PPM fonder

PPM fonder 2021 – 20 bästa PPM fonderna [TOPPLISTOR]

Last Updated on april 16, 2022 by admin

Hur hittar man bäst PPM fond? Ja, det är frågan. Premiepension och premiepensionsfonder kan vara lite svårt att få grepp om, bland annat på grund av att systemen de baseras på är i regelbunden förändring. Här kommer därför en grundläggande guide som tar upp några av de viktigaste aspekterna när det gäller din pension, hur den fungerar, hur man kan resonera gällande att placera premiepensionen i PPM fonder och hur olika typer av PPM fonder kan påverka din avkastning.

Vad är pension?

Pension är den ekonomiska ersättning som ges till personer som kommer sakna inkomst permanent, vanligtvis på grund av att de har har nått pensionsåldern och därmed lämnat arbetslivet. Pensionen kan både betalas ut av staten, försäkringsbolag, arbetsgivare samt genom fonder, och baseras bland annat på de skatter och avgifter som har betalats till dem. I vissa fall kan den även finansieras av eget pensionssparande.

I Sverige administreras pensionen av Pensionsmyndigheten. Det finns flera olika typer av pension: Allmän pension, tjänstepension, barnpension, efterlevandepension, sjukersättning, omställningspension, äldreförsörjningsstöd samt bostadstillägg för pensionärer.

Vad är premiepension?

Premiepension utgör en del av den allmänna pensionen, tillsammans med tjänstepension och eget pensionssparande, och finansieras av arbetsföra personers lön och motsvarar 2,5 procent av den årliga lönen. Pengarna som samlas in förvaltas automatiskt av det statliga myndigheten Sjunde AP-fonden, även kallad AP7. Det går även att själv bestämma vilken pensionsfond man vill förvalta pengarna i.

Varje år avsätts alltså automatiskt 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst (eller andra skattepliktiga ersättningar) till din premiepension. Du kan själv välja hur du ska förvalta din premiepension genom att välja PPM-fonder. Om du inte gör något aktivt val hamnar din premiepension automatiskt i fonden AP7 Såfa. PPM-fonderna är egentligen vanliga fonder men med den viktiga skillnaden att förvaltningsavgiften är mycket lägre.

Sedan 2010 är det Pensionsmyndigheten, som ser till så att personers pensionsrätter kommer in på vederbörandes premiepensionskonto. Pensionsrätterna fastställs året efter de intjänade pengarna, och innan dess är det Pensionsmyndigheten som är ansvariga för att förvalta pengarna. När pengarna har omvandlats till pensionsrätter sätts de in på ett speciellt konto.

Denna pension går att ta ut från månaden man fyller 61 år. Man får då ett månadsbelopp som motsvarar en bestämd summa pengar. Om man vill kan man ta ut mindre pengar än månadsbeloppet, däremot går det inte att ta ut mer än detta.

Vad är PPM-fonder?

PPM kommer från ”Premiepensionsmyndigheten”, som var den myndighet som tidigare hade hand om premiepensionerna. Sedan 2010 heter den ansvariga myndigheten Pensionsmyndigheten. Det rätta begreppet för PPM-fonder vore egentligen premiepensionsfonder, men PPM har bitit sig fast i folkmun.
PPM-fonder är fonder som Premiepensionsmyndigheten har godkänt för premiepensionssparande. Det förekommer cirka 700 PPM-fonder att välja bland. I början av 2019 försvann ett stort antal fonder efter att Pensionsmyndigheten tvingade alla fondbolag att ansöka om att få vara med i systemet.

PPM-fonder är egentligen helt vanliga fonder. Här hittar vi aktiefonder, blandfonder, räntefonder och hedgefonder. Vidare delas fonderna in i olika kategorier. Det finns branschfonder och fonder för särskilda länder och regioner. Den stora skillnaden mot ”vanliga” fonder är att PPM-fonder handlas med rabatt på förvaltningsavgiften. Det gör att man kan göra riktiga kap. I snitt är avgiften en tredjedel av den ordinarie avgiften. Dessutom finns det ett avgiftstak. Aktiefonder får som mest ha en förvaltningsavgift på 0,89 procent. Blandfonder och generationsfonder får inte kosta mer än 0,62 procent och taket för räntefonder är 0,42 procent. Några köp- eller säljavgifter tillåts inte heller bland PPM-fonderna.

PPM-listor att välja PPM fonder ifrån

Välj PPM fonder efter hur lång tid du har kvar till pensionen och hur mycket risk du vill ta. Har du lång tid kvar tid till pensionen rekommenderar vi att du tar lite högre risk. Ska du snart gå i pension bör du ha pengarna i alternativ med lägre risk. Viktigt att du väljer en risknivå på dina PPM fonder som du känner dig trygg med oavsett ålder.

Vilka PPM fonder har gått bäst?

Här hittar du en del listor som du kan leta PPM fonder bland. Vi börjar med en lista där du kan se de bästa fonderna om vi ser till avkastning för de senaste 3 åren.

Bäst avkastning senaste 3 åren – PPM Fonder

Namn på PPM fond kod för PPM fonden 3 år %
BGF World Technology A2 446088 109,4
Skandia Time Global 439471 98,2
UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 614966 90,7
Swedbank Robur Technology 283408 87,7
Öhman Global Growth 785618 83,6
MS INVF US Growth A 355231 81,5
Evli Ryssland B 889386 78,5
Pictet-Russian Equities R USD 925099 77,7
Lannebo Vision 771030 76,4
PriorNilsson Realinvest A 487108 69,3

Nästa lista visar de bästa PPM fonderna i år.

Bäst avkastning i år (sep 2018) – PPM Fonder

Namn PPM fonder kod för PPM fonden I år %
MS INVF US Growth A 355231 35,0
BGF World Technology A2 446088 31,4
Franklin US Opportunities A(acc)USD 384107 28,4
UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 626945 27,4
MS INVF US Advantage A 391060 26,5
Öhman Global Growth 785618 25,9
UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 614966 25,6
Swedbank Robur Technology 283408 25,5
Lannebo Vision 771030 24,9
BMO F&C US Smaller Companies A 116822 24,2

 

Vad är Premiepensionsmyndigheten?

Premiepensionsmyndigheten, var den statliga myndigheten som tidigare var ansvariga för frågor som gällde denna pensionen. Myndigheten fanns mellan år 1998 och fram tills 2009. Myndighetens uppgifter bestod bland annat i att fatta beslut, vara ansvariga för premiepensionskonton, bokföra fondköp, förvalta pensionsspararnas pengar och att personer delge information gällande premiepensionen.

Efter att myndigheten upphörde så ersattes den av en ny myndighet vid namn Pensionsmyndigheten, som inrättades år 2010. Det är Pensionsmyndigheten som är ansvarig för den allmänna pensionen, att administrera och betala ut denna samt att informera personer om pensionen.

En sak som skiljer Premiepensionsmyndigheten och Pensionsmyndigheten åt är att Premiepensionsmyndigheten verkade under Finansdepartementet, medan Pensionsmyndigheten är en del av Socialdepartementet.

Trots att myndigheten inte finns längre så används fortfarande PPM som term, för såväl Pensionsmyndigheten och pensionssystemet som för premiepensionen och pensionskontot.

Orange kuvert - PPM
Orange kuvert

Hur fungerar premiepensionssystemet?

När du sparar pengar inom systemet har du rabatt på de fondavgifter som finns. Detta innebär att det blir billigare att placera sina pengar i PPM fonder inom premiepensionssystemet, jämfört med om du skulle placera dina pengar i fonden via den öppna marknaden. Det är Pensionsmyndigheten som har förhandlat fram vilka avtal det är som ska gälla. Som sparare betalar man i snitt 33 procent av fondavgiften.

I och med att det automatiskt är Pensionsmyndigheten som förvaltar dina pengar så länge du inte valt någon annan aktör för detta, kan det också vara bra att ha regelbunden koll på sitt premiepensionskonto. Det som är viktigast att ha koll på är vilka avgifter det är som gäller samt hur värdeförändringen ser ut. Om du exempelvis har avgifter som är högre än genomsnittsavgifterna kan det vara aktuellt att byta fond. Detsamma gäller om värdeförändringen skulle öka mindre än önskvärt.

Hur väljer man PPM fonder för sin premiepension?

PPM fonderna man kan ha sin premiepension i kan vara både aktiefonder, räntefonder samt en kombination av dessa två som kallas för blandfonder. Det går att hitta PPM fonderna på plattformar som samlat dessa, vilka bland annat skapas av banker, försäkringsbolag och andra som arbetar med investering av ekonomiskt kapital. På dessa sidor kan du både se vilka PPM fonder som finns tillgängliga men också kolla på hur de har förändrats historiskt gällande sitt värde, risk och avgift. Du kan även jämföra de olika PPM fonderna med varandra för att se vilka du tycker verkar vara lämpliga att lägga premiepensionen i.

PPM fonderna kategoriseras ibland efter vilken riskklass de anses tillhöra, vilket baseras på hur stabila eller föränderliga de är. PPM fonder som är mer statiska anses vara mer stabila än en PPM fonder som har en mer skiftande förändringskurva. Riskerna med aktiefonder är generellt högre än de risker som finns med räntefonder. Vissa menar på att aktiefonder är att föredra då avkastningen på dessa är större – samtidigt som riskerna med aktiefonderna kan vara fler – medan andra menar att räntefonder är att föredra då pengarna med större sannolikhet kommer finnas kvar och åtminstone inte minska, även om de förmodligen inte heller kommer öka särskilt drastiskt heller.

Så hittar du bra PPM-fonder

Det går ganska lätt att hitta fonder på Pensionsmyndighetens hemsida. Där kan du sortera fonderna efter fondtyp (aktiefonder, blandfonder, räntefonder och generationsfonder) och kategori. Bland aktiefonderna kan du välja önskad kategori, till exempel global, Sverige, Norden, råvaror och så vidare. Bland blandfonderna finns ”försiktig”, ”balanserad”, ”aggressiv” och ”varierande” beroende på hur förhållandet mellan räntebärande papper och aktier ser ut. Räntefonderna delas in i region samt Sverige kort ränta, lång och realränta.
För att lättare kunna hitta rätt premiepensionsfond finns det ett antal ytterligare filter som du kan använda. Du kan ange ett specifikt fondbolag, önskad risknivå och om det ska vara aktivt eller passivt förvaltade fonder (indexfonder). Slutligen kan du filtrera på hållbarhetsfonder (etiska fonder) och fonder med ett lägre koldioxidavtryck.

För att hitta bra PPM-fonder behöver du först bestämma dig hur du vill allokera PPM-portföljen. Vilken typ av PPM-fonder som du bör köpa och hur de ska fördelas beror på vilken risknivå du vill ta. Risknivån måste du själv bestämma men generellt kan man säga att du behöver ta en högre risk om du vill ha chans till en bättre avkastning. Om pensionen ligger långt fram i tiden (mer än 5-10 år) då kan du ta en högre risk genom att vikta dig tungt i aktier. När pensionen närmar sig kan du flytta om i PPM-portföljen så att du får mer blandfonder och slutligen räntefonder med låg risk.

Det förekommer ingen anledning att krångla till det i PPM-portföljen och bege sig ut på jakt efter den perfekta fonden. I det långa loppet presterar de flesta fonder ungefär som snittet inom respektive kategori. Därför är det viktigare att fokusera på de billigaste fonderna eftersom fondavgiften garanterat äter upp avkastningen oavsett hur det går för fonden.
Du kan välja upp till 5 PPM-fonder. Bestäm dig hur du vill allokera portföljinnehavet efter fondtyp och inriktning. Portföljen kan till exempel bestå av en globalfond som bas, en Sverigefond ovanpå det och en eller flera mindre innehav i till exempel tillväxtmarknader. Ett bra sätt att minska risken i orostider är att ha en räntefond med bland innehaven och göra regelbundna ombalanseringar av innehavet.

PPM och Aktiefonder

Du kan ha din premiepension (PPM fonder) i både aktiefonder, räntefonder och blandfonder i den omfattningen du önskar; du är med andra ord aldrig bunden till att placera hela din premiepension i en och samma fond eller i en och samma fondtyp. Det finns idag omkring 800 olika PPM fonder man kan placera sina pengar i, och du kan själv bestämma både var du vill ha din premiepension och hur stor andel av den du vill ha där. Du kan flytta dina pengar när som helst och hur ofta som helst, utan att det kommer innebära extra utgifter eller omkostnader för dig. Detta gäller även om du vill flytta pensionen till eller från de statliga fondalternativen som finns, såsom AP7.

När du bestämt dig för vilka PPM fonder du vill ha – du kan placera din premiepension i fem olika som mest – skriver du in numret på dessa i ditt konto hos Pensionsmyndigheten, under kategorin ”Mina sidor”. Inloggning sker där med en personlig kod, elektronisk legitimation eller bank-ID.

Ifall du inte skulle vilja flytta din premiepension till någon särskild PPM fond kommer de ligga kvar i fonden Såfa, vilket är PPM fonden premiepensionen hamnar i automatiskt, och förvaltas där av den statliga sjunde AP-fonden. Anledningen till att man kan vilja flytta sin pension till andra PPM fonder kan vara för att man anser att det är mer ekonomiskt fördelaktigt och kan i vissa fall göra så att pengarna ökar med många tusentals kronor. Det går dock aldrig att veta i förväg hur en eventuell värdeförändring kommer att ske, och detta påverkas också av flera faktorer än deras placering såsom hur länge du har arbetar, hur mycket du har arbetat och vid vilken ålder du kommer börja ta ut pengarna.

Att välja PPM fonder för sin premiepension kan ibland vara svårt, och om du känner att du skulle vilja ha hjälp med detta kan du vända dig både till din bank, ditt försäkringsbolag, en aktiemäklare eller fondmäklare. Utifrån dina önskemål, sparmål och ekonomiska förutsättningar kommer de kunna hjälpa dig att hitta de PPM fonder som passar dig allra bäst.

PPM fonder
PPM fonder

Hur ska man spara i PPM-fonder?

Din PPM-portfölj kan innehålla maximalt 5 olika fonder. Logga in på dina sidor hos Pensionsmyndigheten. Välj ut vilka fonder du vill spara i och ange fördelningen mellan fonderna. Det kan vara klokt att ha ett brett sparande, till exempel med en globalfond, en Sverigefond och ytterligare någon annan fond. När pensionen närmar sig kan du växla ner och gå över till blandfonder och slutligen till räntefonder för att minska risken i portföljen.

PPM-fondernas utveckling

När du köper PPM-fonder får de exakt samma utveckling för motsvarande fonder utanför PPM. Det är en sanning med modifikation. Själva fondinnehavet utvecklas på samma sätt men du kommer faktiskt att tjäna mer på PPM-fonderna än på deras motsvarighet utanför PPM. Det har att göra med förvaltningsavgiften. Tack vare de lägre förvaltningsavgifterna får den genomsnittlige pensionären 15 procent högre premiepension. Det kan fungera som en tankeställare även för det generella fondsparandet. Håll avgifterna nere!

PPM-fonder
PPM-fonder

 

Överföring av premiepension

Det går att föra över premiepension till personen man är gift eller registrerad partner med. Du kan även ta emot denna personens premiepension om hen skulle vilja föra över den till dig. Anledningar till att detta kan vara bra är om den ena parten har lägre inkomst eller har inkomstbortfall, till exempel på grund av deltidsjobb eller föräldraledighet.

Om man vill föra över sin premiepension kan man hitta en blankett för detta på Pensionsmyndighetens hemsida. Det går ej att få tillbaka redan överförd premiepension, såvida inte personen som har mottagit betalningen skulle överföra den.

Premiepension och efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd handlar om – när det gäller premiepensionen – hur dina premiepensionspengar ska betalas ut om du skulle avlida. Du kan då välja att pengarna ska betalas ut till personen du är gift med, en registrerad parter eller en person du har eller har haft barn tillsammans med. Efterlevnadsskydd kan begäras i samband med att du ansöker om att börja få din premiepension utbetald. Ifall du inte har efterlevandeskydd och avlider kommer pengarna du har på ditt premiepensionskonto istället gå till andra premiepensionssparare.

En anledning till att man kan vilja ha efterlevandeskydd på sin premiepension kan vara för att man vill öka sin partners ekonomiska trygghet. En anledning till att inte vilja ha efterlevandeskydd kan vara på grund av att det påverkar hur mycket pengar man själv får ut; om pengarna även ska kunna räcka till din partner i resten av dennes liv kommer summan du får ut vara lägre. Vilka summor det rör sig om varierar och beror bland annat på vilken ålder du och din partner har.

Hur gör jag för att få högre premiepension?

I och med att du själv kan besluta om placeringen av premiepensionen innebär det också att du kan inverka på hur stort belopp du lyckas skapa av pengarna du har där. Några saker du kan göra för att kunna få en högre premiepension är exempelvis följande:

• Håll dig uppdaterad på PPM fonderna – både de du har placerad din premiepension i och de alternativ som finns till dessa – för att se hur kurserna rör sig. Om du är missnöjd med dina nuvarande PPM fonder, eller skulle hitta ett alternativ du tror eller tycker passar dig bättre, kan du byta PPM fonder. Vissa rekommenderar att man ser över sina fondplaceringar minst en gång varje år, medan andra menar att det är bättre att hålla koll på PPM fonderna kontinuerligt.

• Välj aktiefonder. Beroende på hur lång tid det är kvar innan du kommer börja ta ut din premiepension kan det finnas lite olika rekommendationer kring hur det är bäst att placera dem. Om du har lång tid kvar innan du kommer ta ut pengarna kan det vara ett alternativ att placera dem i aktiefonder. Detta på grund av att dessa PPM fonder tenderar att ge större avkastning än andra PPM fonder i vissa fall.

• Från aktiefonder till räntefonder. En strategi som är vanlig att använda sig av är att successivt flytta över sin premiepension från aktiefonder till räntefonder. Detta brukar göras några år innan man har tänkt börja ta ut sina pengar. Anledningen till att det görs är för att risken att drabbas av nedgångar i aktiemarknaden sjunker.

• Välj en stabil PPM fond. Ett sätt som kanske inte primärt handlar om att få högre premiepension, utan om att behålla den premiepensionen som faktiskt finns, är att placera dem i en stabil PPM fond. På så sätt slipper du riskera att påverkas av eventuella förändringar på aktiemarknaden där värdet sjunker.

PPM fonder
PPM fonder

När kan jag ta ut premiepensionen?

Premiepensionen kan börja tas ut från att du fyller 61 år, men du kan också börja ta ut den senare än så om du skulle vilja det. Under tiden du har premiepensionen i olika PPM fonder kommer den inte beskattas, vilket även innebär att eventuell vinst du gör är skattefri. När du däremot tar ut den kommer den att beskattas på samma sätt som andra typer av tjänstinkomst.

premiepensionsfonder
premiepensionsfonder

Hur ska man resonera kring premiepensionen och PPM fonder?

Det finns aldrig något definitivt sätt att resonera kring premiepensionen på, utan det beror på en mängd olika faktorer. Nedan tas några exempel på olika faktorer upp som kan vara aspekter vilka kan påverka hur du förhåller dig till premiepensionen. Märk väl att detta inte är en fullständig lista, utan enbart några punkter man kan ha i åtanke. Fundera även på vilka aspekter som inte tas upp som är relevanta för just dig i ditt liv.

• Hur avgörande kommer premiepensionen vara för dig? I och med att premiepensionen inte är din fullständiga pension, utan enbart en del av den, innebär det också att den kan vara olika betydelsefull för olika personer, bland annat beroende på hur mycket pengar de kommer få ut genom andra delar av sin pension eller hur mycket de har i ett eventuellt eget sparande. Vissa resonerar här att det är bättre att placera pengarna i PPM´s aktiefonder där dess värde både kan öka och stiga, medan andra tycker det är bättre att ha premiepensionen i PPM´s räntefonder där de är säkrare och där det bara sker mindre förändringar i dess värde. Den möjliga vinsten befinner sig med andra ord alltid i förhållande till en potentiell risk, vilket är bra att känna till när man fattar beslut kring placeringen.

• Placering i PPM fonder med högre eller lägre risk? Huruvida man ska placera sin premiepension i PPM fonder med högre eller lägre risk handlar främst om ifall man anser att möjligheten till vinst är mer värd än risken för förlust. Om man däremot känner att risken för förlust, och vad denna skulle komma att innebära för en själv ekonomiskt, är alldeles för stor kan det vara ett bättre alternativ att använda sig av PPM fonder med lägre risk. Du behöver så klart inte ha enbart högrisk- eller lågriskfonder utan kan även använda blandfonder eller placera en viss andel i olika fondtyper.

• Vilka andra typer av sparande har du? Fundera på vilka andra typer av sparande du har. Detta gäller både rent ekonomiskt kapital men också investeringar av olika typer vilka du kan byta ut mot pengar. Exempel på investeringar kan vara allt från bostäder, fordon, råvaror, aktier och andra fonder.

• Var befinner du dig i livet just nu? Beroende på den nuvarande livssituationen du befinner dig i kommer uttaget av pensionen vara närmre eller längre ifrån dig. Om du planerar att ta ut premiepensionen först längre fram i tiden kan det finnas en fördel i att investera i aktiefonder, medan om du kommer ta ut din premiepension ganska snart, eller redan har börjat att ta ut den, kanske du hellre vill ha dem i räntefonder. Det kan också handa om huruvida du har en annan inkomst, alternativt sparat kapital, och hur ditt faktiska behov av att ta ut premiepensionen ser ut.

• Hur hög pension önskar du kunna ta ut? När du funderar på hur hög pension du önskar kunna ta ut bör du basera detta på vilka möjligheter du har att uppnå detta. Hur hög har din inkomst varit, hur länge har du arbetat, hur mycket eget sparande har du och vad kan du göra för att påverka pensionens storlek?

• Hur engagerad är du i PPM fonder? Om PPM fonder är någonting som engagerar dig är sannolikheten större att du har koll på hur de fungerar och vilka du tycker är passande att investera i, och kan fatta beslut baserat på de kunskaper du har i området. Om du däremot tycker att fonder är ganska stelt och trist men ändå vill flytta premiepensionen från PPM fonden AP7 kan du kontakta någon person som jobbar med att placera premiepensionsfonder. Om du känner att PPM fonder är någonting du skulle vilja sätta dig in i och lära dig förstå bättre är även detta ett alternativ och det finns allt från böcker och videos till föreläsningar och kurser att ta del av för att läsa sig mer om premiepensionsfonder.

• Hur många PPM fonder vill du ha samtidigt? Du kan placera din premiepension i upp till fem olika PPM-fonder. Fördelen med att ha färre PPM fonder kan vara att det blir lättare att hålla koll på hur de förändras över tid, och fördelen med att ha fler PPM fonder kan vara att det är en mindre andel av det totala kapitalet som är placerat i vardera fond – vilket kan innebära att eventuella värdeminskningar i exempelvis en aktiefond kommer påverka dig mindre om du har 20 procent av ditt kapital där, jämfört med om du hade haft 100 procent av premiepensionen där.

• Är du gift eller registrerad partner? Om du är gift eller registrerad partner kan detta påverka hur du resonerar kring premiepensionen. Detta kan vara särskilt relevant om du och/eller din partner har bestämt sig för att överföra sin premiepension till den andra. Om du kommer föra över en del av din premiepension, eller har tecknat efterlevandeskydd för den, kommer det innebära att du själv kommer få ut en mindre summa från den. Om din partner kommer överföra en del av sin premiepension, eller har tecknat efterlevandeskydd för den, kommer det istället innebära att du utöver din egen premiepension även får ut en del av partnerns.

Förslag om nytt premiepensionssystem från år 2020

Just nu håller Pensionsmyndigheten på att utreda ett förslag gällande förändring av premiepensionssystemet. Detta beror bland annat på att flera olika skandaler har uppdagats som är kopplade till de PPM fonder som finns tillgängliga att placera premiepensionen i. Detta har bland annat inneburit att otillförlitliga fondbolag har tagit ut pengar som vinst som egentligen tillhör pensionsspararna. Av den anledningen har det föreslagits att införa en ny plattform för PPM fonder som är mer kontrollerat, med färre PPM fonder att välja mellan för ökad överskådlighet och där PPM fonderna upphandlas kontinuerligt för att kunna öka sannolikheten för högre kvalitet. Denna domän kommer inte att styras av Pensionsmyndigheten, utan en myndighet som är fristående från denna.

Från och med den 1 november 2018 är reglerna för PPM fonder striktare, och Pensionsmyndigheten kommer att skicka ut information till alla fondbolag där de meddelas om de nya avtalen kommer att gälla – och enbart bolagen som klarar av de nya kraven som ställs kommer få vara med på fondtorget. Förhoppningen är att detta kommer bidra till en tryggare fondplats i väntan på att de nya lagförslagen kommer införlivas.

Detta är ingenting som kommer påverka pensionsspararna just nu, men vissa kan bli tvungna att byta PPM fonder från och med 2019. Detta gäller exempelvis om PPM fonder har valt att avregistrera sig eller om denna inte kan uppfylla kraven som kommer ställas p[ PPM fonder. Om man som pensionssparare inte flyttar sin premiepension från PPM fonder som kommer avregistreras kommer pengarna automatiskt flyttas till PPM fonden AP7. Det är i och för sig inget dåligt val av PPM fond heller om man nu inte skulle flytta innan.

 

PPM, premiepension och bäst fonder – en enkel guide för 2019

Hur hittar men de bästa PPM fonderna? Ja, det är frågan. Premiepension och premiepensionsfonder kan vara lite svårt att få grepp om, bland annat på grund av att systemen de baseras på är i regelbunden förändring. Här kommer därför en grundläggande guide som tar upp några av de viktigaste aspekterna när det gäller frmms pension, hur den fungerar, hur man kan resonera gällande att placera premiepensionen i fonder och hur olika typer av fonder kan påverka din avkastning.

Vad är pension?

Pension är den ekonomiska ersättning som ges till personer som kommer sakna inkomst permanent, vanligtvis på grund av att de har har nått pensionsåldern och därmed lämnat arbetslivet. Pensionen kan både betalas ut av staten, försäkringsbolag, arbetsgivare samt genom fonder, och baseras bland annat på de skatter och avgifter som har betalats till dem. I vissa fall kan den även finansieras av eget pensionssparande.

I Sverige administreras pensionen av Pensionsmyndigheten. Det finns flera olika typer av pension: Allmän pension, tjänstepension, barnpension, efterlevandepension, sjukersättning, omställningspension, äldreförsörjningsstöd samt bostadstillägg för pensionärer.

Vad är premiepension?

Premiepension utgör en del av den allmänna pensionen, tillsammans med tjänstepension och eget pensionssparande, och finansieras av arbetsföra personers lön och motsvarar 2,5 procent av den årliga lönen. Pengarna som samlas in förvaltas automatiskt av det statliga myndigheten Sjunde AP-fonden, även kallad AP7. Det går även att själv bestämma vilken pensionsfond man vill förvalta pengarna i.

Sedan 2010 är det Pensionsmyndigheten, som ser till så att personers pensionsrätter kommer in på vederbörandes premiepensionskonto. Pensionsrätterna fastställs året efter de intjänade pengarna, och innan dess är det Pensionsmyndigheten som är ansvariga för att förvalta pengarna. När pengarna har omvandlats till pensionsrätter sätts de in på ett speciellt konto.

Denna pension går att ta ut från månaden man fyller 61 år. Man får då ett månadsbelopp som motsvarar en bestämd summa pengar. Om man vill kan man ta ut mindre pengar än månadsbeloppet, däremot går det inte att ta ut mer än detta.

Läs gärna mer här om PPM fonder på vår systersida Samuelssons Rapport.

 

Share this post

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email