globalfonder kan vara ett bra alternativ för en småsparare att sprida sina risker utanför Sveriges gränser och ta del av den globala tillväxten.

Eftersom globalfonder investerar det kapital de förvaltar spritt över hela den globala ekonomin blir volatiliteten lägre som en konsekvens av att en enstaka börs in har lika stor vikt i fonden samt att makrorisken sprids över hela världen.

Många globalfonder är så kallade indexfonder vilket innebär att de inte är aktivt förvaltade. Det medför att kostnaderna för en investerare blir lägre i förhållande till vad som är fallet i aktivt förvaltade fonder.

Anledningen till det är att det inte finns någon fondförvaltare som spenderar sin fulla arbetsdag med att se efter fondens tillgångar och således kan courtageavgifter och förvaltningsavgifter pressas.

Nackdelen med att investera i en globalfond är att du som investerare utöver att vara exponerad för mikroekonomisk risk även blottas för fluktuationer i valutakurser. Detta kan dock vara på gott och ont då valutakursen kan påverka globalfondens avkastning både positivt och negativt.

En starkare svensk krona är negativt och vise versa. De bästa fonderna bland Globalfonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Sammanfattningsvis kan det sägas att globalfonder kan vara en bra investering för en småsparare som vill sprida sina investeringar globalt till en relativt låg kostnad.

Här kan du läsa mer om globalfonder.

Share this post