Bästa Indienfond 2020

Bästa Indienfond 2021

Last Updated on april 16, 2022 by admin

Ett av världens snabbast växande länder sett till såväl befolkning som ekonomi – och således en spännande marknad att investera i. Bästa fonderna listar marknadens bästa Indienfond sett till utveckling senaste fem åren, kikar på några inressanta bubblare och reder ut varför Indienfonder kan vara ett värdefullt komplement till övrigt portföljinnehav. 

Bästa Indienfond – topp 6

 1. Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C          +41,27%
 2. Fidelity India Focus A-USD                               +40,46%
 3. Carnegie Indienfond A                                        +35,70%
 4. Danske Invest India A                                         +34,11%
 5. DNB Fund – India retail A                                  +33,21%
 6. Pictet-Indian Equities R USD                            +32,00%

Topplistan är hämtad från Avanza. Observera att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Indienfonder innebär, liksom alla typer av fonder, ett ekonomiskt risktagande och du kan aldrig vara säker på att du får tillbaka hela ditt investerade kapital. Använd gärna listan som inspiration, men var noggrann med att alltid göra en egen bedömning vid val av fonder.

Absolut bästa Indienfonden just nu – sett till historisk avkastning de senaste fem åren – är Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C, med en total värdeutveckling om +41,27% . Samtidigt är också avgiften den högsta bland tillgängliga Indienfonder hos Avanza (3,72%), varför antalet ägare är väldigt få.

Sett till antal ägare är följande tre de mest populära Indienfonderna hos Avanza:

 1. Carnegie Indienfond A
 2. Danske Invest India A
 3. Nordea Indienfond

Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C

Listans etta, med en avkastning på drygt 41% de senaste 5 åren. Aktivt förvaltad aktiefond vars målsättning är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot framförallt finans, teknik och sjukvård. Minst två tredjedelar av fondens nettoförmögenhet ska investeras i indiska företag med hemvist i Hongkong, Kina eller Taiwan. Fonden har 100% av innehavet i indiska bolag, av vilka Bharti Airtel Ltd, HDFC Bank Ltd, ICICI Bank Ltd och State Bank of India utgör de allra största.

Fonden har 4/5 stjärnor i rating hos Morningstar samt ett högt hållbarhetsbetyg tack vare positivt klimatarbete.

Läs mer om Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C.

Fidelity India Focus A-USD

Tätt efter vinnarfonden från Amundi kommer Fidelity India Focus A-USD, vilken stigit med +40,46% på fem år. Fonden satsar mycket på små och medelstora bolag som bedöms ha bättre tillväxtpotential än genomsnittet under ett- till tvåårsperioder. Huvudsakligt innehav finns i bolag inom finans, teknik och stabil konsumtion – av vilka Infosys Ltd, Reliance Industries Ltd och HDFC Bank Ltd är de största.

Avsevärt lägre avgift än Amundis Indienfond (2,36%) samt 4/5 stjärnor hos Morningstar och ett medelhögt hållbarhetsbetyg.

Läs mer om Fidelity India Focus A-USD.

Carnegie Indienfond A

Den överlägset mest populära Indienfonden bland svenska sparare, med över 4200 ägare hos Avanza. Närmare 95% av innehavet finns i indiska bolag verksamma inom framförallt finans, råvaror samt både stabil och cyklisk konsumtion. Carnegie Indienfond A har framgångsrikt förvaltats av Gunnar Påhlson sedan 2006, som lyckats åstadkomma en värdeutveckling om +35,70% över de senaste fem åren.

Fonden har 4/5 stjärnor i rating hos Morningstar, men saknar positivt klimatarbete. Avgiften ligger på 2,56%, men sparar man genom PPM-systemet rabatteras den ned till endast 0,45%.

Läs mer om Carnegie Indienfond A.

Danske Invest India A

Även denna en populär Indienfond bland svenska investerare, med näst flest ägare hos Avanza. Danske Invest India A investerar i indiska värdepapper på reglerade marknader, med huvudsaklig exponering mot finans, teknik och stabil konsumtion. Störst innehav finns i Tata Consultancy Services Ltd, Housing Development Finance och Infosys Ltd.

Fonden har haft samma förvaltare sedan 2010, har stigit med +34,11% de senaste 5 åren och har en avgift på 2,20% (av vilken förvaltningsavgiften utgör 1,70%). Fondbetyg 4/5.

Läs mer om Danske Invest India A.

DNB Fund – India retail A

Aktivt förvaltad aktiefond med huvudsakligt fokus på framförallt finans, men också cyklisk konsumtion, teknik och energi. Innehavet är 100% indiskt, av vilket de största andelarna finns i Reliance Industries Ltd, ICICI Bank Ltd samt Infosys Ltd. Utveckling +33,21% på fem år, total avgift uppgår till 2,20% (förvaltningsavgiften utgör 1,50%) och betyget hos Morningstar är 2/5 stjärnor.

Fonden har inget positivt klimatarbete implementerat och bedöms vara sämre än genomsnittet i fråga om just hållbarhet.

Läs mer om DNB Fund – India retail A.

Pictet-Indian Equities R USD

Aktivt förvaltad aktiefond med drygt 95% av exponeringen mot Indien, och resterande emot USA och Kanada. Pictet-Indian Equities R USD investerar framförallt i företag verksamma inom finansbranschen, men har också betydande innehav i teknik, sjukvård och cyklisk konsumtion. Största aktieinnehaven finns i Infosys Ltd, HCL Technologies Ltd, Torrent Pharmaceuticals Ltd samt HDFC Bank Ltd.

Fonden har stigit med totalt 32% de senaste fem åren, har en avgift som ligger på 2,68% (förvaltningsavgift 2,00%) och har rating 3/5 stjärnor hos Morningstar. Ur ett hållbarhetsperspektiv bedöms Pictet-Indian Equities R USD vara något sämre än genomsnittet.

Läs mer om Pictet-Indian Equities R USD.

Nordea Indienfond

Nordea Indienfond ligger i topp tio sett till utveckling de senaste åren, och är den tredje mest populära Indienfonden hos Avanza näst efter Carnegie Indienfond A och Danske Invest India A. Fonden har 100% exponering mot Indien, med så gott som allt innehav i Nordea 1 – Indian Equity Y EUR, där fokus ligger på branscher som finans, teknik, allmännyttiga verksamheter och kommunikation.

Avkastning +28,36% de senaste 5 åren, avgift 2,21% (förvaltningsavgift 1,85%) och 2/5 stjärnor i rating. Fonden har ett positivt klimatarbete, men bedöms ur ett övergripande hållbarhetsperspektiv ändå vara sämre än genomsnittet.

Läs mer om Nordea Indienfond.

Varför ska man investera i Indienfonder?

Anledningarna till varför man med fördel bör inkludera en Indienfond i sitt sparande är flera:

 • Stark ekonomisk tillväxt: Landet är en av världens snabbast växande ekonomier och har de senaste åren uppvisat en genomsnittlig BNP-ökning på närmare 7% per år.
 • Snabb befolkningstillväxt: Med sina 1,3 miljarder invånare är Indien världens mest folkrika land näst efter Kina. Befolkningen ökar stadigt, och är överlag både ung och välutbildad – vilket förstås bådar gott för fortsatt framtida ekonomisk tillväxt.
 • Medelklassen ökar – växande konsumtion: Stora delar av Indiens befolkning är på god väg ut ur fattigdom. Med en växande medelklass följer också ökad konsumtion, vilket i sin tur gynnar landets ekonomi.
 • Stabilt politiskt styre: Indien är världens största demokrati, med ett stabilt parlamentariskt styre sedan drygt 50 år tillbaka. Många reformer med fokus på ekonomisk tillväxt har genomförts de senaste åren.
 • Stort intresse bland utländska investerare: Allt fler globala företag väljer att etablera verksamhet i Indien, varför mycket utländskt kapital flödar in i landet. IT-sektorn är både stor och modern, landet gör massiva investeringar i infrastruktur och den unga, välutbildade arbetskraften är attraktiv.
 • Ekonomiskt paradigmskifte: Demografin med en ung och välutbildad befolkning, ökat intresse från utländska investerare och ekonomiska reformer har drivit på en omvandling av landets ekonomi – från en enklare jordbruksekonomi till en med fokus på industri och teknik. Två branscher med större tillväxtmöjligheter och där mer pengar finns att hämta.
 • Lågt oljepris: Volatilitet på oljemarknaden och kraftiga prissänkningar gynnar den indiska ekonomin – och således fonder som investerar i indiska bolag. Detta eftersom landet är världens största nettoimportör av olja. Lägre oljepriser betyder mer pengar kvar i den indiska statskassan.

Finns det risker med att investera i Indienfonder?

Att spara i fonder innebär alltid ett visst ekonomiskt risktagande. För Indienfonder specifikt är de största riskerna kopplade till geopolitiska faktorer – av vilka oupplösta konflikter i de norra regionerna mot Kina och Pakistan är de mest oroande. Främst gäller det delstaten Kashmir, vilken länge har varit ett omstritt område.

Vidare måste man alltid räkna in en valutarisk när man investerar i fonder med exponering mot Indien. Detta gäller emellertid inte Indienfonder specifikt, utan fonder i utländska valutor överlag. Indiska rupiens kurs mot svenska kronan kan ha kraftig inverkan på avkastning (såväl positivt som negativt). Ett sätt att skydda sig mot valutafluktuationer är att välja en valutasäkrad fond. Då slipper man förluster orsakade av kursförändringar – men det innebär också att man går miste om höjd avkastning om valutaförändringen istället är positiv.

Diversifiera din portfölj med exponering mot Indien

Givet den starka ekonomiska tillväxten och de lovande utsikterna för landets företagsklimat, är Indienfonder ett utmärkt sätt för privatsparare att få exponering mot den indiska marknaden och på så sätt öka diversifieringen i portföljen.

Liksom renodlade USA-fonder, Kina-fonder eller fonder med annan specifik geografisk inrikting, bör inte Indienfonder utgöra den huvudsakliga basen i ens innehav. Istället bör de nyttjas som ett värdefullt komplement för bra tillväxtmöjligheter på en snabbt växande marknad. Ett bra tips är att viga 5-10% av ditt innehav åt exponering mot Indien.

Indienfonder eller aktier?

Investering i indiska aktier eller andra börshandlade produkter med exponering mot den indiska marknaden  förutsätter egen förvaltning av innehavet. För att kunna göra det på ett framgångsrikt sätt är det en fördel om man har vissa förkunskaper och är insatt i den indiska marknaden.

Indienfonder är det enklaste sättet för privatsparare att ta del av landets mycket positiva tillväxttrend, utan att själv behöva ombesörja förvaltningen av innehavet. En fond ger dessutom bredare exponering i flera bolag verksamma inom flera branscher, vilket är positivt ur risksynpunkt.

Så börjar du spara i Indienfonder

Fonder med exponering mot Indien finns bland annat att köpa hos nätmäklare som Avanza och Nordnet. För investeringar i Indienfonder krävs att du har ett aktie- eller fondkonto, alternativt ett ISK eller en kapitalförsäkring. Kontotyp väljer du enkelt i samband med att du registrerar dig hos en nätmäklare.

Kom ihåg att kika på faktabladen för respektive fond innan du bestämmer dig för vilken eller vilka du ska spara pengar i. I faktabladen hittas detaljerad information om förvaltning, exponering, målsättning, risk och annat som är bra att ha kännedom om för att veta vad man faktiskt investerar i.

Share this post

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email