Bästa USA-fonder

Bästa USA-fonderna 2021 (Bra Amerikanska Fonder)

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Nyfiken på vilka några av marknadens bästa USA-fonder är just nu? Nedan listas topp tio bland fonder med inriktning på den amerikanska marknaden – komplett med detaljerad fondinformation samt en bra guide till USA-fonder som investeringsalternativ. 

Exponering mot den amerikanska marknaden kan fås med både globalfonder och USA-fonder. USA utgör vanligen över hälften av innehavet i en globalfond, men för den som vill ha en än mer nischad inriktning är en USA-fond ett bra alternativ.

USA-fonder tillhör kategorin landsfonder, inom vilken det sedan finns både aktiefonder, indexfonder, räntefonder, branschfonder och hedgefonder för att bara nämna några subkategorier.

Av de USA-fonder som finns tillgängliga för svenska privatsparare och investerare hos nätmäklaren Avanza, har ett antal presterat bättre än andra sett över de senaste fem åren. Letar du efter en bra USA-fond att spara i kan något av alternativen i topplistan vara väl värt att kolla in.

Bästa USA-fonder – Topp 10

 1. MS INVF US Growth A
 2. MS INVF US Advantage A
 3. UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc
 4. BNP Paribas US Growth Classic R
 5. Franklin US Opportunities A(acc)USD
 6. Swedbank Robur USA
 7. UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P
 8. Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
 9. SPP Aktiefond USA
 10. AMF Aktiefond Nordamerika

Listan över bästa USA-fonder är hämtad från Avanza. Kom ihåg: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning på likvärdig nivå. Att spara i fonder är allt förenat med risker, och det är aldrig säkert att du får tillbaka det kapital du investerat.

Bästa USA-fond sett till värdeutveckling de senaste åren är MS INVF US Growth A, vilken bjudit på en mycket positiv kurva över både 1 år, 5 år och 10 år.

MS INVF US Growth A

Nummer ett bland bästa USA-fonder just nu, och en relativt populär fond bland Avanzas sparare.

MS INVF US Growth investerar mestadels i tillväxtinriktade stamaktier i större amerikanska bolag med fokus på branscher som teknik, kommunikation och sjukvård. Största aktieinnehav finns i Shopify Inc, Spotify Technology och Amazon.com Inc.

Fonden ägs av Morgan Stanley, har sitt säte på Irland och förvaltar närmare 38 miljarder kronor. Mycket bra utveckling både kortsiktigt och långsiktigt.

Avgift: 1,79% (förvaltningsavgift 1,40%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om MS INVF US Growth A och se fondens värdeutveckling. 

MS INVF US Advantage A

Ytterligare en aktiefond med USA-inriktning från det irländska fondbolaget Morgan Stanley.

MS INVF US Advantage placerar minst 70% av fondens nettoförmögenhet i stora tillväxtbolag som är registrerade på den amerikanska marknaden, alternativt har sin huvudsakliga verksamhet där.

Även denna fond har störst exponering mot teknik, sjukvård och kommunikation, och de största aktieinnehaven är desamma som i MS INVF US Growth.

Till skillnad från systerfonden på listans förstaplats använder MS INVF US Advantage S&P 500 TR USD som jämförelseindex (MS Growth har Russell 1000 Gr(TR Net of 30% withh tax). Fondens förvaltade kapital uppgår till närmare 110 miljarder kronor.

Avgift: 1,79% (förvaltningsavgift 1,40%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om MS INVF US Advantage och se fondens värdeutveckling. 

UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc

Aktiefond som endast har ett par hundra ägare hos Avanza, men som har gått starkt över både 1 år, 5 år och 10 år.

UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc har drygt 95% av tillgångarna placerade i USA, och resterande procent i Kina och Storbritannien. Fonden investerar i tillväxtföretag med tyngdpunkt på teknikbranschen, cyklisk konsumtion och sjukvård.

Förvaltat kapital ligger på drygt 16 miljarder kronor, och största aktieinnehaven finns i IT-bjässarna Microsoft Corp och Apple Inc samt e-handelsföretaget Amazon.com Inc.

Avgift: 2,19% (förvaltningsavgift 1,63%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc och se fondens värdeutveckling.

BNP Paribas US Growth Classic R

En riktigt tekniktung fond med över 40% av innehavet placerat i bolag verksamma inom teknikbranschen – däribland Microsoft Corp och Apple Inc, i vilka fonden har sina största aktieinnehav.

Även BNP Paribas US Growth kan stoltsera med en riktigt fin uppåtgående kurva sett över både kort och lång sikt. Ägarna hos Avanza är få – endast ett hundratal – och det förvaltade kapitalet ligger i det lägre spannet; drygt 6,5 miljarder SEK.

Stabil förvaltning av Pamela Woo och Christian Fay, och närmare 98% av innehavet i amerikanska aktier.

Avgift: 1,96% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om BNP Paribas US Growth R och se fondens värdeutveckling.

Franklin US Opportunities A(acc)USD

Franklin US Opportunities A fokuserar stort på amerikanska bolag som av det Silicon Valley-baserade analys- och förvaltningsteamet bedöms ha synnerligen goda och hållbara tillväxtmöjligheter.

Liksom många andra av fonderna på listan har även denna tyngdpunkt på teknik och sjukvård, men betydande innehav finns även i bolag inom finans och konsumtion.

Fonden förvaltar drygt 55 MSEK, och har sina största aktieinnehav i Amazon.com Inc, Microsoft Corp och Mastercard Inc.

Stort plus för lägre förvaltningsavgift än många andra.

Avgift: 1,89% (förvaltningsavgift 1,00%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Franklin US Opportunities A(acc)USD och se fondens värdeutveckling.

Swedbank Robur USA

Prisvärd aktivt förvaltad aktiefond som förutom att investera i USA också kan placera upp till 10% av tillgångarna i kanadensiska och mexikanska företag. Investeringsbeslut baseras främst på bolagsval snarare branschval.

Swedbank Robur USA har strax under 12 miljarder SEK i förvaltat kapital, vilket huvudsakligen är fördelat på branscher som teknik, finans och sjukvård. Största aktieinnehaven finns i Amazon.com Inc, Apple Inc och Alphabet Inc.

Avgift: 1,38% (förvaltningsavgift 1,25%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Swedbank Robur USA och se fondens värdeutveckling. 

UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P

Aktivt förvaltad aktiefond som i huvudsak köper aktier i medelstora bolag listade på den amerikanska marknaden (några få procent av innehavet finns i Kina).

UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P är en mindre fond med strax över 1 miljard SEK i förvaltat kapital och några hundra ägare hos Avanza. Fonden är en av de äldsta på listan (startad 1995) och har uppvisat bra siffror sett till både kort och lång utveckling.

Största aktieinnehaven finns i Dollar General Corp, Cadence Design Systems Inc och Global Payments Inc.

Avgift: 2,04% (förvaltningsavgift 1,44%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P och se fondens värdeutveckling. 

Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK

Mycket prisvärd indexfond med låg avgift och positiv långsiktig värdeutveckling.

Handelsbanken USA Ind Crit strävar efter att generera avkastning i likhet med indexet Solactive ISS ESG Screened USA, vilket är ett index som återspeglar börserna för medelstora och stora börsnoterade bolag i USA.

Främst exponering är mot teknik, sjukvård, kommunikation och finans – och de största procentuella innehaven återfinns i välkända Microsoft Inc, Apple Inc och Amazon.com inc.

Avgift: 0,27% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK och se fondens värdeutveckling. 

SPP Aktiefond USA

Även denna en populär och prisvärd indexfond. SPP Aktiefond USA följer utvecklingen för MSCI USA NR USD index, investerar i mellan 550-650 bolag men tar inte några aktiva positioner.

Fonden är med sina drygt 70 000 ägare den mest populära USA-fonden hos Avanza, med drygt 26 MSEK i förvaltat kapital.

Mest representerade branscher är även i denna fond teknik, sjukvård och finans – och flest aktier ägs i Microsoft Corp, Apple Inc och Amazon.com Inc.

Avgift: 0,22% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om SPP Aktiefond USA och se fondens värdeutveckling. 

AMF Aktiefond Nordamerika

Listans billigaste fond av de aktivt förvaltade aktiefonderna, men med ett relativt lågt antal ägare hos Avanza (strax under 5000).

AMF Aktiefond Nordamerika har drygt 99% av tillgångarna placerade i amerikanska bolag inom framförallt teknik, finans och cyklisk konsumtion – samt mycket små procentuella andelar i Schweiz, Brasilien och Kina.

Fonden investerar brett i olika typer av bolag, av vilka tillväxtbolag utgör främsta fokus. Största procentuella innehaven finns i Microsoft Corp, Alphabet Inc samt Visa Inc.

Avgift: 0,42% (förvaltningsavgift 0,40%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om AMF Aktiefond Nordamerika och se fondens värdeutveckling. 

Varför investera i en USA-fond?

USA är världens största ekonomi tillika en framstående marknad för bolag inom flera olika branscher, segment och inriktningar – däribland riktiga tungviktare som Apple, Spotify, Amazon, Pfizer, Visa och PayPal, för att bara nämna några.

Handel med amerikanska aktier förutsätter, precis som handel med andra aktier på andra marknader, att du är insatt i marknaden, har tid och intresse att följa företaget och besitter tillräcklig kunskap för att kunna förvalta ditt innehav på ett bra sätt.

Genom att satsa påven marknadens bästa USA-fonder istället för aktier slipper du ägna tid åt att aktivt följa marknaden, eftersom detta istället sköts av professionella analytiker och fondförvaltare.

Fonder innebär också ett lite lägre risktagande eftersom du får en bredare exponering (inte sällan mot flera hundra bolag), vilket i sin tur ger en bättre diversifiering i fråga om både branscher och bolag.

Fördelar och nackdelar

Likt andra typer av fonder innebär även USA-fonder fördelar och nackdelar som är bra att känna till och göra en avvägning emellan innan man bestämmer sig för att investera.

Fördelar

 • Bred exponering mot världens största marknad – inklusive ledande företag som Apple, Microsoft och Amazon.com
 • Bra spridning över branscher, segment och bolag
 • Enklare och smidigare än att köpa amerikanska aktier
 • Många bra tillväxtbolag

Nackdelar

 • Många USA-fonder har relativt dyr avgift
 • Den amerikanska marknaden utgör redan största delen av innehaven i globalfonder – har man både en USA-fond och en globalfond kan exponeringen mot USA bli för stor
 • Valutarisk föreligger om man ej väljer en valutasäkrad fond
 • Politisk hetluft kan skapa oro på börsen

USA-fond och globalfond – behöver man bägge två?

Många sparare använder globalfonder som bas i sitt sparande för att få en så bred exponering mot möjligt.

Globalfonder fördelar vanligen sina innehav procentuellt efter respektive marknads storlek – vilket innebär att USA, som står för ca 65% av det globala indexet, förstås svarar för den största delen av placerat kapital.

Har man en globalfond i sin portfölj har man i regel minst 50% exponering mot USA, varför frågan kan uppstå om man då verkligen bör satsa på en USA-fond också.

Här gäller det att utgå från dina egna förutsättningar, din egen riskaptit samt din egen investeringsstrategi. Genom att addera en nischad USA-fond kan du till exempel komma åt bolag som inte ingår i globalfonder, och på det sättet bredda ditt amerikanska innehav.

Äger du redan en bred globalfond med stor procentuell exponering mot USA och där bolagen du är intresserad av redan ingår, kanske en riktad USA-fond kan kännas överflödig.

Var uppmärksam på valutarisken

USA-fonder är i regel tecknade i amerikanska dollar, vilket innebär att det föreligger en valutarisk när man köper andelar i en USA-fond.

Valutarisken innebär att ditt sparande påverkas negativt om kronan stärks mot dollarn, vilket kan leda till betydande förluster. Samtidigt kan du också gå rejält plus om det istället är den amerikanska dollarn som går starkt mot kronan.

Sparande i amerikanska fonder har på senare år varit gynnsamt för många svenskar eftersom kronan uppvisat en historiskt dålig utveckling och USD samtidigt har gått som tåget.

Viktigt är dock att inte ta för givet att utvecklingen säkert fortsätter på samma sätt.

Precis som med fonder gäller att historisk avkastning, i det här fallet valutakursvinster, inte är någon garanti för likvärdig värdeutveckling i framtiden.

Vill du säkra upp dig mot valutarisken finns det möjlighet att välja en valutasäkrad fond, i vilken ditt innehav är skyddat mot kursförändringar mellan SEK och USD. Skydd mot förluster innebär emellertid också att du inte får ta del av eventuella kursvinster.

En valutasäkrad fond tar också ut en mindre avgift för besväret.

Billigare avgift? Satsa på en indexfond

Låg avgift är alltid att föredra vid fondsparande, i synnerhet om man månadssparar på lång sikt.

Passivt förvaltade indexfonder är ett bra alternativ för dig som vill ha en så billig USA-fond som möjligt, och ändå kunna få en utveckling i likhet med index.

Nätmäklare som Avanza och Nordnet har gott om amerikanska indexfonder att välja mellan, med olika inriktning och olika index som måttstock.

Till de mest populära hör SPP Aktiefond USA, Avanza USA och Swedbank Robur Access USA.

Här finns mer info om USA fonder och USA aktier.

Share this post