rysslandfonder

Bästa Rysslandsfonder 2023

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Fonder med exponering mot Ryssland kan vara ett intressant investeringsalternativ om man tror på en positiv utveckling i det stora landet i öst. Men vilka är marknadens bästa Rysslandsfonder sett till utvecklingen över de senaste fem åren – och vilka kan vara värda att satsa på? Bästa fonderna listar topp 7 bland Rysslandsfonder, samt ger tips och råd om vad som kan vara bra att känna till om man vill placera pengar i en fond med ryskt innehav. 

Utbudet av Rysslandsfonder är inte jättestort hos svenska nätmäklare som Avanza och Nordnet, men fullt tillfredställande för att man som privatsparare ska kunna välja mellan ett flertal olika alternativ. Rysslands ekonomi är starkt knuten till råvaruindustrin i allmänhet och oljemarknaden i synnerhet, varför placering av kapital i Rysslandsfonder som regel innebär en huvudsaklig exponering mot just energi – och råvarusektorerna.

Osäkra tider inom oljeindustrin betyder således osäkra tider för ryska fonder, liksom uppgångar för det svarta guldet också innebär värdeökningar för relaterat innehav. Låt oss ta en titt på vilka sju ryska fonder som utvecklats bäst under de senaste 5 åren:

Topp 7 bästa Rysslandsfonderna sett till avkastning

  1. SEB Rysslandfond C EUR – Lux
  2. Pictet-Russian Equities P USD
  3. INVL Russia TOP20
  4. East Capital Ryssland
  5. Danske Invest Russia A
  6. Swedbank Robur Rysslandsfond
  7. UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc

Bästa Rysslandsfonden sett till genererad avkastning under de senaste fem åren är SEB Rysslandfond C EUR – Lux, som bjudit på en mycket positiv utvecklingskurva och stigit med hela +120% i värde. Fonden är även en av de mest populära hos Avanza, med närmare 2300 ägare.

Listan är skapad med hjälp av statistik från Avanza 200904. Observera att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning. Fonder är finansiella instrument förenade med ett risktagande, och det är aldrig säkert att du fåt tillbaka det investerade kapitalet. Ovanstående lista kan ses som inspiration, men gör alltid egen research vid val av fondplaceringar. 

SEB Rysslandfond C EUR – Lux – Bäst värdeutveckling

Aktiefond som huvudsakligen investerar i företag noterade på den ryska börsen, men även ryska företag noterade på andra börser samt företag i andra OSS-länder (Oberoende Staters Samvälde). Närmare 90% av exponeringen finns i Ryssland, med största innehaven i energi-, råvaru- och finanssektorn. Till några av de inkluderande bolagen hör bland annat PJSC Lukoil, Gazprom PJSC samt Sberbank of Russia PJSC.

Indirekta investeringar, handel med derivat och investeringar i både stora och små bolag är inom ramen för fondens villkor.

SEB Rysslandfond C EUR – Lux har belönats med 4 av 5 stjärnor hos Morningstar och har en avgift på 2,40% (av vilken 2,00% utgör förvaltningsavgiften).

Läs mer om SEB Rysslandfond C EUR – Lux.

Pictet-Russian Equities P USD

Pictet-Russian Equities P USD är en delfond som investerar minst två tredjedelar av sin totala nettoförmögenhet i aktier och relaterade värdepapper hos företag registrerade i Ryssland alternativt bedriver merparten av sin verksamhet i Ryssland. Fonden investerar vanligen i aktier noterade på den ryska RTS-börsen samt MICEX.

Pictet- Russian-fonden har en snävare exponering än SEB Rysslandfond, med drygt 93% mot Ryssland och återstående mot Storbritannien och Brittiska Virgin Island. Även Pictet Russian är dock en råvaru-koncentrerad fond, med största innehaven i bolag som Sberbank of Russia PJSC, Magnit PJSC och PJSC Lukoil. Avgift 2,14 %, risk 7/7 och Morningstar rating 3/5.

Läs mer om Pictet-Russian Equities P USD.

INVL Russia TOP20

En av de dyrare Rysslandfonderna – total avgift 5,71% (förvaltning 1,50%) – men också den med tredje bäst värdeutveckling de senaste fem åren; +106,44. INVL Russia investerar i ryska bolag inom den ryska federationen, både privata och statliga, med fokus på energisektorn, finanssektorn, konsument, kommunikation och råvaror.

Förvaltas aktivt av Dainius Bloze sedan 2010, har förutom exponering mot Ryssland också investeringar i Ukraina, Brittiska Virgin Island, Storbritannien och på Cypern med största innehavet i PJSC Lukoil ADR, Qiwi PLC samt Gazprom PJSC ADR.  2/5 stjärnor hos Morningstar.

Läs mer INVL Russia TOP20.

East Capital Ryssland

East Capital Ryssland är en råvarutung fond med över 30% av det totala innehavet exponerat mot råvarusektorn. Fonden ska enligt villkoren investera minst 50% av förmögenheten i bolag hemmahörande i Ryssland, men har också tillåtelse att investera i utländska företag med huvudsaklig verksamhet i Ryssland.

Vidare kan upp till en tredjedel av kapitalet också placeras i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

East Capital Ryssland har 100% av innehavet placerat i just East Capital Russia A SEK, vilket förstås gör den lite mer riskfylld än andra mer diversifierade alternativ. Två stjärnor i fondbetyg, och 2,47% i avgift.

Läs mer om East Capital Ryssland.

Danske Invest Russia A

Även detta en råvarutung fond, med mest kapital investerat i råvaror, energi och finans – bland annat hos bolag som Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR, PJSC Lukoil och Gazprom PJSC. Danske Invest Russia A är en aktivt förvaltad aktiefond med krav att investera minst två tredjedelar av nettototalen i ryska aktier och värdepapper.

Drygt 91% av exponeringen är mot Ryssland, medan övrigt hittas i Storbritannien, på Cypern samt Kazakstan. 

Förvaltningen har skötts framgångsrikt av samma tre personer sedan 2010, fonden har 3/5 stjärnor i rating hos Morningstar och värdeökningen de senaste fem åren har varit +94,80%. Avgift 2,56%.

Swedbank Robur Rysslandsfond

Swedbank Robur Rysslandsfond är Avanzas mest populära fond inom det ryska segmentet, med nästan 5500 ägare. Huvudsakliga sektorer är energi, finans, råvaror och kommunikation och bland de största innehaven hittas flera av de företagen som också finns i övriga fonder på listan – däribland PJSC Lukoil och Gazprom PJSC, men även Yandex NV och Polymetal International PLC.

Fonden förvaltas aktivt av Elena Lovén sedan 2007 – en lång sammanhållen period vilket är en bra kvalitetsindikator. Swedbank Robur Rysslandsfond har listans lägsta avgift – endast 1,61% (förvaltningsavgift 1,42%) men har trots det lyckats prestera riktigt bra från 2015 och framåt, och ökat med +94,05%. Fondbetyg 4/5 stjärnor.

Läs mer om Swedbank Robur Rysslandsfond.

UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc

Listans tredje Rysslandsfond med 4 av 5 stjärnor i betyg hos Morningstar. Aktivt förvaltad aktiefond med närmare 96% exponering mot Ryssland och resterande mot Brittiska Virgin Islands. Fondens största innehav finns inom energi-, råvaru- respektive finanssektorn med aktier i bland annat PJSC Lukoil ADR, TCS Group Holding PLC GDR Re samt Polyus PJSC.

Värdeutveckling +89,54% på fem år och en avgift på 2,38% varav förvaltningsavgiften utgör 1,87%.

Läs mer om UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc.

Varför investera i Rysslandsfonder?

Fonder med aktier i ryska bolag och/eller utländska bolag med huvudsaklig verksamhet i Ryssland kan vara av intresse för den som tror på sektorer som råvaror och energi. Landets ekonomi har erfarit såväl rejäla toppar som dalar under de senaste tio åren, men överlag uppvisar man allt en allt mer stabil statskassa, minskade klassklyftor och en befolkning som successivt får det bättre ställt ekonomiskt.

Vidare kan det av geografiska skäl vara intressant att placera pengar i en eller flera Rysslandsfonder i syfte att få en bättre diversifiering i sin sparportfölj. Ett balanserat innehav bör ha en bra geografisk spridning, varför en Rysslandsfond kan fungerar väl som en extra krydda till basinnehållet i portföljen.

Har Rysslandsfonder hög risk?

Fonder med exponering mot Ryssland ligger i regel högt på riskskalan – ofta på 6 eller 7. Som sparare ska man vara medveten om att landets ekonomi kan svänga kraftigt både upp och ned med anledning av politiska oroligheter, volatilitet på oljemarknaden, internationella konflikter och liknande faktorer. Många av de företag som finns listade på Moskva-börsen är undervärderade och har historiskt gett höga utdelningar.

Givet riskerna med geopolitiska oroligheter och exponeringen mot oljepriset, är många investerare försiktiga med att placera pengar i ryska aktier och ryska fonder. I takt med den överlag positiva värdeutvecklingen de senaste åren, har dock intresset för Rysslandsfonder ökat successivt. Sett till den risknivå som ändå föreligger är ryska fonder oftast bäst lämpade för aktiva investerare med aktiv omvärldsbevakning och viss kunskap om den ryska marknaden.

Ryska fonder ur ett etiskt- och hållbarhetsperspektiv

Att hitta ryska fonder med bra betyg vad gäller etik och hållbarhetsarbete samt låga koldioxidutsläpp kan vara en utmaning. Landet är en av världens största oljeproducenter och har enorma resurser av andra naturtillgångar (exempelvis kol och naturgas), varför stora delar av landets industrier och de företag som fonder investerar i finns inom energisektorn och råvarusektorn.

Vid val av fond är det alltid viktigt att läsa igenom fondens faktablad och studera de detaljer och nyckeltal som står där. Dels för att få koll på vad fonden faktiskt placerar kapital i och hur exponeringen ser ut, men också för att ta del av detaljer kring just hållbarhet, etiskt förhållningssätt samt eventuellt exkluderande av företag verksamma inom kontroversiella marknader.

Faktabladen hittas alltid på respektive fonds sida hos den nätmäklare eller bank du väljer att handla av.

Så handlar du ryska fonder

Vill du diversifiera din portfölj och exponera en del av ditt innehav mot Ryssland är fonder att föredra framför aktier då riskspridningen blir bredare och du slipper förvalta placeringarna själv. Fonder handlas enkelt och smidigt genom ett ISK eller en kapitalförsäkring (ett vanligt aktie- och fondkonto fungerar också bra, men rent skattemässigt är ISK eller KF ofta att föredra).

Utbudet av ryska fonder för svenska privatsparare ligger i underkant jämfört med exempelvis Asien-fonder eller Europa-fonder, men det finns ändå ett antal att välja mellan hos nätmäklarna Avanza och Nordnet samt hos de traditionella storbankerna.

Share this post