Bästa svenska småbolagsfonder

Bästa svenska småbolagsfonder

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Intresserad av att börja spara i småbolag – och önskar inspiration till bästa svenska småbolagsfonder just nu? Vi listar de 10 fonder som bjudit på bäst utveckling över de senaste åren, och guidar dig rätt till varför småbolag kan vara värdefulla komplement i din kommande pengamaskin.

Sett till historisk avkastning har fonder som investerar i små och medelstora bolag visat sig bra mycket mer lönsamma än storbolagsfonder de senaste tjugo åren.

Genom att inkludera en småbolagsfond i din portfölj får du exponering mot flera potentiellt stigande stjärnor, utan att själv behöva ombesörja förvaltningen av innehavet eller vara särskilt insatt i de underliggande tillgångarna.

Vad som definierar en småbolagsfond, hur man ska tänka vid en investering och vilka fördelar och nackdelar småbolagsfonder innebär finner du en stor guide till längre ned i artikeln – men låt oss först börja med att titta på vilka marknadens bästa svenska småbolagsfonder är just nu.

Bästa svenska småbolagsfonder – Topp 10

 1. SEB Sverigefond Småbolag C/R
 2. Länsförsäkringar Småbolag Sverige A
 3. SEB Sverigefond Small Cap
 4. Enter Småbolagsfond A
 5. C Worldwide Sweden Small Cap 1A
 6. Humle Småbolagsfond
 7. Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige
 8. AMF Aktiefond Småbolag
 9. ODIN Sverige C
 10. Nordea Småbolagsfond Sverige

Källa: Avanza. Kom ihåg: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är aldrig säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Bästa svenska småbolagsfond baserat på utveckling i värde de senaste fem åren är SEB Sverigefond Småbolag C/R som stigit med +187,34%.

SEB Sverigefond Småbolag C/R

Nummer ett bästa svenska småbolagsfonder just nu, med en riktigt bra femårig värdeutveckling och en ännu bättre 10-årsutveckling – drygt 500%.

SEB Sverigefond Småbolag C/R är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i småbolag på den svenska marknaden (upp till 10% får investeras i bolag listade på övriga nordiska börser). Fonden investerar bara i företag som har ett börsvärde på max 0,5% av Stockholmsbörsens totala värde.

Främsta branscher är industri, teknik, kommunikation och fastigheter, och de största aktieinnehaven finns i SWECO AB, Addtech AB samt AAK AB.

Utveckling 5 år: +187,34%

Avgift: 1,50% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

Länsförsäkringar Småbolag Sverige A

Aktiefond som vanligen innehåller omkring 70-80 små och medelstora bolag noterade i Sverige. Drygt 90% av innehavet består av aktier, medan resterande utgörs av korta räntepapper. Maximalt börsvärde för företag som inkluderas är 1% av Stockholmsbörsen värde.

Länsförsäkringar Småbolag Sverige A satsar mycket på industri, sjukvård, teknik och kommunikation, och har som målsättning att generera en långsiktig kapitaltillväxt som slår utvecklingen på Carnegie Small Cap Index.

Fondens största aktieinnehav finns just nu i Husqvarna AB, Peab AB samt Lyko Group AB.

Utveckling 5 år: +173,07%

Avgift: 1,67% (förvaltningsavgift 1,60%)

Morningstar rating: 4/5

SEB Sverigefond Small Cap

Aktivt förvaltad aktiefond innehållande omkring 225 bolag i kategorin små och medelstora. Till skillnad från systerfonden på listans förstaplats, kan SEB Sverigefond Small Cap placera pengar i bolag med ett börsvärde om upp till 1% av Stockholmsbörsens totala börsvärde.

Närmare hälften av innehavet finns i svenska företag verksamma inom industribranschen, följt av teknik, kommunikation och fastigheter. Största bolag är Addtech AB, SWECO AB samt Sectra AB

Utveckling 5 år: +166,34%

Avgift: 1,50% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

Enter Småbolagsfond A

Hållbar småbolagsfond som huvudsakligen investerar i mindre bolag listade på den svenska börsen. Kontroversiella produkter och branscher är exkluderade, varför Enter Småbolagsfond kan vara ett bra alternativ för dig som söker en hållbar och etisk fond.

Industri, teknik, sjukvård och fastigheter är de branscher inom vilka fonden har störst innehav – med Stillfront Group AB, Musti Group Plc och BHG Group AB i spetsen.

Utveckling 5 år: +165,92%

Avgift: 1,56% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

C Worldwide Sweden Small Cap 1A

Fonden ämnar generera långsiktig positiv kapitaltillväxt genom att investera på små och medelstora företag registrerade i Sverige (översta gräns för börsvärde är 1% av Stockholmsbörsen).

Även denna fond har fokus på industrier, teknik och kommunikation – men också cyklisk konsumtion. Största aktieinnehaven finns i Mycronic AB, Addtech AB och Storytel AB.

Utveckling 5 år: +152,87%

Avgift: 1,67% (förvaltningsavgift 1,60%)

Morningstar rating: 5/5

Humle Småbolagsfond

Aktivt förvaltad värdepappersfond med fokus på svenska små och medelstora bolag verksamma inom teknik, industri, fastigheter, sjukvård samt cyklisk och stabil konsumtion.

Humle Småbolagsfond har sina största aktieinnehav i Crayon Group Holding, Kambi Group Plc och AcadeMedia AB.

Utveckling 5 år: +147,70%

Avgift: 1,58% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 3/5

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige

Populär småbolagsfond (tillika en av de billigaste) med placeringar i små och medelstora företag listade på framförallt den svenska marknaden. Upp till 10% av den totala nettoförmögenheten får också placeras i småbolag på övriga nordiska börser.

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige gör främst investeringar baserade på bolagsval, snarare än branschval – och flest aktier ägs för närvarande i SWECO AB, Sinch AB samt Lifco AB.

Utveckling 5 år: +143,74%

Avgift: 1,25% (förvaltningsavgift 1,25%)

Morningstar rating: 4/5

AMF Aktiefond Småbolag

Bra och billigt alternativ för dig som vill ha en småbolagsfond där lite mer av kapitalet får placeras i utländska bolag listade på övriga nordiska börser – upp till 25%.

AMF Aktiefond Småbolag är inte branschinriktad utan en bred aktiefond som väljer investeringsalternativ utifrån bolag snarare än bransch.

Likt övriga fonder på listan finns största innehaven inom industri, sjukvård, teknik och kommunikation genom bolag som Sinch AB, Nibe Industrier och SWECO AB.

Utveckling 5 år: +142,75%

Avgift: 0,40% (förvaltningsavgift 0,40%)

Morningstar rating: 3/5

ODIN Sverige C

Småbolagsfond som investerar i svenska företag listade på Stockholmsbörsen, alternativt europeiska företag vars huvudsakliga verksamhet bedrivs på den svenska marknaden.

ODIN Sverige har sina största aktieinnehav i Addlife AB, Embracer Group AB; Beijer och Hexagon.

Utveckling 5 år: +137,82%

Avgift: 1,20% (förvaltningsavgift 1,20%)

Morningstar rating: 3/5

Nordea Småbolagsfond Sverige

Sist men inte minst en populär småbolagsfond under vingarna av storbanken Nordea.

Fonden har vanligen ett innehav på omkring 60 små och medelstora bolag (maximalt börsvärde <1% av Stockholmsbörsens), men antalet är inte konstant utan kan variera.

Industrisektorn står för drygt 40% av innehavet, med sjukvård, teknik och cyklisk konsumtion därefter. Största aktieinnehaven i Nordea Småbolagsfond Sverige är Bure Equity AB, SECTRA AB och OEM International AB.

Utveckling 5 år: +131,01%%

Avgift: 1,50% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 3/5

Vad är definitionen av ett småbolag?

Till kategorin småbolag räknas i regel bolag vars totala börsvärde uppgår till maximalt 150 miljoner euro, alternativt att det inte överstiger 1% av Stockholmsbörsens sammanlagda värde.

Småbolag kallas Small Cap (alternativt Micro Cap för de ännu mindre)och omfattas av så kallade Small Cap-index, medan medelstora och stora bolag istället följs på Mid Cap- respektive Large Cap-index.

En småbolagsfond är en fond som utifrån ovanstående kriterier uteslutande investerar i mindre bolag.

Investera i svenska småbolagsfonder eller aktier?

Att investera i småbolag – både svenska och utländska – är förenat med ett högre risktagande än att investera i större, mer etablerade bolag. Tillväxten är ofta mycket lovande, men likviditeten är betydligt sämre och aktiekurserna är känsligare för kraftig volatilitet.

Egna aktieköp i småbolag förutsätter att man är rejält insatt i såväl bolaget som den aktuella branschen, samt att man aktivt följer och parerar företagets utveckling på börsen.

Höga krav ställs dessutom på en analytisk förmåga då genomlysningen av småbolag ofta är dålig och många således kan vara kraftigt under- eller övervärderade.

Aktier i småbolag kan på grund av den sämre likviditeten också göra dem mindre attraktiva och svårare att sälja – vilket kan ställa till det om man som ägare behöver likvidera en position snabbt.

Saknar man tillräcklig tid eller kunskap om aktier i allmänhet och småbolagsaktier i synnerhet är en småbolagsfond ett utmärkt alternativ.

En svensk småbolagsfond investerar i flera små och medelstora bolag noterade på den svenska aktiemarknaden, varför du får en bredare exponering och en bättre riskspridning än med egna aktier.

Med en fond slipper du dessutom ombesörja förvaltningen på egen hand, eftersom detta sköts av en professionell fondförvaltare.

Många fonder, inklusive flera av dem på vår topplista över bästa svenska småbolagsfonder, har även tillåtelse att placera en mindre andel av den totala nettoförmögenheten i bolag noterade på övriga nordiska börser – vilket ytterligare breddar både exponering och riskspridning för dig som investerare.

Därför kan det vara värdefullt att investera i svenska småbolag

Givet den högre risken och den högre volatiliteten är småbolagsfonder inte lämpliga att använda som större grund i en fondportfölj. Som komplement för chans till bra tillväxt passar de däremot utmärkt.

Vill man kan man dra paralleller mellan small cap-fonder vs large cap-fonder och tillväxtfonder vs globalfonder. Precis som tillväxtfonder bidrar småbolagsfonder med en mindre etablerad och mer riskfylld marknad – men samtidigt bättre möjlighet till riktigt bra värdeutveckling.

Mindre bolag har bättre tillväxtmöjligheter än stora och redan väletablerade företag, och kan ofta gå rejält plus när aktiemarknaden blomstrar och kurser pekar uppåt. Att göra en investering i småbolag idag, kan visa sig bli en ordentlig framgångsraket längre fram.

Småbolagsfonder är givet riskerna inte lämpliga för alla, utan passar främst sparare som:

 • Har en lång investeringshorisont – gärna minst 5 år
 • Kan stå pall för kraftigare prisrörelser
 • Prioriterar hög tillväxt framför utdelningar
 • Tror på en positivt framtid för mindre svenska bolag

Risker med att investera i småbolagsfonder

Innan man gör en investering i en small cap-fond är det viktigt att man känner till att mindre bolag inte bara har en tendens att öka mer när börsen går bra, utan också sjunka mer när marknaden hamnar i gungning.

Mindre bolag har även sämre likviditet än större, varför aktier i småbolag ofta är de som dumpas först av fonder och andra större investerare när börsen går dåligt.

Vidare är småbolag i regel också beroende av såväl en mindre kundskara som ett mindre antal produkter, vilket riskerar slå sig på både försäljningssiffror och vinst. Detta i kombination med att färre analytiker granskar de mindre bolagen, gör de mindre transparenta och mer riskfyllda.

Långsiktiga investeringar kan ge tiodubbel värdeökning

En långsiktig investeringshorisont är centralt när man placerar kapital i en småbolagsfond (alternativt köper egna direkta aktier).

Mindre bolag har ofta mycket bra tillväxtmöjligheter men behöver tid på sig för att kunna växa organiskt och generera den där höga avkastningen man hoppas på.

Har man en småbolagsfond i sin portfölj tillräckligt länge kan värdet mycket väl mångdubblas flera gånger om. En prestation som är bra mycket svårare att åstadkomma för bolag som redan är stora och omsätter flera miljarder.

Särskilt intressanta är de småbolag som har en tjänst eller produkt de kan ta utomlands, eftersom där finns utrymme för expandering och prishöjning trots att man verkar inom en nischad marknad.

Håll koll på fondförmögenheten

Småbolagsfonder må tillhöra samma kategori av fonder, men inom kategorin finns stora skillnader som är viktiga att känna till och vara uppmärksam på.

Framförallt gäller detta storleken på fondförmögenheten, där en del fonder endast har ett par miljarder och således verkligen är småbolagsfonder per definition – medan andra har så mycket som 20-30 miljarder men ändå kallar sig småbolagsfonder.

Många populära småbolagsfonder dras idag med att fondförmögenheterna är just alltför stora. Detta som ett resultat av att alltfler vill köpa andelar i småbolagsfonder som är framgångsrika.

En stor fondförmögenhet kan vara positivt å ena sidan, men för en småbolagsfond sätter det också käppar i hjulet för en hel del investeringsmöjligheter.

Ju större fondförmögenhet en småbolagsfond har, desto mer måste fonden utöka sitt aktieinnehav – eller börja köpa aktier i större bolag. En stor fondförmögenhet riskerar således bli begränsande.

Forskning visar också att en större fondförmögenhet ofta leder till sämre avkastning – varför det är en viktig faktor att vara uppmärksam på vid val av small cap-fond.

Välj en småbolagsfond med billig avgift

En låg fondavgift är alltid att föredra, så även när det gäller småbolagsfonder. Att hitta billiga alternativ kan dock vara lättare sagt än gjort.

På grund av småbolagsfondernas inriktning och investeringsnatur är de allra flesta aktivt förvaltade aktiefonder. Aktiv förvaltning betyder att en eller flera fysiska förvaltare analyserar och väljer ut varje bolag som fonden ska investera i, varför en högre avgift således är erforderlig.

Ju högre avgift en fond har, desto mer måste fondens utveckling slå index för att ge dig valuta för dina pengar. Annars riskerar du att avgiften helt äter upp din avkastning.

Vill du ha en billig indexfond kan en vanlig Sverigefond vara ett alternativ till de dyrare svenska småbolagsfonderna.

Är det småbolag du helst vill satsa dina slantar på rekommenderas att du jämför både avgifter och utveckling noggrant innan du gör ditt val.

Bra att tänka på

Småbolagsfonder tenderar att handplocka företag som kategoriseras som små och medelstora för att slå tillväxten i motsvarande index. Med andra ord är det vanligast förekommande att småbolagsfonder är aktivt förvaltade fonder snarare än passiva indexfonder.

Syftet med det är som nämnt ovan så klart att prestera bättre än index genom att investera tid och kunskap för att sortera ut vilka företag som ska ingå fondens portfölj.

Som en konsekvens av att innehaven i Småbolagsfonderna är just små är de mindre likvida vilket kan göra det svårt för en förvaltare att ta sig ur en position när han önskar vilket kan ha negativ inverkan på avkastningen. Dessutom kan vissa småbolagsfonder använda sig av derivatinstrument för att förbättra sin avkastning, något som kan öka den redan något högre risken i jämförelse med exempelvis en passiv fond som följer OMX-30 index.

Men trots att det kan vara förknippat med högre risk att äga småbolagsfonder, så har det historiskt visat sig vara en strategi som betalar av sig. Under de senaste fem åren har avkastningen från skickligt hanterade småbolagsfonder utklassat den avkastning som genererats från investeringar i större bolag och index.

Därmed kan det vara ett intressant alternativ att ha delar av sina tillgångar placerade i småbolagsfonder givet att man har en preferens för något högre risk. De bästa fonderna bland småbolagsfonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Fördelar och nackdelar med svenska småbolagsfonder

Fördelar

 • Små bolag har bättre tillväxtmöjligheter än stora
 • Kan potentiellt ge mångdubbel avkastning över tid
 • Småbolag med internationell tillväxtpotential ger stora möjligheter

Nackdelar

 • Mindre företag har sämre likviditet och är mer volatila – risken är högre
 • Många småbolag kan riskerar att vara kraftig under- eller övervärderade eftersom tillräcklig genomlysning saknas – stort ansvar på den enskilde investeraren.
 • Aktiv förvaltning ger dyrare avgift

Vill du lära dig mer om fonder och fondsparande generellt? Läs vår guide om bästa fonderna just nu, där du hittar såväl topplistor för olika fondkategorier som fullmatad information om fondsparande.

Här finns mer info om småbolagsfonder om du vill läsa mer.

 

Share this post