Bästa Afrikafonder

Bästa Afrikafonder 2023

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Den afrikanska kontinenten har under lång tid brottats med svårigheter som krig, konflikter och strukturella problem – varför utbudet av investeringsmöjligheter är begränsade.

Nedan listas dock några av marknadens bästa Afrikafonder just nu, samt en guide till sparande i fonder med inriktning mot Afrika.

Bästa Afrikafonder – Topp 4

 1. JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD
 2. Franklin MENA A(acc)USD
 3. Amundi Fds Equity MENA A USD C
 4. JPM Africa Equity A perf (acc) USD

Listan över bästa Afrikafonder är skapad med statistik över femårig värdeutveckling från Avanza. Observera att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fondsparande innebär alltid ett risktagande och det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital. 

Bästa Afrikafond just nu är JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD, vilken visat på positiv utveckling över både 3 år och 5 år.

JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD

JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD investerar, likt många andra Afrikafonder, både i Nordafrika och Mellanöstern – den så kallade MENA-regionen.

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med investeringar i mestadels Mellanöstern – framförallt Saudiarabien och Förenade Arabemiraten – men också i de nordafrikanska länderna Egypten och Marocko.

Tyngdpunkten ligger på finans, med största innehavet i Al Rajhi Bank och Qatar National Bank SAQ, följt av stabil konsumtion och råvaror.

Fonden har endast en etta i hållbarhetsbetyg och inget positivt klimatarbete alls, varför den inte passar sparare med krav på miljöarbete och hållbarhetspolicys.

Jämförelseindex är S&P Pan Arab Composite NR EUR, och förvaltat kapital 715 MSEK.

Avgift: 2,12% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD och se fondens värdeutveckling. 

Franklin MENA A(acc)USD

Listans dyraste fond sett till totalavgift, men förvaltningsavgiften är på samma nivå som övriga.

Franklin MENA A(acc)USD investerar även den i både Nordafrika och Mellanöstern, men här finns större exponering mot Afrika. Drygt 25% av innehavet finns i Saudiarabien, men man har också 23% av kapitalet placerat i Egypten.

Även här ligger fokus på företag verksamma inom finansbranschen, följt av konsumtion, industri, sjukvård och fastigheter.

Största innehav finns i National Bank of Kuwait SAK, Al Rajhi Bank och Commercial International Bank (Egypt) SAE. 

Fonden använder S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30% som jämförelseindex, och förvaltat kapital uppgår till 425 MSEK.

Avgift: 3,49% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om Franklin MENA A(acc)USD och se fondens värdeutveckling. 

Amundi Fds Equity MENA A USD C

Aktivt förvaltad aktiefond som till skillnad från föregående två endast måste investera två tredjedelar av den totala nettoförmögenheten i företag noterade på reglerade MENA-marknader. Innehav finns därför även i Ryssland och Tyskland.

Amundi Fds Equity MENA A USD C förvaltar strax under en halv miljard SEK, har över hälften av tillgångarna placerade i företag inom finansbranschen – av vilka de största innehaven utgörs av Al Rajhi Bank, Qatar National Bank SAQ, The National Commercial Bank och National Bank of Kuwait SAK.

Betydande innehav finns också i kommunikations- respektive råvarubranschen.

Fondens jämförelseindex är S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD.

Avgift: 3,12% (förvaltningsavgift 1,70%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om Amundi Fds Equity MENA A USD C och se fondens värdeutveckling. 

JPM Africa Equity A perf (acc) USD

JPM Africa Equity A perf (acc) USD är den mest populära Afrikafonden hos Avanza, med strax under 1300 ägare.

Fonden investerar inte i Mellanöstern utan har sitt främsta fokus på Afrika, där Sydafrika står för den största exponeringen, följt av Egypten och Marocko. Mindre tillgångar finns också i Kanada, USA och Norge.

Tyngdpunkten i denna aktivt förvaltade aktiefond ligger på råvaror – med guldjätten Barrick Gold Corp i topp följt av Naspers Ltd Class N.

Finans och kommunikation är två ytterligare branscher inom vilka JPM Africa Equity A har betydande placeringar.

Aktuellt jämförelseindex är DJ Titans Africa 50 TR USD, och förvaltat kapital uppgår till drygt 1,2 miljarder SEK.

Avgift: 2,28% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om JPM Africa Equity A perf (acc) USD och se fondens värdeutveckling. 

Vad är Afrikafonder?

Afrika är med drygt en miljard invånare i 55 länder en enorm kontinent. Skillnaderna mellan de olika delarna är stora – även ur ett ekonomiskt perspektiv. Sydafrika sticker ut i mängden som den mest utvecklade av de afrikanska marknaderna. Samtidigt är det Nigeria som är kontinentens största ekonomi. Andra viktiga marknader är Kenya, Egypten, Marocko och Mauritus.

De flesta bra Afrikafonder fokuserar på små- och medelstora företag, ofta med en blandning av tillväxtbolag och mer mogna företag i samma fond. Man skulle kunna tro att Afrikafonder domineras av råvaror men en stor del satsar faktiskt stort i bolag inom finans, kommunikation och konsumentvaror. Råvaror utgör cirka 10 procent av allokeringen inom kategorin.

De Afrikanska börsernas utveckling

De senaste 10 åren har de afrikanska börserna utvecklats med nästan 9 procent varje år, enligt indexet S&P Pan Africa BMI. Det låter bra, men vid närmare granskning ser vi att det svängt ganska mycket och att större delen av utvecklingen i index kom från periodens början. På 5 år har index enbart utvecklats med 0,62 procent per år.

Så hittar du bra Afrikafonder

Det finns ganska få Afrikafonder att välja bland. Det rör sig om totalt cirka 10-15 olika fonder beroende på hur kategorin definieras. Vid första anblick tycks det finnas ännu färre fonder än så men många döljer sig bakom beteckningar som MENA (Mellanöstern och Nordafrika), Sahara, Sub-Sahara och Middle East. Flera av Afrikafonderna omfattar alltså även Mellanöstern.

Eftersom höga förvaltningsavgifter har en negativ inverkan på sparkapitalet på sikt kan det vara bra att börja med att leta efter billiga fonder. Många rena Afrikafonder har dessvärre en mycket hög förvaltningsavgift. Snittet för kategorin ligger på cirka 2,7 procent.

De billigaste fonderna kostar runt 2 procent per år och den dyraste fonden kostar nästan 4,5 procent om året. Om du vill spara i Afrikafonder trots de höga avgifterna är ett fondtips att göra det inom ramarna för ditt pensionssparande. Med PPM-systemets rabatt på fondavgifter kan du nämligen spara 30-80 procent av avgiften för Afrikafonder.

Försök att hitta en fond som har så låg avgift som möjligt. Undersök sedan lite mer om fondförvaltaren. Välj en förvaltare med ett gott rykte och som uppvisat goda resultat under en längre tid.

Hur ska man spara i Afrikafonder?

En fråga du måste ställa dig innan du börjar spara i Afrikafonder är vad syftet är. En anledning att investera i Afrika kan vara för att sprida på riskerna i portföljen. Tänk bara på att tillväxtmarknader inte är isolerade från världsekonomin på något vis. Bland annat är tillväxtmarknader känsliga för stigande dollarpris, sjunkande råvarupriser och många bolag är beroende av efterfrågan i väst.

Om syftet är att få exponering mot tillväxtmarknader kan en bredare tillväxtmarknadsfond vara ett alternativ och ett sätt att få ner förvaltningskostnaden. Den långsiktiga potentialen är onekligen stor i Afrika. Ökad efterfrågan innebär dock inte per automatik att börsbolagen kommer att gå bra.

Ibland kan det vara mer lönsamt att köpa aktier på lite ”tråkigare” men mer välutvecklade marknader. För de flesta är det knappast befogat att allokera mer än några få procent av portföljen i Afrikafonder.

Varför har Afrikafonder sämre utveckling än andra?

Den afrikanska marknaden har överlag fått erfara en rejäl snålblåst de senaste åren, med svag tillväxt och dåliga resultat för många företag.

Flera olika faktorer ligger bakom den mindre positiva utvecklingen – däribland minskad efterfrågan på råvaror samt omfattande samhällsproblem.

Afrika är hem för några av världens största tillgångar av eftertraktade naturresurser som till exempel guld, diamanter, krom och kobolt. Naturtillgångar som till mångt och mycket är avgörande för kontinentens ekonomi – men som sedan finanskrisen 2008 drabbats av en kraftigt minskad efterfrågan.

Minskad efterfrågan leder förstås till mindre pengar i kassan för företag verksamma inom den drabbade råvaruindustrin – vilket i sin tur påverkar värdeutvecklingen för många Afrikafonder negativt.

Krig, konflikter, politiska oroligheter och samhällsstrukturella problem är ytterligare faktorer som påverkar tillväxtmöjligheterna i regionen.

Utländska investerare drar sig för att placera pengar på en orolig marknad, och som resultat har många Afrikafonder avvecklats alternativt strukturerats om till att ha MENA-regionen som inriktning.

MENA, som står för Middle East North Africa, är ett samlingsnamn på ett omfattande geografiskt område som sträcker sig från Marocko i nordvästra Afrika till Iran i Mellanöstern.

Regionen omfattar totalt knappt 20 länder, men i de Afrikafonder som även inkluderar MENA-länder ingår – förutom de nordafrikanska länderna – främst välbärgade gulfstater som Saudiarabien, Kuwait, Qatar och Förenade Arabemiraten

Sydafrika och länderna i norr går starkt

Utmaningar till trots finns det också länder i Afrika som sticker ut i fråga om finansiell tillväxt och investeringsvärde.

Länderna i Nordafrika – Egypten, Libyen, Marocko, Algeriet, Tunisien, Västsahara och Mauretanien – är på många sätt mer jämförbara med staterna i Mellanöstern än de i övriga Afrika. Här finns framförallt några av världens största oljereserver – vilket förstås lockar investerare och är gynnsamt för ekonomin.

Politisk instabilitet råder förvisso, men utvecklingsmässigt ligger de nordafrikanska länderna betydligt längre fram än många av de söder om Sahara (vilka dessutom är otillgängliga för utländska investerare).

Mest populära landet för investerare är Sydafrika, där den omfattande gruvdriften tillhör de mest framstående i världen – framförallt vad gäller eftertraktade dyrbarheter som guld, platina och krom.

Sydafrika har också en framgångsrik turistnäring, bank- och finanssektor samt jordbruksindustri.

Vilken Afrikafond ska man välja?

Utbudet av Afrikafonder är som inledningsvis nämndes mycket begränsat med endast ett fåtal alternativ att välja mellan.

Icke desto mindre är det förstås fortfarande viktigt att välja fond med omsorg och utgå från din egen investeringsstrategi och riskaptit.

Vilken Afrikafond som passar bäst är, precis som med alla andra typer av fonder, mycket individuellt. Historisk avkastning och avgift är viktigt att titta på, men likaså inriktning och exponering förstås.

Tänk igenom om du vill ha en renodlad Afrikafond utan exponering mot Mellanöstern, eller om du hellre föredrar en MENA-fond med bredare exponering – men mindre fokus på Afrika.

Kontrollera också huruvida fonden är inriktad på Syd- eller Nordafrika, om du är särskilt intresserad av den ena.

Finns det afrikanska indexfonder?

Indexfonder är ett utmärkt alternativ för dig som siktar på ett långsiktigt månadssparande med så låg avgift som möjligt.

Dessvärre är det mycket svårt att hitta afrikanska alternativ inom kategorin indexfonder. Varken Avanza eller Nordnet har indexfonder med inriktning Afrika i sina respektive utbud.

Hur riskfyllt är det att placera i Afrikafonder?

Fonder med inriktning på Afrika är precis som alla andra fonder finansiella instrument med vilka finansiella risker alltid medföljer.

Nischade fonder med inriktning på ett visst land eller en viss region är alltid mer riskfyllda än breda globalfonder, eftersom exponeringen och därmed riskspridningen är snävare.

Vidare är också Afrika en av de mest oroliga och instabila regionerna i världen, vilket förstås ytterligare höjer risknivån.

Är du intresserad av att börja spara i en Afrikafond är följande viktigt att hålla koll på:

 • Råvarutung marknad med mycket volatilitet
 • Politiska och strukturella problem skapar oro
 • Krigs- och konfliktdrabbad kontinent
 • MENA-fonder har ofta tyngdpunkt på Mellanöstern – kontrollera innehav och exponering innan du väljer fond

Diversifiera din fondportfölj med en Afrikafond

Givet den snäva geografiska inriktningen och de riskfaktorer som är förknippade med den afrikanska marknaden, är det inte att rekommendera att låta en eller flera Afrikafonder utgöra en större andel i portföljen.

Istället passar fondkategorin, likt exempelvis Kinafonder eller Rysslandsfonder, utmärkt som en extra krydda för att nå ytterligare lite bättre spridning i ett redan diversifierat innehav.

Afrika må ha många utmaningar och investeringar har överlag gått lite tyngre än på övriga håll i världen, men icke desto mindre bedöms regionen ändå ha starka tillväxtmöjligheter som potentiellt kan bli mycket lovande i framtiden.

En försiktig satsning i en av marknadens bästa Afrikafonder idag, kan mycket väl komma att visa sig generera bra avkastning i framtiden.

Fördelar och nackdelar

Fördelar

 • Afrikafonder ger dig exponering mot en kontinent med enorma naturtillgångar, framgångsrik gruvdrift och en omfattande oljeindustri
 • Goda tillväxtmöjligheter i Sydafrika och de nordafrikanska länderna
 • Bredare riskspridning och mindre jobb för dig än om du köper egna aktier

Nackdelar

 • Begränsat urval av fonder, i synnerhet de med inriktning endast på Afrika
 • Krig, konflikter och strukturella problem skapar oro på marknaden
 • Oljepriser kan svänga kraftigt och ofta – påverkar Afrika-/MENA-fonder med oljetunga innehav
 • Afrikafonder har i regel dåliga hållbarhetsbetyg, och kontroversiella produkter/branscher är vanligt förekommande

Intresserad av fler informativa och användbara guider till fondsparande överlag samt specifika fondkategorier likt denna? Här på Bästa Fonderna hittar du många bra artiklar och inlägg med tips och råd som förhoppningsvis kan förenkla och förbättra din väg mot ett lönsamt fondsparande.

Här finns mer info om Afrikafonder om du är intresserad.

Share this post