Bästa fastighetsfonder

Bästa fastighetsfonder 2023

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Nyfiken på vilka marknadens bästa fastighetsfonder är just nu sett till avkastning över de senaste åren? Bästa fonderna ger dig en topplista med inspiration till nya, potentiella investeringsmöjligheter i fastighetsbranschen. Längre ned hittar du dessutom värdefulla fakta om fastighetsfonder samt tips om vad man bör tänka på vid investeringar i dem. 

Skenande bostads- och fastighetspriser, höjda hyror och historiskt låga räntor. De senaste årens gynnsamma klimat på fastighetsmarknaden har fått fonder som placerar kapital i fastighetsbranschen att gå rejält starkt och leverera bra avkastningar till privatsparare och institutionella investerare. Följande åtta fonder har lyckats särskilt väl – och är bäst i klassen sett till avkastning de senaste fem åren:

Bästa fastighetsfonder – Topp 8

  1. PriorNilsson Realinvest A
  2. Länsförsäkringar Fastighetsfond A
  3. Carnegie Fastighetsfond Norden A
  4. ODIN Fastighet C
  5. IKC Fastighetsfond A
  6. Swedbank Robur Fastighet A SEK
  7. Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2U
  8. SKAGEN m2 A

Bästa fastighetsfonden just nu sett till avkastning de senaste fem åren är svenska PriorNilsson Realinvest A, som stigit i värde med hela +128,27%. Fonden uppvisar också en positiv utveckling under det senaste året (+4,56%) till skillnad från många andra fastighetsfonder som faktiskt gått back under framförallt 2020.

Listan är skapad med statistik hämtad från Avanza 200908. Listan kan med fördel användas som inspiration, men kom ihåg att alltid göra en egen bedömning av risk och potential inför val av fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Listetta: PrioNilsson Realinvest A

Nummer ett av bästa fastighetsfonder just nu. Svensk fond med huvudsakligt fokus på fastighetsmarknaden, men också med betydande innehav i företag inom råvaror och industri. PriorNilsson Realinvest A är framförallt tänkt att ha exponering mot svenska och nordiska bolag, men några geografiska gränser finns inte varför investeringar i bolag på andra marknader också förekommer.

Största innehaven finns i välkända svenska bolag som Telia Company, SCA, John Mattsson Fastighetsföret. samt Handelsbanken och finska Stora Enso R.

Utveckling 5 år: +128,27%

Rating Morningstar: 5/5

Avgift: 1,79% (förvaltningsavgift 1,60%)

Läs mer om PrioNilsson Realinvest A.

Länsförsäkringar Fastighetsfond A

En av de billigaste fastighetsfonderna tillika den överlägset mest populära hos Avanza, med över 43000 ägare. Länsförsäkringar Fastighetsfond A är en mer renodlad fastighetsfond än PriorNilsson Realinvest A, med drygt 87% exponering mot fastighetssegmentet jämfört med PrioNilssons 48%.

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond, för vilken förvaltare och analytiker väljer värdepapper med hjälp av fundamental analys av ett flertal olika kriterier. Kvalitetsaktier hos fastighetsbjässar som Balder, Sagax, Castellum och JM ingår, och fonden har uppvisat en mycket bra utveckling om man tittar över både fem och tio år. Över 90% av innehavet finns i bolag inom den svenska fastighets- och byggbranschen.

Utveckling 5 år: +125,69%

Rating Morningstar: Saknas

Avgift: 1,51% (förvaltningsavgift 1,40%)

Läs mer om Länsförsäkringar Fastighetsfond A.

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Aktivt förvaltad aktiefond som uteslutande investerar i fastighetsbolag och bygg-/entreprenadbolag listade på de nordiska aktiemarknaderna. Närmare 98% av innehavet finns i fastighetssegmentet, och drygt 94% av fondens exponering är mot Sverige (resterande finns i norska och finska bolag).

Största innehaven finns i Balder, Klövern, Kungsleden och Fabege. Förutom den positiva värdeutvecklingen kan Carnegie Fastighetsfond Norden A också vara ett bra alternativ för dig som efterfrågar en fond med bra hållbarhetsbetyg. Fonden jobbar med positivt klimatarbete, har bättre hållbarhetsbetyg än snittet och investerar inte i kontroversiella branscher och/eller företag.

Utveckling 5 år: +102,43%

Rating Morningstar: Saknas

Avgift: 1,79% (förvaltningsavgift 1,60%)

Läs mer om Carnegie Fastighetsfond Norden A.

ODIN Fastighet C

Även denna en renodlad fastighetsfond, med drygt 93% exponering mot fastighetsbranschen. ODIN Fastighet C investerar i svenska, norska, danska och finska börsnoterade bolag med avsikt att välja företag vars aktiekurs enligt förvaltarna är undervärderad. Målsättningen är att fonden ska prestera bättre än fastighetsbolagen var för sig. Största innehaven finns i Sagax, Balder, Nyfosa och Stendörren.

Utveckling 5 år: +98,67%

Rating Morningstar: Saknas

Avgift: 1,55% (1,50%)

Läs mer om ODIN Fastighet C.

IKC Fastighetsfond A

Fastighetsfond med 100% exponering mot Sverige och 100% av innehavet placerat i bolag inom fastighetsbranschen. IKC Fastighetsfond A investerar i fastighetsaktier och aktierelaterade värdepapper på den svenska fastighetsmarknaden, men har också tillåtelse att placera upp till 30% av nettoförmögenheten i fastighetsrelaterade innehav utomlands.

Billigaste fastighetsfonden hos Avanza, tillika ett bra val ur hållbarhetssynpunkt.

Utveckling 5 år: +85,11%

Rating Morningstar: Betyg saknas

Avgift: 1,33% (förvaltningsavgift 1,00%)

Läs mer om IKC Fastighetsfond A.

Swedbank Robur Fastighet A SEK

Swedbank Robur Fastighet A SEK är ett intressant alternativ till övriga fonder på listan då störst exponering är mot USA, istället för Sverige (som dock står för näst störst exponering). Fonden investerar i aktier hos fastighetsbolag, fastighetsmäklare och byggbolag med målsättning om att generera långsiktigt positiv avkastning. Största innehaven finns i amerikanska American Tower Corp, Prologics Inc samt svenska Balder.

Utveckling 5 år: +71,66%

Rating Morningstar: 5/5

Avgift: 1,34% (förvaltningsavgift 1,25%)

Läs mer om Swedbank Robur Fastighet A SEK.

Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2U

Global aktiefond med huvudsaklig exponering mot USA, men också Japan, Tyskland, Storbritannien och Australien med flera. Fonden investerar i börsnoterade bolag vars främsta verksamhet är inom fastighetssegmentet, med målsättningen att generera positiv kapitaltillväxt på lång sikt.

Fondens nio av tio största innehav återfinns i amerikanska bolag – av vilka Prologics Inc, Alexandria Real Estate Equities Inc, VICI Properties Inc och Rexford Industrial Realty Inc är de främsta.

Utveckling 5 år: +51,66%

Rating Morningstar: 5/5

Avgift: 2,18% (förvaltningsavgift 1,20%)

Läs mer om Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2U.

SKAGEN m2 A

Ytterligare en global fastighetsfond med fokus på USA, Tyskland och Japan men som också har mindre exponering mot de nordiska länderna. SKAGEN m2 A är en aktivt förvaltad aktiefond inom vilken förvaltarna gör  investeringar i bolag av hög kvalitet men som anses undervärderade. Största innehaven finns i amerikanska Equinix Inc, finska Kojamo Oyj samt svenska Catena. Bra hållbarhetsbetyg och inga placeringar i kontroversiella branscher.

Utveckling 5 år: +51,10%

Rating Morningstar: 3/5

Avgift: 1,60% (förvaltningsavgift 1,50%)

Läs mer om SKAGEN m2 A.

Varför investera i fastighetsfonder?

Genom att placera kapital i fastighetsfonder får du en bred exponering mot fastighetsmarknaden – en bransch som historiskt sett har varit stabil och inom vilken investeringar har gett mycket positiv avkastning (observera dock att historisk avkastning förstås aldrig är någon garanti för likvärdig värdeutveckling i framtiden).

Mycket av fastighetsbolagens stabila likviditet kan förklaras av de löpande intäkter som månadsvis och/eller kvartalsvis rullar in i form av hyror. Efterfrågan på kommersiella fastigheter och bostäder är alltid stor – och ökar dessutom ständigt – varför marknaden för fastighetsbolag förstås är gynnsam.

Att det dessutom är brukligt med årliga hyreshöjningar bidrar ytterligare till fastighetsbolagens positiva intäktskurvor. Stadiga intäkter och stärkt likviditet ökar värdet på bolagens aktier, vilket i sin tur genererar en positiv utveckling för fonder med innehav i dessa bolag.

Investeringar i fastighetsfonder är ett smidigt och enkelt sätt för privatsparare att få exponering mot fastighetsmarknaden, utan att själva behöva förvalta innehavet eller vara särskilt insatta i branschen eller bolagen som sådana.

Vilka risker finns det med fastighetsfonder?

Fastighetsfonder är finansiella instrument med samma generella risker som andra typer av fonder. Utöver det finns också ett par faktorer specifika för just fastighetsinvesteringar som kan vara bra att vara medveten om innan man gör valet att satsa pengar.

Först ut är det faktum att vi under många år haft historiskt låga räntenivåer, vilket i förlängningen har bidragit till att fastighetsfonder mer eller mindre gått som tåget under de senaste 8-10 åren. Ränteläget lär ha nått en inbromsning, och förmodligen de två- eller till och med tresiffriga avkastningarna för fastighetsfonder också.

Många analytiker spår att de främsta glansdagarna för fastighetsfonder med största sannolikhet är över för denna gång, men risken finns att man som sparare tror att de ska fortsätta i samma takt som de senaste åren.

Som komplement i en bred sparportfölj fungerar de utmärkt, men att sätta alltför stor tilltro till fastighetsfonder med anledning av den historiskt mycket positiva värdeutvecklingen innebär stora risker. I synnerhet om världsekonomin går mot tuffare tider med vakanser och likviditetsproblem – vilket i förlängningen drabbar fastighetsbolagen om hyror uteblir och kontrakt sägs upp.

Se upp för onödigt hög exponering mot fastigheter

Exponering mot fastighetsmarknaden kan man få på olika sätt. Dels genom att köpa aktier i fastighetsbolag eller företag med fastighetsrelaterade verksamheter, dels genom att investera i fonder – och dels genom att äga sin bostad. Den sistnämnda aspekten går ofta många förbi, men är viktig att vara medveten om just för att undvika en alltför hög och ensidig exponering mot denna marknad.

Äger du din bostad har du redan kapital investerat i fastighetsmarknaden, varför alltför saftiga placeringar i fastighetsrelaterade fonder kan ge en snedfördelning av ditt totala innehav och en dålig riskspridning. Ett mindre innehav är dock inga problem utan snarare bra för diversifiering av portföljen.

Vidare kan det också vara värt att kontrollera exponeringen om man har kapital placerat i en eller flera globalfonder. Fastighetsbolag är vanliga inslag i många globalfonder, varför man således kan få exponering mot marknader genom innehav i dessa också.

Bästa fastighetsfonder – svenska vs. utländska?

Nätmäklare som Avanza och Nordnet har bra utbud av såväl svenska som utländska fastighetsfonder, och det kan kännas svårt att veta vad man ska satsa på. Bägge alternativen har förstås både för- och nackdelar.

Svenska fonder är mest populära bland svenska privatsparare, förmodligen eftersom den svenska fastighetsmarknaden länge varit stabil och genererat mycket bra avkastning. Många känner också till de stora svenskägda fastighetsbolagen i vilka svenska fonder investerar, vilket gör att man känner sig mer bekväm att placera sina pengar i dem.

En viktig fördel med att välja en global fastighetsfond är den bredare diversifieringen. Med en global fond får du exponering mot fastighetsmarknader världen över, vilket är positivt ur både risksynpunkt och för möjlighet till bra värdeutveckling. Vidare är globala fastighetsfonder i regel också mer likvida, och ger dig chans att dra nytta av de mycket goda tillväxtmöjligheter som bland annat finns i många asiatiska länder.

Känn till ditt innehav

Avslutningsvis är det alltid viktigt att känna till sitt innehav och bekanta sig med den information som finns att läsa i varje fonds faktablad – oavsett om du väljer att satsa på en fond med exponering mot den svenska fastighetsmarknaden eller den globala. I faktabladet finns detaljer om bland annat innehav, investeringspolicy, hållbarhets- och etikpolicy, avkastningsmål samt villkor för avgifter och dylikt.

Här kan du läsa mer om fastighetsfonder på vår systersida Samuelssons Rapport.

 

Share this post